Konferencija o zaštiti ranjivih skupina u jugoistočnoj Europi

Drug Policy Network South East Europe (DPNSEE) organizirali su on-line konferenciju o zaštiti ranjivog stanovništva u jugoistočnoj Europi tijekom pandemije coronavirusa u četvrtak, 23. travnja.

U sklopu pripreme za provedbu projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 sudjelovali smo na konferenciji čiji cilj je pridonijeti osiguranju održivosti usluga za ključne skupine tijekom i nakon epidemije koronavirusa.

Širenje koronavirusa i bolesti širom svijeta, u Europi i regiji Jugoistočne Europe ima razorni učinak na opću populaciju, kao i na ljude koji koriste droge i ostale povezane ugrožene populacije (beskućnici, seksualni radnici, LGBTI, MSM, ljudi koji žive s HIV-om i mnogi drugi).

Kako bismo pridonijeli kvalitetnijoj uključenosti u društvo osoba s problemima ovisnosti o drogama među kojima je visoka prevalencija i drugih bolesti kao što je hepatitis C, nužno je prikupiti europska iskustva doprinosa osiguranju održivosti usluga za ključne skupine tijekom i nakon epidemije koronavirusa. Kao što je navedeno u dokumentu UNODC-a, prijedlozi o liječenju, skrbi i rehabilitaciji osoba koje koriste droge u kontekstu pandemije CVD19, važno je osigurati kontinuitet adekvatnog pristupa zdravstvenim i socijalnim uslugama svima koji koriste droge i s poremećajima upotrebe droga i pružati kontinuiranu potrebnu skrb u najboljoj mogućoj mjeri u vrijeme krize, kako je definirano u Međunarodnim standardima za liječenje poremećaja upotrebe droga (UNODC/WHO, 2020).

Konferenciji su prisustvovale brojne organizacije civilnog društva iz Hrvatske i Europe te nacionalne agencije za lijekove, zdravstvene ustanove i druge međunarodne organizacije.

Sadržaj i ciljevi konferencije dostupni su ovdje. U cilju pripreme za početak provedbe projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 i što kvalitetnije planiranja pripremnih aktivnosti od strane projektnog tima, na istom izvoru dostupna je razmjena informacija, resursa i iskustava između aktera na području politike droga u cijeloj regiji.