Svjetski dan AIDS-a – 1. prosinca 2018. godine

Svjetski dan AIDS-a se na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije svake godine diljem svijeta i u Hrvatskoj obilježava 1. prosinca. Osim podizanja svijesti javnosti o infekciji HIV-om i AIDS-u, posebno se ističu i dostignuća postignuta u prevenciji zaraze HIV-om, ali i dostupnosti terapije kojom se postiže gotovo normalno očekivano trajanje života kao u populaciji osoba koje ne žive s HIV-om. Međunarodni simbol svjesnosti i podrške je crvena vrpca (engl. red ribbon).

Cilj je podići svijest javnosti i ukazati na javnozdravstveni značaj HIV/AIDS-a: rizike i mjere zaštite, važnost prevencije, ranog dijagnosticiranja, liječenja i skrbi za oboljele, kao i pokazati solidarnost prema oboljelima, te dati doprinos smanjenju stigme i diskriminacije, ali i zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Pozivamo sve građane diljem Hrvatske i medije da nam se 1. prosinca 2018. pridruže i zajedno s nama obilježe Svjetski dan AIDS-a informiranjem, edukacijom i promicanjem očuvanja zdravlja, nastavljajući jednaku tradiciju i brigu o vlastitom zdravlju i tijekom cijele godine! Pridružite se svojom podrškom, doprinesite zdravlju mladih i građana, promovirajte zaštitu spolnog zdravlja i stvaranje generacije bez AIDS-a.

HIV je virus koji napada imunološki sustav i uzrokuje cjeloživotnu kroničnu bolest koja najčešće nema simptoma dugi niz godina. AIDS je krajnji stadij infekcije HIV-om koja nastaje uslijed uništenja imunološkog sustava, kada se javljaju različite bolesti.

▶ HIV specifičnosti

Liječenje

Svoj HIV status je najbolje znati što je prije moguće, jer, u slučaju negativnog statusa osobe mogu zaštititi svoje zdravlje i nastaviti zaštitna ponašanja a u slučaju pozitivnog statusa, osobe koje žive s HIV-om kao kroničnim oboljenjem danas mogu normalno i dobro živjeti puni životni vijek kada se liječenje započne što ranije.

Napredak u liječenju HIV-a danas HIV svrstava u kronično oboljenje kao i mnoge druge kronične bolesti s kojima ljudi žive. Važno je rano dijagnosticiranje i započinjanje liječenja što prije kako bi se maksimalno zaštitilo zdravlje ali i prevencija širenja infekcije na druge ljude. Liječenjem se ostvaruje „nemjerljiva količina virusa“ čime osoba ostvaruje zdrav i dug život te više nije zarazna niti standardnim putevima prijenosa HIV-a (SZO).

Rasprostranjenost

25% od 1,2 milijuna ljudi koji žive s HIV-om u Europi trenutno nisu svjesni da žive s HIV-om a gotovo 50% njih dijagnosticiraju se kasno, odgađajući pristup liječenju.

Hrvatska spada u zemlje niske rasprostranjenosti HIV-a, no važno je naučiti specifičnosti najučestalijih načina prijenosa HIV-a, sagledati povijest vlastitih potencijalnih izloženosti, posjetiti savjetovalište za HIV i spolno zdravlje, zatražiti od stručnjaka procjenu rizika i preporuke te se prema potrebi i preporuci testirati.

Rana dijagnoza je važna za uspješnije liječenje i normalno očekivano trajanje života kao i za smanjenje širenja infekcije

U cilju zaustavljanja širenja infekcije HIV-om, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i Zajednički program Ujedinjenih naroda za HIV/AIDS (UNAIDS) su u zajedničkoj strategiji u području 

prevencije i liječenja HIV/AIDS-a postavili ciljeve za ubrzavanje i poboljšanje prevencije i liječenja, koji uključuju eliminaciju infekcije HIV-om i AIDS-a do 2030. godine, kao  dio Globalnih ciljeva održivog razvoja (engl. Sustainable Development Goals, SDGs)„Dosegnuti nulu – Nula novih HIV infekcija. Nula diskriminacije. Nula smrti povezanih s AIDS-om.“  i „90-90-90“. Ostvarenjem globalnog cilja 90-90-90 nastoji se postići da do 2020. godine 90 % svih osoba koje žive s HIV-om 

znaju svoj status, da 90 % onih kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om uzimaju antiretrovirusnu terapiju te da 90 % njih postigne nemjerljivu količinu virusa u krvi.

Za eliminaciju ove infekcije u budućnosti je, između ostaloga, izazov povećanje broja testiranja osoba koje su izložene povećanom riziku zaraze HIV-om i ranije otkrivanje infekcije. Time se omogućuje rano liječenje koje je uspješnije te dovodi do nemjerljive količine virusa u krvi oboljele osobe i pridonosi smanjenju širenja infekcije. 

Stoga upravo Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) kao poruku Svjetskog dana AIDS-a naglašava problem kasnih dijagnoza i važnost osiguranja dostupnog testiranja na HIV, uključujući testiranje u zajednici i inovativne pristupe testiranju. Jednoj od dvije osobe koja živi s HIV-om u zemljama EU/EEA infekcija se dijagnosticira u kasnoj fazi bolesti, od čega se u dvije trećine (68 %) osoba oboljelih od AIDS-a dijagnoza postavlja samo tri mjeseca nakon otkrivanja infekcije HIV-om.

U Hrvatskoj djeluje mreža centara HZJZ-a i zavoda za javno zdravstvo za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, a  kao važna nadogradnja zdravstvenom sustavu, je dostupno i testiranje u zajednici kao što je CheckPoint Centar Zagreb udruge HUHIV.

▶ Epidemiologija HIV infekcije i AIDS-a u Hrvatskoj

Prema podacima Registra za HIV/AIDS, u razdoblju od 1985. godine, kada su zabilježeni prvi slučajevi zaraze HIV-om u Hrvatskoj, do kraja 2017. godine je zabilježeno ukupno 1540 osoba kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om, od čega ih je 500 oboljelo od AIDS-a. U istom je razdoblju od HIV-a odnosno AIDS-a umrlo 265 osoba.

Incidencija slučajeva infekcije HIV-om u 2017. godini bila je 2 na 100.000 stanovnika (106 slučajeva), što je na istoj razini kao i prošle godine. Incidencija se odnosi na broj dijagnosticiranih slučajeva HIV/AIDS-a u Hrvatskoj, iako se određen udio osoba zarazio i testirao odnosno dobio dijagnozu u drugoj zemlji. Posljednjih pet godina se u Hrvatskoj prosječno godišnje bilježi 100  novodijagnosticiranih slučajeva infekcije HIV-om, što stopom od 2 na 100.000 stanovnika i Hrvatsku svrstava među zemlje s niskom učestalošću HIV infekcije (6/100.000 je prosjek za zemlje EU/EEA u 2016. g.).

Novi slučajevi zaraze HIV-om u Hrvatskoj pokazuju blagi trend porasta pojavnosti do 2015. godine (kada je zabilježen najveći broj novih prijava HIV/AIDS-a), s blagim padom unazad dvije godine, što dijelom možemo objasniti uspješnijim otkrivanjem infekcije preventivnim aktivnostima testiranja (u zdravstvenim ustanovama i zajednici). Broj  oboljelih i umrlih od AIDS-a ima stabilan trend ili pad pojavnosti, zahvaljujući  dostupnošću antiretrovirusne terapije koja, ako je uspješna, omogućuje da osobe koje žive s HIV-om imaju gotovo isto očekivano trajanje života kao i osobe koje nisu zaražene s HIV-om.

Liječenje zaraze HIV-om antiretrovirusnom terapijom (koja je od 1997. godine dostupna i besplatna za pacijente odnosno troškove pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) u Hrvatskoj je prema parametrima preživljenja i zadržavanja u skrbi dobro i uspješno, čime se poboljšava prognoza i kvaliteta života oboljelih te pomaže u sprečavanju širenja infekcije HIV-om. Važan doprinos smanjenju širenja Infekcije HIV-omu Hrvatskoj je vrlo veliki udio osoba kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om koji primaju skrb i liječenje. Oko 98 posto osoba koje žive s HIV-om u Hrvatskoj primaju antiretrovirusne lijekove.

Od ukupnog broja slučajeva HIV/AIDS, najveći broj zaraza HIV-om (53 %) se dijagnosticira u dobnim skupinama od 25 do 39 godina.

Strategija prevencije i prijedlozi za intervenciju

Iako se Hrvatska svrstava među zemlje niske učestalosti HIV infekcije (godišnje oko 2 novooboljelih od zaraze HIV-om na 100.000 stanovnika), HIV infekcija i AIDS je bolest od javnozdravstvenog interesa. U Hrvatskoj se HIV/AIDS 33 godina od pojave prvih slučajeva (1985. g.) zadržava na niskoj razini, jednoj od najnižih u Europi, zahvaljujući kontinuiranoj i sustavnoj primjeni cijelog skupa mjera prevencije, dijagnostike i liječenja, od nadzora nad pripravcima iz ljudske krvi do zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja, koje se kod nas provode još od vremena prije pojave prvih slučajeva, tj. od 1983. godine u djelatnosti prikupljanja krvi odnosno 1988. godine u svim djelatnostima zdravstvene zaštite (program mjera zdravstvene zaštite protiv AIDS-a), a koje su sastavnice Nacionalnog programa za prevenciju HIV-a/AIDS-a.

Cijeli izvještaj pogledajte na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Cjelovit pristup prevenciji bolesti  i unapređenju zdravlja je važan za prevenciju

Ovogodišnja nacionalna kampanja povodom Svjetskog dana AIDS-a: Meni se to ne može dogoditi objedinjena je s  javnozdravstvenom kampanjom „Skini pametno“.

Cilj je promovirati odgovorno spolno ponašanje i zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja te pridonijeti smanjenju diskriminacije osoba koje žive s HIV-om. Sadržaj letaka, plakata i ostalih materijala integriranim pristupom povezuje Svjetski dan AIDS-a i zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Kampanjom se želi naglasiti važnost prepoznavanja rizika povezanih sa spolnim ponašanjem koji mogu dovesti do neželjenih posljedica i utjecaja na zdravlje te mlade osposobiti da se informirano brinu o svom spolnom i reproduktivnom zdravlju. Kako bi se izbjegle neželjene posljedice i kako bi spolni odnosi bili povezani s pozitivnim i željenim događajima, jer je spolnost važan i lijep dio ljudskog života, ovogodišnjom kampanjom želimo dopuniti znanje kojima mladi raspolažu i poslati poruku da je važno na vrijeme prepoznati rizike.

U središtu kampanje su i mobilna aplikacija Spolno zdravlje i internetska platforma www.spolnozdravlje.hr, pokrenute s namjerom da se mladima na jednom mjestu približi razumijevanje spolnog zdravlja, odgovornog spolnog ponašanja, zdravog stila života i zaštite od spolno prenosivih infekcija uključujući HIV.

Ključne poruke koje želimo prenijeti tijekom ove kampanje  ističu uobičajenu pretpostavku da se loše ili nepredviđene situacije događaju drugima, što može povećati i vjerojatnost upuštanja u rizično spolno ponašanje. Mladi često iz različitih razloga obraćaju premalo pažnje rizicima koji su povezani sa spolnim zdravljem i misle da se neželjene posljedice događaju drugima, dijelom zbog osjećaja neranjivosti karakterističnog za svoju dob, nedovoljnog znanja, iskustva, nesigurnosti itd. Osim neplanirane trudnoće, spolno prenosivih bolesti i s njima povezanih komplikacija, mogući rizici povezani sa spolnim ponašanjem su povezani i s mentalnim zdravljem te mnogim drugim zdravstvenim i socijalnim rizicima i okolnostima.

 • Pametno se brini o spolnom zdravlju jer je to važno.
 • Zaštiti se – tako ćeš imati sigurne spolne odnose.
 • Znanjem čuvaj svoje i tuđe zdravlje.
 • Skini aplikaciju Spolno zdravlje.
 • Odgovornost je seksi!

Kampanja “Meni se to ne može dogoditi” provodi se tijekom studenog i prosinca oglašavanjem preventivnih poruka u različitim medijima, a prvenstveno na internetu i društvenim mrežama. Kampanji su se pridružile i dale podršku poznate osobe, glazbenici, bendovi i blogeri. U kampanji se koristi digitalna komunikacija emotikonima, koju današnje generacije mladih razumiju i svakodnevno koriste.

U okviru kampanje je napravljen i edukativni video u kojem su prikazana loša iskustva mladih osoba povezana sa spolnim zdravljem, za koje su mislili da im se nikada neće dogoditi. Mladi su u takvim situacijama često zbunjeni, prestrašeni, ne znaju kome se obratiti i boje se osuđivanja, stoga ih kampanjom nastojimo informirati o mjestima na kojima mogu potražiti pomoć, poput udruge HUHIV (CheckPoint centra Zagreb) u kojoj mogu dobiti informacije i savjet stručnjaka.

Objavu za medije pogledajte ovdje i pratite Youtube kanalu udruge HUHIV.

Kampanje organizira Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnih hepatitisa (HUHIV) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), uz podršku Ministarstva zdravstva RH, Grada Zagreba, Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Ministarstva znanosti i obrazovanja i brojnih drugih. 

AKTIVNOSTI POVODOM OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA AIDS-a  

 • Europski tjedan testiranja – 23.-30. 11. 2018. – aktivnosti promoviranja testiranja i provođenje besplatnog, anonimnog i povjerljivog savjetovanja i testiranja na HIV i virusne hepatitise u CheckPoint centru Zagreb, Domagojeva 10, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 16:00 do 19:30 (više informacija)
 • Javnozdravstvena edukativna kampanja „Meni se to ne može dogoditi” 01.11.-15. 12. 2017.  – digitalna kampanja na internetskim stranicama i društvenim mrežama, te emitiranje spotova na TV-u, u kinima (PR objava, stranica kampanje)
 • Javnozdravstvena kampanja Skini pametno – Zauzmi stav i ostani zdrav – oglašavanje plakata i letaka u vozilima javnog prijevoza, domovima zdravlja, zavodima za javno zdravstvo, udrugama, visokoškolskim ustanovama i studentskim domovima diljem Hrvatske. Edukativno informativni materijali su, kao i njihovo oglašavanje, izrađeni u sklopu Nacionalnog projekta „Živjeti zdravo“, financiranog bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda (preuzimanje letaka)
 • Promicanje zdravlja i svjesnosti uz prigodno druženje s građanima, posebice mladima, 1. 12. 2017. na trgu Petra Preradovića u Zagrebu, gdje će se građanima besplatno dijeliti edukativno-informativni letci i brošure o HIV-u/AIDS-u i spolnom zdravlju, provoditi organizirana vršnjačka edukacija mladih o spolnom zdravlju i odgovornom spolnom ponašanju (oko 400 mladih), stručno savjetovanje (liječnici, vršnjački edukatori – studenti medicine) o prevenciji i rizicima od zaraze HIV-om i spolno prenosivim bolestima, te spolno odgovornom ponašanju
 • Edukacije mladih i informiranje javnosti o spolno odgovornom ponašanju i očuvanju spolnog i reproduktivnog zdravlja
 • Stručni Simpozij povodom dana AIDS-a 30.11. i 1. 12. 2018. u Klinici za Infektivne bolesti „Dr. F. Mihaljević“ u Zagrebu
 • Edukativno-informativni Pozitivan koncert 30.11. i 01.12. 2018. u Domu sportova u Zagrebu

Pozivamo sve građane diljem Hrvatske da 1. prosinca 2018. god. obilježe Svjetski dan AIDS-a informiranjem, edukacijom i promicanjem očuvanja zdravlja, nastavljajući jednaku tradiciju i brigu o vlastitom zdravlju i tijekom cijele godine! Pridružite se kampanji, nosite crvenu vrpcu u znak podrške, pridonesite zdravlju mladih i svih ostalih građana, promovirajte zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja i stvaranje generacije „bez AIDS-a“.

VIŠE INFORMACIJA ZA MEDIJE:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

www.hzjz.hr; www.javno-zdravlje.hr; info@hzjz.hr

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

www.huhiv.hr; info@huhiv.hr; 091 337 7120