Projektni sastanak u Ministarstvu pravosuđa i uprave

U sklopu provedbe projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373​. 28.09.2021. održan je projektni sastanak u Upravi za zatvorski sustav i probaciju pri Ministarstvu pravosuđa. U organizaciji udruge HUHIV kao provoditelja projekta sastanku su nazočili predstavnici HZJZ-a kao partnera projekta te predstavnici zatvorskog sustava i probacije u sklopu provedbe aktivnosti projekta u zatvorskim i probacijskim ustanovama.

Korisnici zatvorskog sustava pod povećanim su teretom zaraznih bolesti kao što su hepatitis C, često zbog povijesti korištenja droga. Dodatno, boravak u zatvoru može rezultirati povećanim rizikom za prijenos zaraznih bolesti, vezano uz faktore kao što su prenapučenost, ograničena zdravstvena skrb i pristup skrbi te odgođeno postavljanje dijagnoze.

Izložili smo rezultate dosadašnje provedbe projekta s fokusom na iskustvo, problematiku i načine rješavanja dijagnostike HCV-a i liječenja zatvorenika.

Za prevenciju virusnih hepatitisa potrebni su sveobuhvatni pristup i multidisciplinarna suradnja kako zdravstvenih i kaznenopravnih ustanova tako i zajednice koja često može odigrati ključnu ulogu u pružanju integriranih usluga te pravovremenom povezivanju sa zdravstvenom skrbi. Nevladine organizacije programima edukacije, testiranja, psihosocijalne podrške, motiviranja i pravovremenog uključivanja u skrb te programima smanjenja štete mogu puno napraviti po pitanju dosega skupina i korisnika do kojih je inače teže doći.

Izazovi prevencije infekcije virusnim hepatitisima uglavnom su veće u zatvorskim ustanovama nego u zajednici. Pružanje zdravstvene skrbi, prevencije i programa smanjenja štete u zatvorskom sustavu ne pomaže samo izravno zatvorskoj populaciji nego, targetiranjem mreža visokog rizika za prijenos ovih infekcija također može dovesti do smanjenja i prevencije budućih rizika od infekcija u zajednici.

Pružena je puna podrška zatvorskog sustava ali i HZJZ-a u daljnjoj provedbi projekta uz naglasak na održivost provedbe odnosno iznalaženje dugoročnih rješenja suzbijanja i prevencije virusnih hepatitisa u zatvorskom sustavu. Uz brojne izazove, suradnja između ključnih dionika ključna je u implementaciji kvalitetnih rješenja koja će dugoročno pridonijeti zdravlju i kasnije rehabilitaciji primjenom razvijene mreže socijalnih usluga u zajednici.

Predstavljen je Priručnik za stručnjake za rad s osobama u povećanom riziku od korištenja droga – PREVENCIJA HEPATITISA B I C U PROVEDBI PROGRAMA SMANJENJA ŠTETA izrađen je u sklopu projekta, koji na jednom mjestu okuplja znanja i spoznaje koji bi mogli biti korisni za osobe koje rade u području prevencije zaraznih bolesti povezanih s korištenjem droga kao što su virusni hepatitisi B i C i infekcija HIV-om te pružanju usluga pomoći i podrške za socijalnu uključenost osobama s problemima ovisnosti o drogama – od teorijskog znanja i podataka o infekcijama povezanim s korištenjem droga u Hrvatskoj pa do alata i ciljanih aktivnosti i praktičnih informacija kako doseći ciljanu populaciju i u situacijama kada je to znatno otežano. Priručnikom se nastoje osnažiti osobe koje se bave ovom tematikom i time unaprijediti postojeće aktivnosti u ovome području.

Intervencije u smislu isključivog pružanja informacija, same po sebi nisu dovoljne za sprječavanje prijenosa virusnih hepatitisa, ali je informiranje korisnika i osoblja zdravstvenog i zatvorskog sustava važan preduvjet za provedbu preventivnih mjera i pravovremeno testiranje te uključivanje u zdravstvenu skrb.

U 2019. godini u Hrvatskoj je zbog rizične uporabe droga, odnosno ovisnosti o psihoaktivnim  sredstvima u zdravstvenim je ustanovama liječeno Opširnije
Priručnik PREVENCIJA HEPATITISA B I C U PROVEDBI PROGRAMA SMANJENJA ŠTETA izrađen je u sklopu projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe Opširnije
15.09.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su terapijsku zajednicu Biram novi život Udruge za borbu protiv ovisnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Djelatnica Opširnije
Sukladno epidemiološkim mjerama i protokolima zatvorskog sustava, Središnji ured za zatvorski sustav Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 28. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 21. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 14. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije
Nakon provedenog terenskog testiranja osoba koje su bile u riziku od infekcije virusom hepatitisa C, edukacije stručnjaka koji rade s Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 07. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije
Sukladno epidemiološkim mjerama i protokolima zatvorskog sustava, Središnji ured za zatvorski sustav Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa Opširnije