Akcijski plan za spolno i reproduktivno zdravlje:

–  ka ostvarivanju Programa za održivi razvoj 2030. u Europi – ne ostavljajući nikoga iza sebe

Regionalni odbor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu izradio je Akcijski plan za spolno i reproduktivno zdravlje: ka ostvarivanju Programa za održivi razvoj 2030. u Europi – ne ostavljajući nikoga iza sebe, čija je namjera ubrzati napredak ka poboljšanju spolnog i reproduktivnog zdravlja u Europi.

Akcijski plan se fokusira na prioritetna područja djelovanja i intervencija kako bi pomogao zemljama članicama u postizanju punog potencijala razvoja spolnog i reproduktivnog zdravlja i dobrobiti za sve osobe.

Akcijski plan razvijen je kroz savjetodavne procese pod vodstvom Regionalnog odbora Svjetske zdravstvene organizacije za Europu i tehničkih stručnjaka te izrađen u skladu s Programom održivog razvoja 2030.

Akcijski plan donosi sveobuhvatni okvir koji se bavi spolnim i reproduktivnim zdravljem. On treba biti prilagođen na nacionalnim razinama, u skladu s međunarodnim obvezama koje su države članice već izrazile, te međunarodnim i regionalnim ugovorima o ljudskim pravima, uzimajući u obzir specifične situacije pojedinih zemalja i u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, kapacitetima, prioritetima i specifičnim nacionalnim okolnostima.

Akcijski plan ima tri blisko povezana cilja, od kojih svaki sadrži nekoliko ciljeva koje je potrebno ispuniti poduzimanjem ključnih aktivnosti:

  1. Omogućiti svim ljudima donošenje informirane odluke o svom spolnom i reproduktivnom zdravlju i osigurati poštivanje, zaštitu i provođenje njihovih ljudskih prava
  2. Osigurati svim ljudima dostupnost najviših mogućih standarda spolnog i reproduktivnog zdravlja i dobrobiti
  3. Jamčiti univerzalni pristup spolnom i reproduktivnom zdravlju i eliminirati nejednakosti

Cilj 2.4. koji se odnosi na prevenciju i smanjenje spolno prenosivih infekcija (SPI), obuhvaća neke od ključnih segmenata važnih za naše područje, aktivnosti i napore. Među najvažnijim mjerama, uključuje:

  • Jačanje nacionalnog nadzora nad dinamikom učestalosti i prevalencije SPI uključujući ključne populacije u riziku;
  • Jačanje prevencije SPI, uključujući HIV i virusne hepatitise B i C, promoviranjem sigurnih (zaštićenih) spolnih odnosa, ciljanom distribucijom i promocijom kondoma, cijepljenjem protiv hepatitisa B i humanog papiloma virusa (HPV), savjetovanjem i testiranjem na HIV, virusni hepatitis i druge SPI;
  • Osnaživanje svih ljudi, a posebno onih iz ključnih populacija s povišenim rizikom od izlaganja HIV-u, u traženju visoko kvalitetnih zdravstvenih usluga i proizvoda u području spolnog i reproduktivnog zdravlja;
  • Povećanje korištenja usluga savjetovanja, pravovremenog testiranja, uključivanja u skrb, praćenja i tretmana povećanjem pristupa uslugama i integriranoj prevenciji, probirom i upravljanjem spolno prenosivim infekcijama i HIV-om u sklopu provedbe aktivnosti šireg programa spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Ključni dionici:

Uspješna provedba Akcijskog plana zahtijevat će suradnju mnogih nacionalnih i međunarodnih partnera, pod vodstvom Ministarstva zdravlja.

Za postizanje ciljeva regionalnih Akcijskih planova, Regionalni ured Svjetske zdravstvene organizacije za Europu pružit će podršku svim zemljama članicama.

Uloga i ključni zadaci nevladinih organizacija u sklopu nadogradnje zdravstvenog sustava koje provode udruge u zajednici su: suradnja s Ministarstvom zdravlja u analizi postojećeg stanja i vrednovanju trenutnih aktivnosti kako bi se poboljšalo spolno i reproduktivno zdravlje i prava građana; sudjelovanje u određivanju prioriteta među predloženim akcijama; obavljanje specifičnih zadataka u okviru Nacionalnih akcijskih planova temeljem dogovorenih programa i proračuna; osiguranje odgovornosti, transparentnosti, poštivanja prava pacijenata i standarda kvalitete skrbi u pružanju usluga; zagovaranje podizanja svijesti o Nacionalnom planu u javnosti; i doprinos aktivnostima praćenja i evaluacije rezultata.

Cijeli Akcijski plan u radnom dokumentu možete pročitati na stranicama regionalnog Europskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije.