HUHIV na terenskom testiranju u Puli

Stručnjaci udruge HUHIV 29.03.2021. posjetili su Pulu kako bi proveli terensko testiranje s osobama koje su bile u riziku od infekcije virusom hepatitisa C. Također, dogovoreno je i testiranje na infekciju virusom HIV-a kao dodatni doprinos, s obzirom da se u razgovoru sa stručnjacima udruge Institut Pula ustanovila potreba za time. Za tu svrhu, udruga Institut Pula organizirala je u svojim prostorima provedbu edukacije i testiranja po rasporedu za korisnike drop-in centra. Testiranja su se pokazala vrlo korisnima, te su oni korisnici čiji je test pokazao preliminarno pozitivan rezultat upućeni u daljnje korake što učiniti za potvrdna testiranja i povezivanje sa skrbi. Cilj posjete nije bio samo testiranje, već i edukacija. Edukacija se prvenstveno odnosila na korisnike kroz individualizirani pristup – sa svakim korisnikom je stručnjak iz udruge HUHIV proveo predsavjetovanje u kojem su identificirane temeljne potrebe koje im udruga može pružati, poput informiranja o hepatitisu C, drogama, spolnom i reproduktivnom zdravlju i slično, što se pokazalo kao korisno i poučno iskustvo.

Edukacija se također odnosila i na stručnjake koji rade s korisnicima, odnosno djelatnicima u Institutu Pula, koja se ostvarila kroz razmjenu iskustava. Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa kao udruga koja se bavi prvenstveno zdravstvenim, i sa zdravljem povezanim psihološkim temama svoje znanje prenijela je djelatnicima udruge Institut Pula kroz razgovor i priručnik Prevencija hepatitisa B i C u provedbi programa smanjenja šteta – Priručnik za stručnjake za rad s osobama u povećanom riziku od korištenja droga, a djelatnici udruge Institut Pula približili su stručnjake udruge HUHIV praktičnom radu s osobama s problemima ovisnosti. Mnogi korisnici nisu znali za učinkovitost suvremene terapije koja se koristi u slučaju infekcije virusom hepatitisa C, te su zbog toga oklijevali pri testiranjima u prošlosti, što govori o informiranosti u rizičnoj, ali i općoj populaciji. Zato je iznimno važno svakom korisniku pristupiti individualno, kako bi se ustanovile temeljne pojedinačne potrebe i gdje je prostor za edukaciju svakog korisnika. Mnogo je bilo razgovora na teme spolnog i reproduktivnog zdravlja, te su korisnici pokazali spremnost na iskrenost i želju za informiranjem o tim temama. U Puli se ukupno educiralo 43 osobe, a testiralo se: 37 korisnika na anti-HCV, te 29 korisnika na anti-HIV. Testiranje je provedeno u periodu od 08:00h do 16:00h. Udruga HUHIV ovim putem zahvaljuje stručnjacima udruge Institut Pula na odličnoj organizaciji, velikoj stručnosti, edukaciji, podršci i sveukupnoj suradnji koja se odrazila i na veliku korisnost i uspješnost posjete pulskoj zajednici. Radi se o još jednom dokazu da jedino umrežavanjem i kvalitetnom suradnjom možemo ostvariti promjenu u marginaliziranim skupinama koje sustav često tretira kao nevidljive.

Terensko testiranje u Puli provedeno je u sklopu aktivnosti projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda (Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1), a opći cilj mu je unaprijeđenje socijalne uključenosti osoba s problemima ovisnosti kroz izgradnju mreže za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Osim osoba s problemima ovisnosti, projektnim aktivnostima obuhvaćeni su članovi njihovih obitelji i stručnjaci koji rade s osobama s problemima ovisnosti u ključnim područjima smanjenja štete kroz jačanje kapaciteta. Nositelj projekta je Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa, partner je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a trajanje je od 14. travnja 2020. do 13. travnja 2022.

Provedbom aktivnosti izgradnje mreže i rada s osobama s problemima ovisnosti i članovima njihovih obitelji te stručnjacima na terenu potvrdili smo osnovne probleme kao što su visoka prevalencija HCV-a u populaciji ovisnika o drogama uz neujednačenost pristupa izvaninstitucionalnoj socijalnoj podršci. Od ključnog je značaja razvoj edukacijskih programa za pomoć ovisnicima oboljelima od HCV-a u suradnji sa stručnjacima HZJZ-a, Klinike za infektivne bolesti „dr. Fran Mihaljević“ i stručnjaka koji rade sa ovisnicima te njihova primjena u sklopu rada organizacija civilnog društva (udruga koje provode programe smanjenja štete, rehabilitacijskih i terapijskih zajednica) koje sudjeluju u mreži izvainstitucionalne podrške. Stoga smo temeljem prikupljenih iskustava izradili i distribuirali toolkit za korisnike projekta s korisnim sadržajima informiranja i podrške: o hepatitisu i vrstama virusnih hepatitisa, prijenosu, simptomima, posljedicama i utjecaju na zdravlje, liječenju, prevenciji i korisnim alatima informiranja i podrške; o pristupu skrbi i važnim informacijama svima kojima je priopćen preliminarno pozitivan ili pozitivan nalaz nakon testiranja na virusni hepatitis B i/ili C; te sadržaj kojime želimo upozoriti na opasnosti predoziranja drogom, učinke pojedinih droga na organizam, razdoblja povišenog rizika, znakove i simptome te kako ih prepoznati i što učiniti kako bismo spasili život uključujući najčešće infekcije kod korisnika droga.

 

29.04.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su Reto centar u Solinu – Centar za rehabilitaciju osoba u problemu ovisnosti i pružanje
Stručnjaci udruge HUHIV 28.04.2021. posjetili su udrugu Help u Splitu kako bi proveli terensko testiranje s osobama koje su bile
27.04.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su prostore udruge Porat u Zadru (drop-in centar), kako bi proveli testiranje s osobama u
Dana 30.03.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su prostore udruge Institut u Poreču (Dnevni centar Poreč), kako bi proveli testiranje s
Dana 11.03.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su terapijski centar u Ivanovcu - Zajednica Susret. Terapijski centar smješten je kod Okučana
19.02.2021. i 04.03.2021. posjetili su stručnjaci udruge HUHIV terapijsku kuću „Ogranak I“ u zagrebačkoj Dubravi koji vodi terapijska zajednica „Reto
26.02.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su terapijsku zajednicu udruge „Moji dani“ u Krapinsko-zagorskoj županiji, točnije u Đurmancu. Cilj djelovanja terapijske
Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 projekt je financiran iz Europskog socijalnog
Uvođenje izravno djelujuće antivirusne terapije (DAA) promijenilo je i poboljšalo kliničko upravljanje infekcijom hepatitisom C (HCV-om) i dalo poticaj postavljanju
Psihosocijalna podrška i rehabilitacija korisnika droga omogućuju uvjete za pravovremeno dijagnosticiranje i pristup zdravstvenoj skrbi i liječenju virusnih hepatitisa te