Spolno prenosive infekcije – Opseg problema

14.06.2019. Svjetska zdravstvena organizacija

Poznato je da se preko 30 različitih bakterija, virusa i parazita prenosi putem seksualnog kontakta. Od tih patogena, osam ih je povezano  s najvećom učestalošću spolno prenosivih bolesti. Od tih 8 infekcija, 4 su trenutno izlječive: sifilis, gonoreja, klamidija i trihomonijaza. Ostale četiri su virusne infekcije koje su neizlječive: hepatitis B, virus herpes simplexa (HSV ili herpes), HIV i humani papiloma virus (HPV). Simptomi ili bolesti zbog neizlječivih virusnih infekcija mogu se smanjiti ili modificirati liječenjem.

SPI (spolno prenosive infekcije) prenose se pretežno spolnim putem, uključujući vaginalni, analni i oralni seks. Neke STI se mogu prenijeti i bez spolnog odnosa, preko krvi ili krvnih pripravaka. Mnoge SPI – uključujući sifilis,hepatitis B, HIV, klamidiju, gonoreju, herpes i HPV mogu se prenijeti s majke na dijete tijekom trudnoće ili poroda. Osoba može imati SPI bez očitih simptoma bolesti. Česti simptomi STI uključuju vaginalni iscjedak,uretralni iscjedak ili peckanje u muškaraca, genitalni ulkus i bolovi u trbuhu. 

OPSEG PROBLEMA

SPI imaju dubok utjecaj na seksualno i reproduktivno zdravlje u cijelom svijetu. Svakodnevno se prenesi više od milijun spolno prenosivih infekcija. U 2016. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO)  je procijenila 376 milijuna novih infekcija s 1 od 4 SPI: klamidija (127 milijuna), gonoreja (87 milijuna), sifilis (6,3 milijuna) i trihomonijaza (156 milijuna). Više od 500 milijuna ljudi živi s infekcijom genitalnog HSV (herpes), a procjenjuje se da oko 300 milijuna žena ima HPV infekciju, što je glavni uzročnik raka vrata maternice.

Procjenjuje se da 240 milijuna ljudi globalno živi s kroničnim hepatitisom B.

HPV i Hepatitis B infekcije se mogu spriječiti cijepljenjem.

Osim neposrednog utjecaja infekcije, SPI mogu imat ozbiljne posljedice. 

 • SPI poput herpesa i sifilisa mogu povećati rizik od dobivanja HIV-a za više od 3 puta 
 • Prijenos spolno prenosivih infekcija s majke na dijete može rezultirati mrtvorođenjem, neonatalnom smrću, niskom porođajnom težinom i prijevremenim rođenjem, sepsom, upalom pluća, neonatalnim konjunktivitisom i kongenitalnim deformitetima. Procjenjuje se da je u 2016. godini oko 1 milijun trudnica imalo aktivan sifilis, što je rezultiralo s više od 350 000 nepovoljnih ishoda rođenja, od kojih se 200 000 dogodilo kao mrtvorođenče ili neonatalna smrt
 •  Svake godine HPV infekcija uzrokuje 570 000 slučajeva raka vrata grlića maternice i preko 300 000 smrti od raka grlića maternice 
 • SPI kao što su gonoreja i klamidija glavni su uzroci upalne bolesti zdjelice (PID) i neplodnosti u žena

PREVENCIJA SPI

Savjetovanje i bihevioralni pristup

Savjetovanje i intervencije usmjerene na ponašanje nude primarnu prevenciju protiv SPI (uključujući HIV), kao i protiv neželjenih trudnoća.

Što uključuje:

 • sveobuhvatno spolno obrazovanje, pred i post savjetovanje kod testiranja na spolno prenosive bolesti i HIV 
 • savjetovanje o sigurnom seksu i smanjenju rizika; promocija kondoma
 • Intervencije usmjerene prema ključnoj populaciji, kao što su seksualni radnici, muškarci koji imaju seksualne odnose s osobama istog ili oba spola i osobe koje ubrizgavaju droge
 • Edukacije i savjetovanja o prevenciji spolno prenosivih infekcija prilagođene potrebama adolescenata 

Savjetovanje može poboljšati sposobnost osobe da prepozna simptome SPI i povećava vjerojatnost traženja pomoći ili potaknuti spolnog partnera da to napravi. Nažalost, nedostatak javne svijesti, nedostatak izobrazbe zdravstvenih djelatnika, te opće poznata stigma povezana s SPI i dalje je barijera prema učestalim i efikasnijim intervencijama.

Barijerne metode

Kada se koriste pravilno i redovito, kondomi pružaju najučinkovitiju metodu zaštite od SPI, uključujući HIV. Ženski kondomi su učinkoviti i sigurni, međutim njihova uporaba nije rasprostranjena kroz nacionalne programe koliko i kondomi za muškarce. 

DIJAGNOZA SPI

Uporaba preciznih dijagnostičkih testova za SPI je široko rasprostranjena u zemljama s visokim dohotkom. Posebno su korisni za dijagnozu asimptomatskih infekcija. Međutim, u zemljama sa srednjim ili niskim dohotkom, dijagnostički testovi su većinom nedostupni. Tamo gdje je testiranje  dostupno, često je skupo i geografski nedostupno; i pacijenti moraju čekati dugo vremena ili se vraćati po rezultate. 

Kao rezultat toga, praćenje može biti otežano a skrb ili liječenje nepotpuno. Jedini jeftini, brzi testovi trenutno dostupni za SPI su za sifilis i HIV. Brzi testovi za sifilis su već u upotrebi u nekim financijski ograničenim područjima. Brzi dualni testovi za HIV i sifilis dostupni su tamo gdje se osoba može testirati na HIV i sifilis iz jednog uzorka krvi iz prsta i jednog testa. Ovakvi testovi su točni, mogu prikazati rezultat u 15 do 20 minuta, jednostavni su za korištenje uz minimalnu edukaciju. Brzi testovi za sifilis su pridonijeli povećanju broja trudnica testiranih na sifilis. Međutim, još su uvijek potrebni pojačani napori u većini zemalja srednjeg i niskog dohotka kako bi se osiguralo da se sve trudnice testiraju na sifilis. 

Nekoliko brzih testova za ostale SPI se trenutno razvija i imaju potencijala za unaprjeđenje dijagnostike i liječenja SPI, posebice u resursima ograničenim područjima. 

LIJEČENJE SPI

Učinkovito liječenje je trenutno dostupno za nekoliko SPI.

 • Tri bakterijske STI (klamidija, gonoreja i sifilis) i jedna parazitska STI (trihomonijaza) su generalno izlječive sa postojećim, efektivnim turama antibiotika.
 • Za herpes i HIV, najučinkovitiji dostupni lijekovi su antivirusni lijekovi koji mogu modulirati tijek bolesti, iako je ne mogu u potpunosti izliječiti
 • Za hepatitis B antivirusni lijekovi mogu pomoći u borbi protiv virusa i usporiti oštećenje jetre

Antimikrobna rezistencija (AMR) spolno prenosivih infekcija – osobito gonoreje – na antibiotike ubrzano se povećala posljednjih godina i smanjila mogućnosti liječenja. Trenutni program gonokoknog AMR nadgledanja (GASP) pokazao je visoke stope rezistencije na kinolone, povećanje rezistencije na azitromicin i pojavu rezistencije cefalosporina proširenog spektra. Pojava smanjene osjetljivosti gonoreje na cefalosporine proširenog spektra zajedno s AMR-om koji su već pokazani na peniciline, sulfonamide, tetracikline, kinolone i makrolide čine gonoreju organizmom otpornim na više lijekova. Postoji i AMR za druge SPI, iako rjeđe, što čini prevenciju i hitno liječenje kritičnim. 

UPRAVLJANJE SLUČAJEVIMA SPI

Zemlje srednjeg i niskog dohotka oslanjaju se na identificiranje dosljednih, lako prepoznatljivih znakova i simptoma za usmjeravanje liječenja, bez korištenja laboratorijskih testova. Ovaj način se naziva sindromskim upravljanjem. Ovakav pristup, koji je često ovisan o kliničkim algoritmima, omogućava zdravstvenim djelatnicima dijagnozu određene infekcije prema uočenim simptomima (npr. vaginalni iscjedak, uretralni iscjedak, genitalni ulkus, bolovi u trbuhu).

Sindromsko upravljanje je jednostavno, osigurava brzo liječenje koje započinje odmah, te se izbjegavaju skupi ili nedostupni dijagnostički testovi za pacijente sa vidljivim simptomima. Ovakav pristup rezultira pretjeranim liječenjem i krivim liječenjem budući da je većina SPI asimptomatska. Prema tome, uz simptomsko liječenje, probirni testovi su neophodni.

Kako bi se zaustavio prijenos infekcija i prevenirala njihova ponovna pojava, liječenje spolnih partnera je važna komponenta upravljanja slučajevima SPI.

CJEPIVA I DRUGE BIOMEDICINSKE INTERVENCIJE

Sigurna i visoko učinkovita cjepiva su dostupna za dvije SPI: hepatitis B i HPV. Ova cjepiva predstavljaju ogroman napredak u prevenciji SPI. Cjepivo za hepatitis B je uključeno u imunizacijske programe dojenčadi u 95% zemalja i svake godine prevenira više od milijun smrti koje izazovu kronične bolesti jetre.

Od listopada 2018, cjepivo protiv HPV-a je dostupno kao dio rutinskih programa imunizacije u 85 zemalja, od kojih većina spada u kategoriju visokog ili srednjeg dohotka. Cjepivo protiv HPV-a bi moglo spriječiti smrt milijuna žena tijekom sljedećih deset godina u zemljama niskog i srednjeg dohotka, gdje se većina slučajeva raka vrata maternice događa, kada bi se mogla postići visoka razina procijepljenosti mladih žena (više od 80%, za žene između 11 – 15 godina).

Istraživanje za razvoj cjepiva protiv herpesa i HIV-a je napredovalo, sa nekoliko varijanti cjepiva koja su u ranim fazama kliničkog ispitivanja. Istraživanja o cjepivima protiv klamidije, gonoreje, sifilisa i trihomonijaze su u ranim fazama razvoja.

Druge biomedicinske intervencije prevencije SPI su obrezivanje odraslih muškaraca i mikrobicidi.

 • Obrezivanje kod muškaraca umanjuje prijenos HIV-a tijekom heteroseksualnih odnosa za otprilike 60% i pruža određenu razinu zaštite od SPI poput herpesa i HPV-a.
 • Korištenje Tenofovir gela kao vaginalnog mikrobicida ima različite rezultate u vidu prevencije HIV-a, ali pokazuje učinkovitost protiv HSV-2.

TRENUTNI NAPORI ZA ZAUSTAVLJANJE ŠIRENJA SPI NISU DOVOLJNI

Promjene ponašanja su kompleksne

Unatoč značajnim naporima da se identificiraju jednostavne intervencije koje mogu smanjiti rizično spolno ponašanje, promjena ponašanja je veoma kompleksan zadatak. Istraživanja pokazuju potrebu za fokusom na točno određene populacije, konzultacije s njima, njihovo uključivanje u dizajn, implementaciju i evaluaciju.

Zdravstvene usluge za probir i testiranje SPI i dalje su slabe

Osobe koje žele probir i liječenje SPI suočavaju se s nizom problema poput: ograničenih resursa, stigme, loše kvalitete usluge te nerazumijevanjem od strane spolnih partnera.

 • U mnogim zemljama usluge povezane sa spolnim zdravljem nisu dostupne kod liječnika opće prakse ili u drugim rutinskim zdravstvenim ustanovama.
 • U većini slučajeva ne postoji testiranje za asimptomatske bolesti, nema dovoljno educiranih djelatnika, te postoji problem ograničenih resursa laboratorija.
 • Marginalizirane skupine u društvu koje imaju najviši postotak SPI – seksualni radnici, muškarci koji imaju odnose s muškarcima, osobe koje ubrizgavaju droge, zatvorenici, adolescenti – često nemaju pristup adekvatnim zdravstvenim uslugama.

ODGOVOR SZO  

SZO razvija globalne norme i standarde za liječenje i prevenciju spolno prenosivih bolesti, jača sustave za nadzor i praćenje, uključujući i one za AMR gonoreje, te vodi postavljanje globalne istraživačke agende o SPI.

Naš rad se trenutno vodi “Strategijom globalnog zdravstvenog sektora o spolno prenosivim infekcijama, 2016-2020 ”, koju je usvojila Svjetska zdravstvena skupština 2016. i Globalna strategija Ujedinjenih naroda za zdravlje žena, djece i adolescenata 2015. , koji naglašavaju potrebu za sveobuhvatnim, integriranim paketom bitnih intervencija, uključujući informacije i usluge za prevenciju HIV-a i drugih spolno prenosivih infekcija. Šezdeset deveta Svjetska zdravstvena skupština usvojila je 3 strategije globalnog zdravstvenog sektora za razdoblje 2016.-2021. HIV, virusni hepatitis i SPI.

WHO radi sa zemljama na:

Povećanju učinkovitosti SPI usluga uključujući:

 • Upravljanje i savjetovanje za STI slučajeve
 • testiranje i liječenje sifilisa, osobito za trudnice
 • cijepljenje protiv hepatitisa B i HPV
 • SPI probir populacija s povećanim rizikom od SPI

Promicanju strategije za poboljšanje učinka prevencije SPI, uključujući:

 • integriranje SPI usluge u postojeće zdravstvene sustave
 • promicanje spolnog zdravlja
 • mjerenje opterećenja SPI
 • praćenje i reagiranje na antimikrobnu rezistenciju na spolno prenosive bolesti.

Podržavanju razvoja  novih tehnologija za prevenciju SPI, kao što su:

 • probirni dijagnostički SPI testovi
 • dodatni lijekovi za gonoreju
 • Cjepiva protiv SPI i druge biomedicinske intervencije.

 

Izvor: https://www.who.int/

 

Često postavljana pitanja:

Izvor: spolnozdravlje.hr; hepatitis.hr; huhiv.hr

 

Spolno prenosive infekcije su epidemija svjetskih razmjera, kaže Svjetska zdravstvena organizacija