Projektni sastanak u Ministarstvu pravosuđa i uprave

U sklopu provedbe projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373​. 28.09.2021. održan je projektni sastanak u Upravi za zatvorski sustav i probaciju pri Ministarstvu pravosuđa. U organizaciji udruge HUHIV kao provoditelja projekta sastanku su nazočili predstavnici HZJZ-a kao partnera projekta te predstavnici zatvorskog sustava i probacije u sklopu provedbe aktivnosti projekta u zatvorskim i probacijskim ustanovama.

Korisnici zatvorskog sustava pod povećanim su teretom zaraznih bolesti kao što su hepatitis C, često zbog povijesti korištenja droga. Dodatno, boravak u zatvoru može rezultirati povećanim rizikom za prijenos zaraznih bolesti, vezano uz faktore kao što su prenapučenost, ograničena zdravstvena skrb i pristup skrbi te odgođeno postavljanje dijagnoze.

Izložili smo rezultate dosadašnje provedbe projekta s fokusom na iskustvo, problematiku i načine rješavanja dijagnostike HCV-a i liječenja zatvorenika.

Za prevenciju virusnih hepatitisa potrebni su sveobuhvatni pristup i multidisciplinarna suradnja kako zdravstvenih i kaznenopravnih ustanova tako i zajednice koja često može odigrati ključnu ulogu u pružanju integriranih usluga te pravovremenom povezivanju sa zdravstvenom skrbi. Nevladine organizacije programima edukacije, testiranja, psihosocijalne podrške, motiviranja i pravovremenog uključivanja u skrb te programima smanjenja štete mogu puno napraviti po pitanju dosega skupina i korisnika do kojih je inače teže doći.

Izazovi prevencije infekcije virusnim hepatitisima uglavnom su veće u zatvorskim ustanovama nego u zajednici. Pružanje zdravstvene skrbi, prevencije i programa smanjenja štete u zatvorskom sustavu ne pomaže samo izravno zatvorskoj populaciji nego, targetiranjem mreža visokog rizika za prijenos ovih infekcija također može dovesti do smanjenja i prevencije budućih rizika od infekcija u zajednici.

Pružena je puna podrška zatvorskog sustava ali i HZJZ-a u daljnjoj provedbi projekta uz naglasak na održivost provedbe odnosno iznalaženje dugoročnih rješenja suzbijanja i prevencije virusnih hepatitisa u zatvorskom sustavu. Uz brojne izazove, suradnja između ključnih dionika ključna je u implementaciji kvalitetnih rješenja koja će dugoročno pridonijeti zdravlju i kasnije rehabilitaciji primjenom razvijene mreže socijalnih usluga u zajednici.

Predstavljen je Priručnik za stručnjake za rad s osobama u povećanom riziku od korištenja droga – PREVENCIJA HEPATITISA B I C U PROVEDBI PROGRAMA SMANJENJA ŠTETA izrađen je u sklopu projekta, koji na jednom mjestu okuplja znanja i spoznaje koji bi mogli biti korisni za osobe koje rade u području prevencije zaraznih bolesti povezanih s korištenjem droga kao što su virusni hepatitisi B i C i infekcija HIV-om te pružanju usluga pomoći i podrške za socijalnu uključenost osobama s problemima ovisnosti o drogama – od teorijskog znanja i podataka o infekcijama povezanim s korištenjem droga u Hrvatskoj pa do alata i ciljanih aktivnosti i praktičnih informacija kako doseći ciljanu populaciju i u situacijama kada je to znatno otežano. Priručnikom se nastoje osnažiti osobe koje se bave ovom tematikom i time unaprijediti postojeće aktivnosti u ovome području.

Intervencije u smislu isključivog pružanja informacija, same po sebi nisu dovoljne za sprječavanje prijenosa virusnih hepatitisa, ali je informiranje korisnika i osoblja zdravstvenog i zatvorskog sustava važan preduvjet za provedbu preventivnih mjera i pravovremeno testiranje te uključivanje u zdravstvenu skrb.

U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, u Opširnije
U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, Hrvatska Opširnije
Izrađena je publikacija provedbe projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 financiranog Opširnije
7. i 8. ožujka održana je dvodnevna radionica osoblja za provedbu bio-bihevioralnog istraživanja uzorkovanjem upravljanim ispitanicima među osobama koje injektiraju Opširnije
01.03.2022. stručnjaci udruge HUHIV treći puta posjetili su terapijsku zajednicu udruge „Moji dani“ u Krapinsko-zagorskoj županiji, točnije u Đurmancu. Cilj Opširnije
U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, Hrvatski Opširnije
U sklopu aktivnosti projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373. financiranog iz Opširnije
8. i 9. prosinca 2021. održan je Stručni skup na temu unapređenja praćenja ključnih epidemioloških pokazatelja za zarazne bolesti i Opširnije
Stručnjaci udruge HUHIV posjetili su udrugu Terra 26.11.2021. u Rijeci i njihov drop-in centar. Udruga Terra na toj lokaciji uobičajeno Opširnije
16.11.2021. stručnjaci udruge HUHIV ponovno su posjetili zajednicu udruge Porat u Zadru (drop-in centar), kako bi proveli testiranje s osobama Opširnije
WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa