Svjetski dan AIDS-a – 1. prosinca 2018. godine

Svjetski dan AIDS-a se na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije svake godine diljem svijeta i u Hrvatskoj obilježava 1. prosinca. Osim podizanja svijesti javnosti o infekciji HIV-om i AIDS-u, posebno se ističu i dostignuća postignuta u prevenciji zaraze HIV-om, ali i dostupnosti terapije kojom se postiže gotovo normalno očekivano trajanje života kao u populaciji osoba koje ne žive s HIV-om. Međunarodni simbol svjesnosti i podrške je crvena vrpca (engl. red ribbon).

Cilj je podići svijest javnosti i ukazati na javnozdravstveni značaj HIV/AIDS-a: rizike i mjere zaštite, važnost prevencije, ranog dijagnosticiranja, liječenja i skrbi za oboljele, kao i pokazati solidarnost prema oboljelima, te dati doprinos smanjenju stigme i diskriminacije, ali i zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Pozivamo sve građane diljem Hrvatske i medije da nam se 1. prosinca 2018. pridruže i zajedno s nama obilježe Svjetski dan AIDS-a informiranjem, edukacijom i promicanjem očuvanja zdravlja, nastavljajući jednaku tradiciju i brigu o vlastitom zdravlju i tijekom cijele godine! Pridružite se svojom podrškom, doprinesite zdravlju mladih i građana, promovirajte zaštitu spolnog zdravlja i stvaranje generacije bez AIDS-a.

HIV je virus koji napada imunološki sustav i uzrokuje cjeloživotnu kroničnu bolest koja najčešće nema simptoma dugi niz godina. AIDS je krajnji stadij infekcije HIV-om koja nastaje uslijed uništenja imunološkog sustava, kada se javljaju različite bolesti.

▶ HIV specifičnosti

Liječenje

Svoj HIV status je najbolje znati što je prije moguće, jer, u slučaju negativnog statusa osobe mogu zaštititi svoje zdravlje i nastaviti zaštitna ponašanja a u slučaju pozitivnog statusa, osobe koje žive s HIV-om kao kroničnim oboljenjem danas mogu normalno i dobro živjeti puni životni vijek kada se liječenje započne što ranije.

Napredak u liječenju HIV-a danas HIV svrstava u kronično oboljenje kao i mnoge druge kronične bolesti s kojima ljudi žive. Važno je rano dijagnosticiranje i započinjanje liječenja što prije kako bi se maksimalno zaštitilo zdravlje ali i prevencija širenja infekcije na druge ljude. Liječenjem se ostvaruje „nemjerljiva količina virusa“ čime osoba ostvaruje zdrav i dug život te više nije zarazna niti standardnim putevima prijenosa HIV-a (SZO).

Rasprostranjenost

25% od 1,2 milijuna ljudi koji žive s HIV-om u Europi trenutno nisu svjesni da žive s HIV-om a gotovo 50% njih dijagnosticiraju se kasno, odgađajući pristup liječenju.

Hrvatska spada u zemlje niske rasprostranjenosti HIV-a, no važno je naučiti specifičnosti najučestalijih načina prijenosa HIV-a, sagledati povijest vlastitih potencijalnih izloženosti, posjetiti savjetovalište za HIV i spolno zdravlje, zatražiti od stručnjaka procjenu rizika i preporuke te se prema potrebi i preporuci testirati.

Rana dijagnoza je važna za uspješnije liječenje i normalno očekivano trajanje života kao i za smanjenje širenja infekcije

U cilju zaustavljanja širenja infekcije HIV-om, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i Zajednički program Ujedinjenih naroda za HIV/AIDS (UNAIDS) su u zajedničkoj strategiji u području 

prevencije i liječenja HIV/AIDS-a postavili ciljeve za ubrzavanje i poboljšanje prevencije i liječenja, koji uključuju eliminaciju infekcije HIV-om i AIDS-a do 2030. godine, kao  dio Globalnih ciljeva održivog razvoja (engl. Sustainable Development Goals, SDGs)„Dosegnuti nulu – Nula novih HIV infekcija. Nula diskriminacije. Nula smrti povezanih s AIDS-om.“  i „90-90-90“. Ostvarenjem globalnog cilja 90-90-90 nastoji se postići da do 2020. godine 90 % svih osoba koje žive s HIV-om 

znaju svoj status, da 90 % onih kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om uzimaju antiretrovirusnu terapiju te da 90 % njih postigne nemjerljivu količinu virusa u krvi.

Za eliminaciju ove infekcije u budućnosti je, između ostaloga, izazov povećanje broja testiranja osoba koje su izložene povećanom riziku zaraze HIV-om i ranije otkrivanje infekcije. Time se omogućuje rano liječenje koje je uspješnije te dovodi do nemjerljive količine virusa u krvi oboljele osobe i pridonosi smanjenju širenja infekcije. 

Stoga upravo Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) kao poruku Svjetskog dana AIDS-a naglašava problem kasnih dijagnoza i važnost osiguranja dostupnog testiranja na HIV, uključujući testiranje u zajednici i inovativne pristupe testiranju. Jednoj od dvije osobe koja živi s HIV-om u zemljama EU/EEA infekcija se dijagnosticira u kasnoj fazi bolesti, od čega se u dvije trećine (68 %) osoba oboljelih od AIDS-a dijagnoza postavlja samo tri mjeseca nakon otkrivanja infekcije HIV-om.

U Hrvatskoj djeluje mreža centara HZJZ-a i zavoda za javno zdravstvo za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, a  kao važna nadogradnja zdravstvenom sustavu, je dostupno i testiranje u zajednici kao što je CheckPoint Centar Zagreb udruge HUHIV.

▶ Epidemiologija HIV infekcije i AIDS-a u Hrvatskoj

Prema podacima Registra za HIV/AIDS, u razdoblju od 1985. godine, kada su zabilježeni prvi slučajevi zaraze HIV-om u Hrvatskoj, do kraja 2017. godine je zabilježeno ukupno 1540 osoba kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om, od čega ih je 500 oboljelo od AIDS-a. U istom je razdoblju od HIV-a odnosno AIDS-a umrlo 265 osoba.

Incidencija slučajeva infekcije HIV-om u 2017. godini bila je 2 na 100.000 stanovnika (106 slučajeva), što je na istoj razini kao i prošle godine. Incidencija se odnosi na broj dijagnosticiranih slučajeva HIV/AIDS-a u Hrvatskoj, iako se određen udio osoba zarazio i testirao odnosno dobio dijagnozu u drugoj zemlji. Posljednjih pet godina se u Hrvatskoj prosječno godišnje bilježi 100  novodijagnosticiranih slučajeva infekcije HIV-om, što stopom od 2 na 100.000 stanovnika i Hrvatsku svrstava među zemlje s niskom učestalošću HIV infekcije (6/100.000 je prosjek za zemlje EU/EEA u 2016. g.).

Novi slučajevi zaraze HIV-om u Hrvatskoj pokazuju blagi trend porasta pojavnosti do 2015. godine (kada je zabilježen najveći broj novih prijava HIV/AIDS-a), s blagim padom unazad dvije godine, što dijelom možemo objasniti uspješnijim otkrivanjem infekcije preventivnim aktivnostima testiranja (u zdravstvenim ustanovama i zajednici). Broj  oboljelih i umrlih od AIDS-a ima stabilan trend ili pad pojavnosti, zahvaljujući  dostupnošću antiretrovirusne terapije koja, ako je uspješna, omogućuje da osobe koje žive s HIV-om imaju gotovo isto očekivano trajanje života kao i osobe koje nisu zaražene s HIV-om.

Liječenje zaraze HIV-om antiretrovirusnom terapijom (koja je od 1997. godine dostupna i besplatna za pacijente odnosno troškove pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) u Hrvatskoj je prema parametrima preživljenja i zadržavanja u skrbi dobro i uspješno, čime se poboljšava prognoza i kvaliteta života oboljelih te pomaže u sprečavanju širenja infekcije HIV-om. Važan doprinos smanjenju širenja Infekcije HIV-omu Hrvatskoj je vrlo veliki udio osoba kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om koji primaju skrb i liječenje. Oko 98 posto osoba koje žive s HIV-om u Hrvatskoj primaju antiretrovirusne lijekove.

Od ukupnog broja slučajeva HIV/AIDS, najveći broj zaraza HIV-om (53 %) se dijagnosticira u dobnim skupinama od 25 do 39 godina.

Strategija prevencije i prijedlozi za intervenciju

Iako se Hrvatska svrstava među zemlje niske učestalosti HIV infekcije (godišnje oko 2 novooboljelih od zaraze HIV-om na 100.000 stanovnika), HIV infekcija i AIDS je bolest od javnozdravstvenog interesa. U Hrvatskoj se HIV/AIDS 33 godina od pojave prvih slučajeva (1985. g.) zadržava na niskoj razini, jednoj od najnižih u Europi, zahvaljujući kontinuiranoj i sustavnoj primjeni cijelog skupa mjera prevencije, dijagnostike i liječenja, od nadzora nad pripravcima iz ljudske krvi do zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja, koje se kod nas provode još od vremena prije pojave prvih slučajeva, tj. od 1983. godine u djelatnosti prikupljanja krvi odnosno 1988. godine u svim djelatnostima zdravstvene zaštite (program mjera zdravstvene zaštite protiv AIDS-a), a koje su sastavnice Nacionalnog programa za prevenciju HIV-a/AIDS-a.

Cijeli izvještaj pogledajte na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Cjelovit pristup prevenciji bolesti  i unapređenju zdravlja je važan za prevenciju

Ovogodišnja nacionalna kampanja povodom Svjetskog dana AIDS-a: Meni se to ne može dogoditi objedinjena je s  javnozdravstvenom kampanjom „Skini pametno“.

Cilj je promovirati odgovorno spolno ponašanje i zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja te pridonijeti smanjenju diskriminacije osoba koje žive s HIV-om. Sadržaj letaka, plakata i ostalih materijala integriranim pristupom povezuje Svjetski dan AIDS-a i zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Kampanjom se želi naglasiti važnost prepoznavanja rizika povezanih sa spolnim ponašanjem koji mogu dovesti do neželjenih posljedica i utjecaja na zdravlje te mlade osposobiti da se informirano brinu o svom spolnom i reproduktivnom zdravlju. Kako bi se izbjegle neželjene posljedice i kako bi spolni odnosi bili povezani s pozitivnim i željenim događajima, jer je spolnost važan i lijep dio ljudskog života, ovogodišnjom kampanjom želimo dopuniti znanje kojima mladi raspolažu i poslati poruku da je važno na vrijeme prepoznati rizike.

U središtu kampanje su i mobilna aplikacija Spolno zdravlje i internetska platforma www.spolnozdravlje.hr, pokrenute s namjerom da se mladima na jednom mjestu približi razumijevanje spolnog zdravlja, odgovornog spolnog ponašanja, zdravog stila života i zaštite od spolno prenosivih infekcija uključujući HIV.

Ključne poruke koje želimo prenijeti tijekom ove kampanje  ističu uobičajenu pretpostavku da se loše ili nepredviđene situacije događaju drugima, što može povećati i vjerojatnost upuštanja u rizično spolno ponašanje. Mladi često iz različitih razloga obraćaju premalo pažnje rizicima koji su povezani sa spolnim zdravljem i misle da se neželjene posljedice događaju drugima, dijelom zbog osjećaja neranjivosti karakterističnog za svoju dob, nedovoljnog znanja, iskustva, nesigurnosti itd. Osim neplanirane trudnoće, spolno prenosivih bolesti i s njima povezanih komplikacija, mogući rizici povezani sa spolnim ponašanjem su povezani i s mentalnim zdravljem te mnogim drugim zdravstvenim i socijalnim rizicima i okolnostima.

 • Pametno se brini o spolnom zdravlju jer je to važno.
 • Zaštiti se – tako ćeš imati sigurne spolne odnose.
 • Znanjem čuvaj svoje i tuđe zdravlje.
 • Skini aplikaciju Spolno zdravlje.
 • Odgovornost je seksi!

Kampanja “Meni se to ne može dogoditi” provodi se tijekom studenog i prosinca oglašavanjem preventivnih poruka u različitim medijima, a prvenstveno na internetu i društvenim mrežama. Kampanji su se pridružile i dale podršku poznate osobe, glazbenici, bendovi i blogeri. U kampanji se koristi digitalna komunikacija emotikonima, koju današnje generacije mladih razumiju i svakodnevno koriste.

U okviru kampanje je napravljen i edukativni video u kojem su prikazana loša iskustva mladih osoba povezana sa spolnim zdravljem, za koje su mislili da im se nikada neće dogoditi. Mladi su u takvim situacijama često zbunjeni, prestrašeni, ne znaju kome se obratiti i boje se osuđivanja, stoga ih kampanjom nastojimo informirati o mjestima na kojima mogu potražiti pomoć, poput udruge HUHIV (CheckPoint centra Zagreb) u kojoj mogu dobiti informacije i savjet stručnjaka.

Objavu za medije pogledajte ovdje i pratite Youtube kanalu udruge HUHIV.

Kampanje organizira Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnih hepatitisa (HUHIV) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), uz podršku Ministarstva zdravstva RH, Grada Zagreba, Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Ministarstva znanosti i obrazovanja i brojnih drugih. 

AKTIVNOSTI POVODOM OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA AIDS-a  

 • Europski tjedan testiranja – 23.-30. 11. 2018. – aktivnosti promoviranja testiranja i provođenje besplatnog, anonimnog i povjerljivog savjetovanja i testiranja na HIV i virusne hepatitise u CheckPoint centru Zagreb, Domagojeva 10, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 16:00 do 19:30 (više informacija)
 • Javnozdravstvena edukativna kampanja „Meni se to ne može dogoditi” 01.11.-15. 12. 2017.  – digitalna kampanja na internetskim stranicama i društvenim mrežama, te emitiranje spotova na TV-u, u kinima (PR objava, stranica kampanje)
 • Javnozdravstvena kampanja Skini pametno – Zauzmi stav i ostani zdrav – oglašavanje plakata i letaka u vozilima javnog prijevoza, domovima zdravlja, zavodima za javno zdravstvo, udrugama, visokoškolskim ustanovama i studentskim domovima diljem Hrvatske. Edukativno informativni materijali su, kao i njihovo oglašavanje, izrađeni u sklopu Nacionalnog projekta „Živjeti zdravo“, financiranog bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda (preuzimanje letaka)
 • Promicanje zdravlja i svjesnosti uz prigodno druženje s građanima, posebice mladima, 1. 12. 2017. na trgu Petra Preradovića u Zagrebu, gdje će se građanima besplatno dijeliti edukativno-informativni letci i brošure o HIV-u/AIDS-u i spolnom zdravlju, provoditi organizirana vršnjačka edukacija mladih o spolnom zdravlju i odgovornom spolnom ponašanju (oko 400 mladih), stručno savjetovanje (liječnici, vršnjački edukatori – studenti medicine) o prevenciji i rizicima od zaraze HIV-om i spolno prenosivim bolestima, te spolno odgovornom ponašanju
 • Edukacije mladih i informiranje javnosti o spolno odgovornom ponašanju i očuvanju spolnog i reproduktivnog zdravlja
 • Stručni Simpozij povodom dana AIDS-a 30.11. i 1. 12. 2018. u Klinici za Infektivne bolesti „Dr. F. Mihaljević“ u Zagrebu
 • Edukativno-informativni Pozitivan koncert 30.11. i 01.12. 2018. u Domu sportova u Zagrebu

Pozivamo sve građane diljem Hrvatske da 1. prosinca 2018. god. obilježe Svjetski dan AIDS-a informiranjem, edukacijom i promicanjem očuvanja zdravlja, nastavljajući jednaku tradiciju i brigu o vlastitom zdravlju i tijekom cijele godine! Pridružite se kampanji, nosite crvenu vrpcu u znak podrške, pridonesite zdravlju mladih i svih ostalih građana, promovirajte zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja i stvaranje generacije „bez AIDS-a“.

VIŠE INFORMACIJA ZA MEDIJE:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

www.hzjz.hr; www.javno-zdravlje.hr; info@hzjz.hr

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

www.huhiv.hr; info@huhiv.hr; 091 337 7120

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ