Što je Train the trainer? – edukacijska metoda u sklopu projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga

Treniraj trenera, poznatiji pod engleskim prijevodom Train the trainer, sve je popularnija edukacijska metoda na radnim mjestima. Radi se o edukaciji koju trener provodi drugim stručnjacima (često kolegama zaposlenicima, primjerice svojim podređenima), a jedna od svrha je da novoeducirani stručnjaci to znanje mogu prenositi drugima koji te teme još dobro ne razumiju, ili su korisnici uslugama koje obavljaju stečenim znanjima. Stručnjaci mogu biti ili novoeducirani, ili su stručnjaci svojih područja, no postoji potreba za proširenjem ili učvršćivanjem znanja. Kao i u svakom poslu, postoje specifična znanja koja se ne mogu steći iz fakultetskih udžbenika i studentske prakse, kao i znanja koja su vezana isključivo za specifična radna mjesta. Literatura koja se bavi metodologijom učenja i razvoja navodi višestruke koristi metode Train the trainer.

  1. Isplativost – profesionalna edukacija na internoj razini je jeftinija od uzimanja vanjskog trenera.
  2. Percipirana prihvatljivost trenera – zaposlenici više vjeruju trenerima koji su poznata lica i „u području“, nego vanjskim trenerima
  3. Konkretna i specifična znanja – interni treneri imaju znanja i vještine, ali poznaju i kulturu svoje i partnerskih organizacija. Vjerojatnije su bolje upoznati sa strukturom potreba krajnjih korisnika, što ih čini boljim edukatorima
  4. Razvoj kompetencija prijenosa znanja – zaposlenici internim trenerstvom razvijaju metodološka znanja, za što se mogu obučavati i drugi zaposlenici, oni koji se educiraju
  5. Neposredna i posredna povratna informacija – internom edukacijom lakše je pratiti pokazatelje uspješnosti, te time poboljšati proces edukacije
  6. Poželjne su za sve uključene – zaposlenici koji postaju interni treneri to vide kao povjerenje njihovih nadređenih u kompetencije i šansu za razvojem, te su takve aktivnosti ocijenjene od strane potencijalnih zaposlenika kao privlačni faktori za zaposlenjem

Prepoznata je  potreba Train the trainer metode u većini djelatnosti, a mi smo je prepoznali kao osobito korisnu u temama zdravstva i modelima harm reductiona. Svatko tko se bavi prevencijom u zajednici dobro razumije da se radi o znanjima koja se kontinuirano razvijaju iz dva razloga – mijenjaju se metode komunikacije i kvaliteta života procesom razvoja i digitalizacije, a drugi je razlog taj što se mijenjaju potrebe zajednice. Stručnjaci u zajednici zbog toga moraju uvijek imati znatiželju i opažati i slušati korisnike, te neke mjere i kvantificirati kako bi se donijele što kvalitetnije odluke za najbolje ulaganje u prevenciju.

HUHIV je metodu Train the trainer odlučio inkorporirati kao polazište provedbe projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga jer je najbolje mogla pripremiti teren za dosezanje ciljeva. Umreženi s važnim stručnjacima u Hrvatskoj koji rade s ciljnom populacijom, stručnjaci udruge HUHIV su se s partnerima povezali i održali trening kao razmjenu znanja i iskustava s refleksijom. Šest udruga koje se na neki način bave osobama koje injektiraju droge povezale su se sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo kao partnerom projekta, te se još jednom susrele sa suvremenim činjenicama o ciljanoj populaciji i razmijenile iskustva u radu s korisnicima. Edukacija koja se provodila preko Zoom meetings aplikacije zbog poštivanja epidemioloških mjera uslijed pandemijske krize, sastojala se od prikaza relevantnih spoznaja Maje Erceg Tušek, mag. psih., koja je predstavila priručnik u izradi kojim se zaokružuje train the trener metodologija specifično usmjerenom literaturom; prim. Tatjane Nemeth Blažić, dr. med. koja je prikazala epidemiološke podatke i izvješće o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga, te Josipe Lovorke Andreić, dr. med. koja je s predstavnicima udruga razgovarala o prevenciji, smanjenju štete, injektiranju droga, hepatitisu B i C, zatvorskom sustavu i motivacijskom intervjuiranju. Zaključci edukacije ispunjeni su stručnim iskustvima svih stručnjaka u edukaciji koji su podijelili svoje snage i izazove s kojima se nose. Princip razmjene iskustava i međusobna podrška jača stručnjake u podnošenju suvremenih izazova.

Stručnjaci su edukacijom proširili i učvrstili svoja znanja te se time temeljito pripremili za naredne faze provedbe projekta.

HUHIV će o projektnim aktivnostima redovito izvještavati javnost putem službenih stranica i društvenih mreža udruge.

Uvođenje izravno djelujuće antivirusne terapije (DAA) promijenilo je i poboljšalo kliničko upravljanje infekcijom hepatitisom C (HCV-om) i dalo poticaj postavljanju
Psihosocijalna podrška i rehabilitacija korisnika droga omogućuju uvjete za pravovremeno dijagnosticiranje i pristup zdravstvenoj skrbi i liječenju virusnih hepatitisa te
Virusni hepatitis jedan je od javnozdravstvenih izazova današnjice. Iako su nam poznati putevi prijenosa, specifičnosti virusa i epidemiologija bolesti, novodijagnosticirani
Korisnici zatvorskog sustava pod povećanim su teretom zaraznih bolesti kao što su hepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV), često zbog
Rad u civilnom sektoru podrazumijeva temeljito stručno i praktično znanje. Često se svodi na izravni kontakt s ciljanim populacijama koje
30. rujna u prostorima CheckPoint centra Zagreb djelatnici i suradnici udruge HUHIV ugostili su korisnike terapijske zajednice koja djeluje u
Održan sastanak i edukacija za stručnjake povodom projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga
U sklopu projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 održan je timski
Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) objavio je publikaciju - Tehničko izvješće o zaraznim bolestima povezanim
U sklopu projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – razvoj mreže socijalnih usluga - UP.02.2.2.06.0373 proveden je prvi