Što trebate znati o pojedinim lijekovima

Što trebate znati o pojedinim lijekovima

Zidovudin (Retrovir) se obično propisuje 300 mg dva puta na dan. U početku liječenja ZDV-om mnogi bolesnici osjećaju određenu nelagodu u obliku glavobolje, mučnine ili povraćanja, osjećaja slabosti ili boli u mišićima. Navedeni simptomi obično prođu za vrijeme prvih tjedana terapije. Značajnije nuspojave ZDV-a su smanjenje broja bijelih krvnih stanica (leukocita) i crvenih krvnih stanica (eritrocita). Obje su ove nuspojave značajne te zahtijevaju promjenu doze lijeka i privremeni ili trajni prekid terapije. Rjeđe nuspojave su jaka bol u trbuhu, zaduha, jaki umor, različita krvarenja, grlobolja ili povišena temperatura.
Didanozin (Videx) se danas propisuje u obliku EC (engl. enteric coated) kapsule. Primjenjuje se jednom dnevno (1×400 mg ili 1×250 mg). Videx EC se treba uzimati na prazan želudac (1/2 h prije ili 2 h poslije obroka). U početku terapije, može doći do proljeva. Kasnije ozbiljnije komplikacije su upala gušterače (povraćanje i bolovi u trbuhu) i upala perifernih živaca.
Lamivudin (Epivir) se uzima 150 mg dva puta na dan neovisno o obroku. Dobro se podnosi i nema značajnije nuspojave, a djeluje i protiv virusa hepatitisa B.
Stavudin (Zerit) može, uzrokovati oštećenje perifernih živaca. Ostale nuspojave su mučnina, povraćanje, bol u trbuhu i upala gušterače. Može izazvati poremećaje spavanja (nesanicu). Pojedina istraživanja ukazuju da stavudin češće no drugi lijekovi uzrokuje gubitak masnog tkiva u licu (lipoatrofiju). Doza lijeka je 2×40 mg za osobe 60 kg, odnosno 2×30 mg za osobe 60 kg neovisno o obroku.
Abakavir (Ziagen) se dobro podnosi uz blage nuspojave kao što su osip, glavobolje i mučnina, a rjeđe smanjenje crvenih i bijelih krvnih stanica te upala živca. 3-5% bolesnika razvije ozbiljnu alergijsku reakciju s groznicom i osipom pa tada odmah treba prekinuti terapiju i više ne koristiti lijek. Ponovna primjena lijeka može dovesti do teške alergijske reakcije sa šokom i smrtnim ishodom. Daje se 300 mg dva puta na dan neovisno o obroku.
Emtricitabin (Emtriva) je lijek koji je sličan lamivudinu. Ne smije se kombinirati s lamivudinom. Potreban je oprez kada se bolesniku koji ima hepatitis B virusnu infekciju prekida liječenje jer je u tim slučajevima opisano pogoršanje hepatitisa. Daje se jednom na dan i relativno se dobro podnosi. Opisanu su slučajevi promjene boje kože.
Tenofovir (Viread) je nukleotidni analog. Ne povisuje kolesterol i trigliceride u krvi. Daje se jednom dnevno. Uzima se sa jelom. Ako se kombinira s didanozinom uzima se 1 sat nakon uzimanja didanozina ili se 2 sata nakon uzimanja tenofovira uzima didanozin. U kombinaciji s mnogim drugim antiretrovirusnim lijekovima može doći do značajnih međudjelovanja tako da je potreban oprez ili modifikacija doze (npr. didanozin, atazanavir, lopinavir/ritonavir…). Najčešće nuspojave su proljev, mučnina, povraćanje i flatulencija (zrak u crijevima).
Postoje četiri fiksne kombinacije lijekova: Combivir, Trizivir, Kivexa i Truvada.
Zidovudin+lamivudin (Combivir) ima nuspojave zidovudina. Doza lijeka: jedna kapsula (300 mg ZDV + 150 mg 3TC) dva puta na dan neovisno o obroku.
Zidovudin+lamivudin+abacavir (Trizivir) ima nuspojave abakavira te je potreban oprez zbog moguće hipersenzitivne reakcije. Doziranje: 300 mg dva puta na dan neovisno o obroku.
Abakavir + lamivudin (Kivexa ili Epzicom) tableta sadrži 600 mg abakavira i 300 mg lamivudina. Daje se jednom na dan neovisno o jelu. Potrebno je obratiti pažnju na moguću alergijsku reakciju na abakavir.
Emtricitabin+tenofovir (Truvada) se uzima jednom na dan, neovisno o jelu. Tableta sadrži 200 mg emtricitabina i 300 mg tenofovira. Ima nuspojave tenofovira i emtricitabina.
Nevirapin (Viramun) može relativno često uzrokovati osip (u oko 37% bolesnika). Obično se pojavljuje prvih 12 tjedana liječenja. Treba prekinuti liječenje ako je osip popraćen vrućicom, ako na koži izbiju mjehurići, ako se ljušti sluznica usne šupljine, te ako se jave jaki bolovi i otok u zglobovima. Druga značajna nuspojava je hepatitis (oštećenje jetre). Javlja se u gotovo 16% bolesnika, najčešće prvih 12 tjedana liječenja. Doza lijeka je u početku 1×200 mg potom nakon 14 dana 2×200 mg. Lijek se uzima neovisno o obroku.
Efavirenz (Stocrin ili Sustiva) ima rjeđe osip nego nevirapin, ali se mogu pojaviti simptomi središnjega živčanog sustava, kao što su ošamućenost, vrtoglavica, nesanica, teškoće pri koncentraciji, gubitak pamćenja, halucinacija i noćne more. Te nuspojave nakon 2-4 tjedna liječenja obično nestaju. Lijek se ne smije primijeniti u trudnoći. Doziranje lijeka: 600 mg jedanput na dan navečer, prije spavanja kako bi se izbjegle nuspojave središnjega živčanog sustava. U vrijeme uzimanja lijeka ne bi trebalo konzumirati masni obrok.
Indinavir (Crixivan) je važno uzimati na prazan želudac (1 h prije ili 2 h poslije jela) ili uz manji, lagani obrok (npr. suhi tost s marmeladom, sok). Uzima se 800 mg svakih 8 h. Uz indinavir nužno je piti 1,5 do 2 litre tekućine na dan da se spriječi nastanak bubrežnih kamenaca. Osim bubrežnog napada može doći i do pojave žutice (povišena vrijednost bilirubina). Dio bolesnika teže podnosi lijek zbog mučnine, povraćanja i bolova u trbuhu. Ne smije se kombinirati s pojedinim lijekovima te se posavjetujte s liječnikom prije nego uzmete druge lijekove. Ukoliko se indinavir kombinira sa ritonavirom uzima se 800 mg indinavira i 100 mg ritonavira dva puta na dan, neovisno o obroku.
Ritonavir (Norvir) u obliku kapsula treba čuvati u hladnjaku. Osnovna nuspojave su mučnina, povraćanje, mekša stolica i bolovi u trbuhu. Mogu se javiti poremećaji osjeta perifernih živaca ili oko ustiju. Ne smije se kombinirati s mnogim drugim lijekovima i zato se posavjetujte s liječnikom prije nego uzmete druge lijekove. Danas se daje u nižim dozama (2×100 mg) koje potpomažu djelovanje drugih inhibitora proteaze.
Nelfinavir (Viracept) treba uzimati s jelom ili neposredno nakon jela. Relativno često uzrokuje proljev (u oko 10-30% bolesnika). Može se lakše kombinirati s drugim lijekovima. Doza lijeka je 750 mg tri puta na dan ili 1250 mg dva puta na dan. Uzima se sa jelom.
Sakvinavir (Invirase) treba uzimati s jelom. Ima nisku tzv. biovaljanost (mala količina lijeka koja se proguta dospije u krv). Nuspojave su obično blage, javljaju se proljev, mučnina, nelagoda u trbuhu, glavobolja Daje se samo u kombinaciji s ritonavirom (2x400mg ili 2x100mg), doza sakvinavira je tada 2×400 mg odnosno 2x1000mg.
Lopinavir/ritonavir (Kaletra) može uzrokovati tegobe probavnog trakta, a naročito proljev. Doza lijeka je 400 mg lopinavira +100 mg ritonavira dva puta na dan uz jelo, što znači uzimati 3 kapsule svakih 12 sati.
Fosamprenavir (Lexiva) je noviji inhibitor proteaze koji se može uzimati jednom ili dva puta na dan. Obično se daje s ritonavirom (2 caps. Lexive i 2 caps. Norvira jednom na dan ili 2×1 caps Lexive s 2×1 caps Norvira). Uzima se neovisno o jelu. Može uzrokovati mučninu, proljev i osip.
Atazanavir (Reyataz) se uzima s jelom, jednom na dan. Obično se uzimaju 2 kapsule Reyataza (1 kapsula=150 mg) s jednom kapsulom Norvira (100 mg). Osnovna prednost u odnosu na druge inhibitore proteaze je da ne povisuje kolesterol i trigliceride. Glavne nuspojave su: mučnina, glavobolja, bol u trbuhu, povraćanje i proljev te povišenje bilirubina u krvi. Kao i drugi inhibitori proteaze ima značajna međudjelovanja s mnogim drugim lijekovima.
Enfuvirtid (Fuzeon) je prvi lijek koji sprječava ulazak virusa u stanicu. Primjenjuje se u obliku potkožnih injekcija koje se daju dva puta na dan. Daje se samo onda kada nema više drugih mogućnosti liječenja. Glavna nuspojava je crvenilo na mjestu uboda.

Nuspojave mogu biti različite od osobe do osobe. Neobično je važno obavijestiti svog liječnika o svakoj mogućoj nuspojavi.