HUHIV na SLTC Summitu 2022 – Bringing HCV back on the agenda

Ambiciozni planovi potpune eradikacije hepatitisa C su dostižni – jedan je od zaključaka sastanka koji se organizirao 06. srpnja 2022. u Beču. Udruga HUHIV predstavljala je nevladin sektor iz Republike Hrvatske, a sastanku su prisustvovale i brojne druge zemlje, poput Srbije, Grčke, Estonije, Makedonije, Kosova, Portugala, Poljske, Litve itd.

Sastanak je bio podijeljen u četiri dijela. Prvi dio, s kratkim izlaganjima prof. Matičič iz Slovenije, prof. Makare iz Mađarske i prof. Vince iz Hrvatske bio je pod nazivom „How achievable are the WHO 2030 targets in your country“. Izlaganja su služila tome da raspravimo o mogućnostima postizanja tih ciljeva. Analizirali smo epidemiološke podatke, stavljali ih u kontekst ciljeva Svjetske zdravstvene organizacije, i zaključili – uspjeh ovisi o mogućnostima međusektorske suradnje, interdisciplinarnosti i dostupnosti resursa. Naime, znanje o ovom području postoji, postoji volja, te postoje i ideje, te je potrebno projekte pokrenuti i održavati kako bismo spriječili širenje zaraze, i izliječili one koji hepatitis već imaju.

Drugi dio sastanka bio je posvećen nevladinom sektoru i kako može pomoći u postizanju ciljeva SZO u kontekstu populacije PWID (People who inject drugs – ljudi koji injektiraju droge). Naime, ta populacija posebno je zahvaćena problemom hepatitisa, a više riječi o tome, te načinima kako tome doskočiti čuli smo od sljedećih predstavnika: Prof. Simonova (Bugarska), prof. Ioannis Goulis (Grčka), te Ivana Dragojević iz Srbije. Nevladin sektor može se ponositi time što ima olakšan pristup do ciljane populacije, i u tom neposrednom kontaktu brže prati promjene u njihovim potrebama, i zato je važna karika svakoj nacionalnoj strategiji. Važnost NGO-ova je neupitna, ali to trebaju razumjeti i drugi sektori, te važni ključni dionici.

U trećem dijelu su nas u temu uveli sljedeći predstavnici zemalja: Dr. Mark Ardesley (UK), dr. Vitor Magno-Pereira (Portugal), prof. Livas Kupčinskas (Litva), a radilo se o mogućnostima screeninga u primarnoj zdravstvenoj skrbi (u usporedbi sa sekundarnom zdravstvenom skrbi). Razgovarali smo o tome kako možemo motivirati liječnike da prepoznaju svoju ulogu u ranom screeningu, s naglaskom na incentive (refundacija novaca za testove), što je posebno pogodno za zemlje s gotovo 100%-nom povezanošću građana sa zdravstvenim osiguranjem. Nije lako pretpostaviti kakav bi učinak takvi projekti imali u Hrvatskoj, i ono što je potrebno u ovom trenutku je analizirati postojeće i nadolazeće podatke.

Posljednja radionica fokusirala se na zatvorski sustav. Predavanja koja su nas uvela u temu održali su: prof. Zarebska-Michaluk (Poljska), prof. Pop (Rumunjska) i prof. Riina Salupere (Estonija). Zaključci posljednje radionice su da se zemlje značajno razlikuju u odgovoru na hepatitis u zatvorskom sustavu. Primjerice, razlikuju se ministarstva koja pokrivaju trošak liječenja, kontrole na ulazu i izlazu iz sustava, koji stručnjaci brinu o njima (jesu li to liječnici zatvorske bolnice, ili vanjski liječnici) i slično. Također, ako želimo postići eliminaciju hepatitisa C, poseban trud treba se uložiti u to da zatvorenici u sustav ulaze zdravi, a ako nisu zdravi, da obavezno na ulazu znaju tu informaciju, te liječe se kako bi čuvali svoje zdravlje, i zdravlje drugih u sustavu.

Sastanak je organizirao Gilead, s ciljem razmjene iskustava i prepoznavanja svačije individualne uloge u postizanju ciljeva Svjetske zdravstvene organizacije. Podsjetimo se, strategija naziva Global Health Sector Strategy (GHSS) povezana s virusnim hepatitisom je još 2016. godine predstavila inicijalne putokaze kojima se planira potpuna eradikacija virusnog hepatitisa kao javnozdravstvenog problema do 2030. godine, a uključuje: redukciju incidencije od 90%, te 65%-tnu redukciju mortaliteta. Kako se 2030. polako približava, ključni dionici sve su više svjesni dostižnosti, ili nedostižnosti ciljeva ako se ne pokrenu kvalitetni, sveobuhvatni projekti. Udruga HUHIV iznimno cijeni sastanke ovog tipa jer stavljaju fokus na naše zajedničke ciljeve, prepoznaju važnost nevladinog sektora u tom procesu, te se ovim putem zahvaljuje na pozivu.

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ