Zajednička akcija Integrate – Nacionalni sastanak dionika

14. i 15. siječnja održan je stručni skup Zajednička akcija Integrate – Nacionalni sastanak dionika. Riječ je o edukaciji dionika u području epidemiologije, prevencije i ranog otkrivanja te skrbi za oboljele od HIV infekcije, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih bolesti u sklopu provedbe Europskog projekta Integrate Joint Action.

Teme stručnog skupa obuhvaćale su poboljšanje dostupnosti testiranja na HIV, hepatitis B i C i spolno prenosive bolesti, uz sudjelovanje brojnih renomiranih stručnjaka iz područja javnog zdravstva, epidemiologije, infektologije i organizacija civilnog društva.

Uz pregled projektnih aktivnosti provedbe Integrate JA projekta u Hrvatskoj prikazan je rad centara za savjetovanje i testiranje u Hrvatskoj u 2019. i 2020. uz osvrt na rad tijekom epidemije COVID-19.

Predstavnici udruge HUHIV su u sklopu aktivnosti europskog projekta Integrate JA izlagali aktivnosti i rezultate povezane s radnim paketima integriranog testiranja u zajednici te istraživanja kvalitete života pacijenata.

Prvo predavanje koje je izlagao predstavnik HUHIV-a bilo je naziva ETW: Pilot projekt testiranja na klamidiju i gonoreju u zajednici. Predstavljena je organizacija projekta koji se provodio u CheckPoint centru Zagreb u periodu od 22.11.2019. do 21.02.2020. (u sklopu Europskog tjedna testiranja), a u kojoj se usluga redovitog testiranja proširila s HIV-a i hepatitisa C na klamidiju, gonoreju i sifilis (sifilis je od početka implementiran kao kontinuirana usluga). Proces se odvijao u suradnji sa stručnjacima iz Klinike za infektivne bolesti „dr. Fran Mihaljević“. Predstavljeni su detalji projekta – struktura korisnika CheckPoint centra za vrijeme trajanja pilot projekta, načini podizanja rezultata na klamidiju i gonoreju, kako se odvijala promocija nove usluge; a na kraju su predstavljeni i rezultati. 15,73 % korisnika od testiranih imalo je barem jedan pozitivan rezultat na neku bakterijsku infekciju (klamidiju, gonoreju, ili oboje). U usporedbi s nacionalnim epidemiološkim kontekstom gdje je, primjerice, u 2019. godini prijavljeno 41 slučajeva gonoreje i 158 slučajeva klamidije, ovi podaci idu u prilog činjenici da testiranje u zajednici značajno pridonosi odgovoru na javnozdravstveni problem spolno prenosivih infekcija. Te infekcije se ne prijavljuju sustavno i ne možemo sa sigurnošću tvrditi koliko su raširene u populaciji. Također se predavanjem ukazalo na važnost bihevioralnog pristupa, s obzirom da su svi slučajevi u CheckPoint centru bili asimptomatski, stoga se dovodi u pitanje strogo klinički pristup procjene potrebe za testiranjem temeljeno isključivo po prisutstvu simptoma. Testiranje na klamidiju i gonoreju 2020. godine ponovno je implementirano na prvi dan Europskog tjedna testiranja, ali ovaj put kao kontinuirana usluga, čime je CheckPoint Zagreb kao nadogradnja zdravstvenog sustava postao jedini izvaninstitucionalni centra u Hrvatskoj koji nudi usluge dobrovoljnog savjetovanja i testiranja na čak 5 ključnih i najčešće asimptomatskih infekcija (HIV, hepatitis C, sifilis, klamidija i gonoreja).

Drugo predavanje imena Pilot istraživanje „Testiranje na HIV kod kuće – pilot projekt za područje Grada Zagreba“ počelo je predstavljanjem relevantne literature na temu samotestiranja – Svjetska zdravstvena organizacija koja samotestiranje preporučuje kao siguran, precizan i učinkovit način dosega osoba koje se inače ne bi testirale; kao i relevantnu literaturu koja uspoređuje rezultate pojedinih istraživanja samotestiranja u svijetu. Pilot istraživanje koje provodi udruga HUHIV financirano je iz ViiV healthcare granta donacijskim ugovorom između GlaxoSmithKline Hrvatska i udruge HUHIV, a radi se o istraživanju koje provodi Klinika za infektivne bolesti „dr. Fran Mihaljević“ uz suglasnog Etičkog povjerenstva. Za potrebe istraživanja implementirane su dvije web aplikacije – modul za narudžbu testa, te modul za upute za ispravno izvođenje testiranja i dobivanje rezultata. Inovativnim pristupom u provedbi pilot istraživanja za samotestiranje u Hrvatskoj osiguralo se da korisnici prate detaljne upute i minimiziraju neispravna testiranja uzrokovana lošim rukovanjem testom, da budu informirani o preliminarnom rezultatu nakon što označe slikovni prikaz koji opisuje izgled njihovog testa nakon uzimanja brisa, da daju povratnu informaciju o rezultatu, ali i zadovoljstvu o postupku, te su upućeni na postsavjetovanje, psihosocijalnu podršku i povezivanje sa skrbi u slučaju pozitivnog rezultata. Više od dvije trećine korisnika dalo je povratnu informaciju o svom rezultatu zahvaljujući aplikaciji za testiranje koja pomaže u procesu, što je iznimno visok broj u usporedbi s drugim istraživanjima toga tipa. S obzirom da istraživanje još traje, rezultati će biti dostupni po završetku.

Treće predavanje odnosilo se na provedbu aktivnosti radnog paketa u kojemu je sudjelovalo nekoliko zemalja uključujući i Hrvatsku a riječ je o izradi strukturiranog istraživanja kvalitete života pacijenata oboljelih i liječenih od hepatitisa C. Metodologija istraživanja u potpunosti je definirana i usklađena sa stručnim standardima. Glavni cilj je razviti i provesti pilot aktivnost praćenja iskustva pacijenata u procesu od dijagnostike i povezivanja sa skrbi do liječenja i izlječenja, među osobama s dijagnosticiranim hepatitisom C, kako bi se podržalo prihvaćanje najbolje prakse i preporuka zasnovanih na dokazima. Ciljevi obuhvaćaju razvijanje alata za kontinuiranu primjenu istraživanja iskustva pacijenata koji je izvediv za pacijente, a zahtijeva minimalna sredstva za pokretanje te dati procjene ispitivanja iskustva s pacijentima s testiranjem i povezivanjem sa skrbi i kvalitetom života.

Udruga HUHIV također je sudjelovala u izlaganju o psihosocijalnoj podršci za osobe koje žive s HIV-om. Važno je znati da osobe koje žive s HIV-om nikako ne smiju biti zanemarene od strane stručnjaka mentalnog zdravlja i da u svakom trenutku moraju znati da postoji netko tko im može pružati uslugu savjetovanja i podrške.

Stručni skup obradio je brojne zanimljive teme poput Epidemiologije HIV infekcije, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih bolesti u Hrvatskoj; Skrb za oboljele od HIV infekcije u vrijeme epidemije COVID-19, PrEP u Hrvatskoj – rezultati prve dvije godine provedbe, HPV infekcija u muškaraca – testiranje i prevencija, Kada uputiti korisnike savjetovališta na testiranje na sifilis i gonoreju, Poboljšanje dostupnosti testiranja u Hrvatskoj – demedikalizacija i Testiranje i skrb za HIV, virusne hepatitise i SPB- možemo li bolje.

INTEGRATE je projekt zemalja članica Europske unije i obuhvaća aktivnosti prevencije i liječenja infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa, tuberkuloze i spolno prenosivih infekcija u Europi. Sufinanciran je iz sredstava Zdravstvenog programa Europske unije, te integriranim pristupom ima u cilju poboljšati stopu ranih dijagnoza, povezivanja sa skrbi i prevencije u području navedenih infekcija.