Prediktori uspješnosti liječenja kroničnog hepatitisa C

Mnogi faktori vezani uz virus hepatitisa C i samog pacijenta djeluju na odgovor na liječenje. Ne postizanje stalnog virološkog odgovora može biti povezano i s kombinacijom tih faktora. HCV genotip i IL28B genotip domaćina najsnažniji su prediktori pegIFN/RBV tretmana (Kau, Vermehren i Sarrazin, 2008, Ridruejo, 2012). Drugi faktori poput visoke viremije, starije dobi i napredne fibroze ili ciroze negativno utječu na stalni virološki odgovor (Jacobson i sur., 2007, prema Ridruejo, 2012).

Faktori koji određuju vjerojatnost postizanja stalnog virološkog odgovora zovu se prediktori odgovora. Mogu se podijeliti na prediktore vezane uz virus i prediktore vezane uz domaćina ili na predtretmanske i tretmanske prediktore ovisno o vremenu procjene (Ridruejo, 2012).

Prije početka tretmana za pacijente i liječnike je korisno utvrditi vjerojatnost postizanja stalnog virološkog odgovora tako da mogu odlučiti da li je korist od tretmana  veća od rizika i troškova (Ridruejo, 2012).

U eri pegIFN/RBV dualne terapije, prediktori odgovora pomagali su pacijentima i liječnicima odlučiti da li započeti ili ne započeti tretman. Nije bilo drugih tretmanskih opcija i antivirusni lijekovi bili su samo daleka budućnost. Danas je moguće predvidjeti odgovor na dvojnu ili trojnu terapiju i izabrati između njih. Postoji mali postotak pacijenata, s dobrim prediktorima odgovora, koji su kandidati za pegIFN/RBV terapiju. Također, pacijenti sa slabim prediktorima odgovora s blažom bolesti jetre mogu biti kandidati za čekanje nove generacije antivirusnih lijekova. U budućnosti, režimi liječenja mogu biti efektivniji, manje toksični i možda bez pegIFN-a (Ridruejo, 2012).

Pred-tretmanski prediktori odgovora

Neki prediktori domaćina su fiksni (npr.dob), a drugi se mogu modificirati (npr.tjelesna težina). Zbog važnosti responzivnosti na interferon i u novim režimima, isti faktori mogu djelovati na odgovor na tretman inhibitorima proteaze (telaprevir i boceprevir). Genotip virusa i osnovna viremija djeluju na tretman inhibitorima proteaze, a mutacije u određenim regijama virusnog genoma pojavljuju se kao novi prediktori tretmana. Vezano uz različite stope otpornosti, stalni virološki odgovor na inhibitore proteaze može biti različit među subtipovima a i b s genotipom 1 zaraženim pacijentima (Ridruejo, 2012).

Faktori vezani uz virus

  • HCV genotip – najsnažniji je prediktor odgovora na dvojnu terapiju. Najveći stalni virološki odgovor postignut je kod genotipa 2 (80%), a najniži kod genotipa 1 (40-50%) (Ghany i sur., 2011, prema Ridruejo, 2012).
  • HCV G1 podtip – genotip 1 ima dva podtipa 1a i 1b. Pacijenti zaraženi s genotipom 1 podtipom b postižu nešto veće stope stalnog virološkog odgovora s trojnom terapijom, nego oni zaraženi podtipom a (Halfon i sur., 2011, prema Ridruejo, 2012).
  • Osnovna viremija HCV-a – razina HCV RNA prije početka tretmana predviđa vjerojatnost održavanja stalnog virološkog odgovora kod pacijenata koji su na pegIFN/RBV terapiji (Schiffman i sur., 2007, prema Ridjuero, 2012). Viremija ima manju prediktivnu vrijednost za interferon osjetljivije genotipove povezane s većim vrijednostima stalnog virološkog odgovora – genotipom 2 i 3 u usporedbi s genotipom 1 (Kau i sur., 2008, prema Ridjuero, 2012).

Faktori vezani uz domaćina

  • Dob – mlađa životna dob značajno je povezana s vjerojatnošću održavanja stalnog virološkog odgovora. Veće stope stalnog virološkog odgovora pronađene su kod pacijenata mlađih od 40-45 godina (Kau i sur., 2008, prema Ridjuero, 2012).
  • Spol – u istraživanjima vezanima uz terapiju standardnim interferonom i ribavirinom pronađeno je da žene postižu nešto bolje rezultate nego muškarci gledano u stopama stalnog virološkog odgovora (Kau i sur., 2008, prema Ridjuero, 2012). U istraživanjima koja su uključivala terapiju pegIFN/RBV i inhibitore proteaze spolne razlike nisu pronađene (JAcobson i sur., 2011, prema Ridjuero, 2012).
  • Fibroza – napredna fibroza kod pacijenata s kroničnim HCV-om, osobito kod onih s cirozom, povezana je sa manjim odgovorom na tretman.
  • Prethodna responzivnost na pegIFN/RBV terapiju
  • Adherencija

HUHIV Svjetski dan hepatitisa 2013

Literatura

Ridruejo, E. (2012). Predictors of Response to Chronic Hepatitis C Treatment. Future Virology. 7(11), 1089-1101.