CheckPoint Zagreb Studija: Uvid u seksualna i rizična ponašanja u zajednici

Prema novoobjavljenoj studiji CheckPoint Zagreb studija – uvid u seksualna i rizična ponašanja u zajednici, 80.9% ispitanih osoba procjenjuje kako je u posljednjih 6 mjeseci bila višekratno izložena riziku od zaraze spolno i krvlju prenosivim infekcijama.

Autori studije: Marija Berzati, mag.psih., Prof.dr.sc. Josip Begovac, dr.med. i drugi, iskusni su i renomirani stručnjaci u području interdisciplinarne skrbi i liječenja krvlju i spolno prenosivih infekcija. Istraživanje je provedeno na uzorku od 2779 korisnika koji su posjetili CheckPoint Zagreb – centar za zdravlje i edukaciju mladih u periodu od otvorenja u svibnju 2013. do prosinca 2014. godine. Svim korisnicima pružena je usluga individualnog savjetovanja i edukacije o spolno i krvlju prenosivim infekcijama od strane stručnih savjetnika i liječnika. Od ukupnog broja korisnika, 2542 osobe testirale su se na HIV (22 osobe, odnosno 0.9% reaktivnih), a 2178 na hepatitis C (20 osoba, odnosno 0.9% reaktivnih). Prosječna dob korisnika izražena medijanom je 29 godina, što znači da je polovina ispitanika imala manje od 29 godina u trenutku korištenja usluga CheckPoint-a Zagreb.

Od ukupnog broja osoba zaraženih HIV-om u Hrvatskoj, 88.3% njih inficiralo se spolnim putem, bez obzira je li to bio homoseksualni ili heteroseksualni način prijenosa (HZJZ).

Prema rezultatima studije, više od dvije trećine osoba (66.8%) koje su bile na testiranju na HIV u CheckPoint-u Zagreb testirane su po prvi puta u životu, što ukazuje na dosadašnji nedovoljni obuhvat osoba koje su bile u riziku od zaraze dobrovoljnim i anonimnim testiranjima. Još je alarmantnija činjenica da se od osoba koje su bile reaktivne na HIV, njih 50% nikada prije nije testiralo na HIV.

Prema podacima Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om Ministarstva zdravlja, preko polovine ukupnih novootkrivenih HIV infekcija u tzv. su kasnoj fazi, odnosno ozbiljno narušenog imuniteta. Obzirom da se radi o infekciji s najčešće višegodišnjim periodom bez simptoma, veliki udio osoba testira se po prvi put u životu iako su skloni rizičnom ponašanju i izloženi infekciji, ove činjenice ukazuju na izuzetno veliku potrebu za dostupnošću usluga dobrovoljnog i anonimnog testiranja u društvenoj zajednici.

Zagreb zdravi grad_200Grad Zagreb je financijskom, programskom i stručnom podrškom u implementaciji i provođenju projekta CheckPoint Zagreb, njegovoj stručnoj organizaciji i otvorenosti društvenoj zajednici, izdvojen kao jedan od najboljih modela izuzetne uspješnosti sustava zdravstvene brige, izvrsne sinergije institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice te ulaganja u zdravlje svojih građana.

Najčešći razlog dolaska na testiranje je nezaštićeni spolni odnos.

Najčešći razlozi dolaska na testiranje su nezaštićeni spolni odnos (76.3%), znatiželja (14.8%) i promiskuitetno ponašanje seksualnog partnera (14.6%). Sve ukazuje na činjenicu da se HIV, kao i druge spolno prenosive infekcije najčešće prenosi nezaštićenim spolnim odnosom (najčešće kod spolnih odnosa muškarca s osobama istog ili oba spola, stupanje u odnose s više partnera ili nepoznatim partnerima, posebice uz korištenje alkohola ili droga, u manjem obimu i ostali muškarci i žene s rizičnim faktorima kao što su nezaštićeni spolni odnosi, veći broj spolnih partnera nepoznatog statusa, samoprocijenjeni promiskuitet ili promiskuitet seksualnog partnera, nezaštićeni spolni odnosi sa zaraženom osobom, rizična seksualna ponašanja i seksualne aktivnosti povezane s povredama i krvarenjima, kupovanje ili prodavanje seksualnih usluga, nezaštićeni spolni odnosi u zemljama s visokom učestalošću HIV-a).

Istraživanje je pokazalo vrlo nisku učestalost uporabe kondoma.

U trajnoj vezi 80.3% osoba neredovito koristi kondome, a kada imaju spolne odnose izvan veze, čak 67.2% osoba neredovito koristi kondome, iako međunarodne preventivne akcije pokazuju da veća uporaba kondoma suzbija širenje infekcije. Najčešći navedeni razlozi neupotrebe kondoma su povjerenje u partnera/partnericu (62.6%), ne vole koristiti kondom / smeta im (19.6%) i skupoća/nedostupnost kondoma (7.2%), bez obzira radi li se o trajnoj vezi ili spolnom odnosu izvan veze. Zabrinjava i veliki udio korištenja alkohola i droga pri spolnim odnosima, pogotovo među mlađom populacijom, kao razlog neupotrebe kondoma. Ovakve situacije ubrajaju se u visokorizične za mogućnost zaraze, pogotovo ukoliko se uzme u obzir da je dvije trećine ispitanika imalo više od 2 spolna partnera u posljednjih 12 mjeseci (njih 14% više od 5; maksimalno navedeno 200). Seksualni put prijenosa HIV-a i većine spolno prenosivih infekcija može se značajno smanjiti ako se kondom koristi dosljedno i ispravno. Očito je da upotreba kondoma u našoj populaciji još uvijek nije dovoljno prihvatljiva kao metoda kontracepcije, a još manje kao metoda prevencije spolno prenosivih bolesti.

Petina korisnika imala je neku spolno prenosivu bolest.

Od ukupnog broja ispitanika, 19.7% osoba imalo je neku spolno prenosivu bolesti (u tijeku liječenja ili izliječeno), među kojima su najčešće HPV, klamidija, ureaplazma i gonoreja.

Spolno prenosive infekcije ozbiljan su javnozdravstveni problem na čije se liječenje godišnje u svijetu potroši preko 16 milijardi dolara (CDC). Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da se svake godine u svijetu dogodi 300 milijuna slučajeva spolnih infekcija poput sifilisa, gonoreje, klamidije i trihomonijaze.

Liječenje spolno prenosivih infekcija predstavlja veliko ekonomsko opterećenje za zdravstveni sustav te stoga zahtjeva posebnu pažnju i kvalitetnu strategiju troškovne isplativosti koja se nikako ne odnosi na troškove kvalitetne edukacije mladih i testiranja bez obzira je li u zdravstvenom sustavu ili u društvenoj zajednici. Troškovna isplativost ustvari predstavlja veći broj dijagnosticiranih osoba, pogotovo ljudi koji su bili ili jesu u riziku od zaraze, bez obzira na rezultat testiranja, uz pravilnu edukaciju s ciljem prevencije i očuvanja zdravlja.

Svi korisnici usluga CheckPoint centra Zagreb, osim o HIV-u i virusnim hepatitisima, educirani su i o ovim ostalim spolno prenosivim infekcijama te su tijekom procesa predsavjetovanja i testiranja dobili informacije i preporuke za testiranje u skladu s njihovim potrebama. Obzirom da se radi o infekcijama koje su jako učestale u spolno aktivnoj populaciji ovo je izuzetno važan doprinos prevenciji ovih bolesti i povezivanju s odgovarajućom skrbi u slučaju infekcije.

Logičan zaključak: Što je manje nedijagnosticiranih, to je veća financijska isplativost.

Jasno je da pristup testiranju na HIV treba uzeti u obzir kao prioritet u programima prevencije usmjerene na mlade i rizične skupine, posebno u istočnoj Europi i zemljama u kojima je niska učestalost samo privid uslijed nedovoljnog broja testiranja.

Dosljednom edukacijom, radom informativnih i savjetodavnih centara o spolnom i reproduktivnom zdravlju u društvenoj zajednici, povećanjem broja testiranja i otkrivanjem novih infekcija, dugoročno se značajno smanjuju godišnji troškovi liječenja smanjenjem širenja infekcija i smanjenjem broja nedijagnosticiranih osoba u društvu.

Budući da se spolno prenosive infekcije mogu prevenirati, značajno smanjivanje broja novih infekcija ne samo da je moguće, nego je i nužno potrebno. Prevencija može smanjiti negativne i dugoročne posljedice spolno prenosivih infekcija, a ujedno smanjiti troškove liječenja.

Borba protiv spolno prenosivih infekcija: edukacija, dijagnoza i hitno liječenje

Njihova velika učestalost i rasprostranjenost u cjelokupnoj populaciji ukazuje na to da su mnogi izloženi visokom riziku obolijevanja od spolno prenosivih infekcija, što zahtjeva pojačane mjere prevencije. Educiranost, apstinencija od spolnih odnosa, smanjenje broja spolnih partnera te redovna i ispravna uporaba kondoma učinkovite su metode prevencije spolno prenosivih infekcija. Danas su također dostupna sigurna i učinkovita cjepiva protiv hepatitisa B i nekih oblika humanog papiloma virusa. Probirna testiranja/screening na spolno prenosive bolesti i hitno liječenje u slučaju infekcije ključan su čimbenik u zaštiti zdravlja i sprečavanju širenja infekcija za sve spolno aktivne osobe, osobito mlade.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti preporuča probirna testiranja/screening, a najnovija dostignuća ukazuju upravo na korisnost usluga edukacije, savjetovanja i testiranja u zdravstvenim postavkama u organizaciji društvene zajednice. Ukoliko ste spolno aktivni, raspitajte se kod svog pružatelja zdravstvenih usluga o testiranju na spolno prenosive infekcije i koje od njih odgovaraju vašim potrebama.

Testiranje u zajednici u ne-kliničkim uvjetima postalo je prilika za dijagnosticiranje virusnih infekcija među pojedincima koji izbjegavaju kontakt sa zdravstvenim institucijama, osobito teško dostupne i rizične skupine. U teško dostupnu i visoko rizičnu populaciju sve češće se svrstava i opća populacija mladih / studenata koji su od najranijeg spolno aktivnog doba skloni eksperimentiranju, putovanjima u inozemstvo, često su nedovoljno educirani i nesvjesni rizika te najčešće ne koriste usluge primarne ili specijalističke zdravstvene zaštite.

Povećanje broja testiranja na HIV, virusne hepatitise i ostale spolno i krvlju prenosive infekcije važno je kako za osobno zdravlje pacijenta tako i za smanjenje epidemije jer, ako su pacijenti ranije dijagnosticirani i uspješno tretirani, neće dalje prenositi infekciju.

CheckPoint Zagreb

Rano otkrivanje HIV infekcije ključ je za smanjivanje smrtnosti, pobola i prijenosa HIV-a te uključuje savjetovanje i procjenu podobnosti za liječenje. Iako neke europske države imaju univerzalni pristup zdravstvenom osiguranju, većina osoba koje spadaju u ranjive skupine ne testiraju se na HIV u dovoljnoj mjeri ili izbjegavaju testiranja unutar formalnog zdravstvenog sustava. Testiranje u zajednici prepoznato je kao dobar model pristupanja najrizičnijim populacijama u otkrivanju njihovog HIV statusa. Ti centri predstavljaju izvrstan način unapređenja svih aspekata HIV testiranja i savjetovanja kroz dostupnost, ponudu i učinkovitost za osjetljive i teško dostupne skupine. Također, testiranje u zajednici u partnerstvu s javnozdravstvenim sustavom, omogućuje poveznicu HIV pozitivnih osoba i zdravstvene skrbi.

Radi se o modernom i inovativnom pristupu zdravlju građana koji se već godinama prakticira u državama Europske unije. Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Adriana Vince, Check Point smatra „medicinskim nadstandardom“. Predstojnik Klinike, Josip Begovac, smatra kako bi pristup testiranja u zajednici trebao doprinijeti ranijem otkrivanju HIV-a te je istaknuo kako je suradnja udruga i Klinike važna za prevenciju HIV-a.

Dugoročni ciljevi Check Pointa su prevencija širenja spolno i krvlju prenosivih bolesti, kontinuirano usmjeravanje intervencija prema mladima i osobama pod povećanim rizikom te bolja informiranost, stvaranje i razvoj svijesti o rizicima i važnosti zdravog življenja.

Otvaranjem CheckPoint-a eliminirane su institucionalne prepreke i uspješno je nadopunjena postojeća mreža institucionalnih centara za savjetovanje i testiranje, fokusiranjem na mlade i njihovu sklonost eksperimentiranju s rizičnim ponašanjima povećano je prihvaćanje u društvu i smanjena je stigma, a pružanjem anonimnog, neosuđujućeg, povjerljivog i besplatnog savjetovanja i brzog testiranja omogućeno je privlačenje populacije pod stvarnim rizikom od zaraze. Bliskom suradnjom s relevantnim institucijama i stručnjacima osigurana je kvaliteta i omogućena daljnja skrb i liječenje za sve osobe kojima je rezultat testiranja pozitivan.

Udruga HUHIV ponosna je što izdavanjem ove publikacije može objaviti rezultate rada Check Point centra Zagreb u radoblju od samog početka rada do kraja 2014. godine. U Hrvatskoj, ali i u svijetu, nedostaje usporedivih istraživanja koja pokrivaju ovu tematiku, stoga je objavljivanje ove studije veliki iskorak. Uspjeh centra potvrđuju i brojna priznanja od strane europskih i svjetskih institucija koje Check Point Zagreb i ostvarenu sinergiju s Gradskim uredom za zdravstvo Grada Zagreba izdvajaju kao model dobre prakse i uzor zemljama u regiji, ali i šire. Ovim putem zahvaljujemo se svima koji su dali svoj doprinos i pomogli u izradi studije.

Rezultati rada CheckPoint-a Zagreb i sama studija bit će službeno predstavljeni na Simpoziju u povodu dana AIDS-a koji će se održati 27. studenog u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u organizaciji Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Hrvatskog društva za infektivne bolesti HLZ-a te Hrvatskog društva za putničku, tropsku i migracijsku medicinu HLZ-a. Na simpoziju će sudionicima i svima zainteresiranima biti podijeljeni tiskani primjerci studije na hrvatskom i engleskom jeziku, a primjerak studije moguće je preuzeti i osobno u prostorijama udruge HUHIV.

Za sve upite vezane uz studiju i rezultate studije možete nam se obratiti na mail adresu:

maja.erceg@yahoo.com

Da je Check Point Zagreb smjer u kojem treba ići kad su u pitanju prevencija i rano otkrivanje krvlju i spolno prenosivih bolesti, prepoznali su i sami korisnici koji na testiranje dolaze kontinuirano tijekom godine, neovisno o javnim kampanjama. Check Point Zagreb postao je mjesto koje građani prepoznaju i preporučuju svojim poznanicima, a o njihovom zadovoljstvu pruženom uslugom najbolje govore njihovi komentari:

„Odlična edukacija! Sve informacije na licu mjesta iz prve i prave ruke. Najbolji ste!“

„Iznad hrvatskih standarda, i što se usluge tiče i što se zaposlenih tiče“

„Ugodno iznenađena pristupačnošću i razumijevanjem“

„Brza usluga, ugodan razgovor sa savjetnikom, pozitivna atmosfera.“

 „Izrazito ljubazno i susretljivo osoblje. Vrlo korisna stvar za društvo.“

„Jako sam zadovoljna pruženom uslugom. Hvala vam što postojite! Došla sam na ovo testiranje pomalo preplašena, ali sam se u ovoj ugodnoj atmosferi brzo opustila. Samo ovako dalje nastavite raditi!“

„Općenito neugodna situacija je učinjena maksimalno moguće ugodnom J“

„Profi usluga u „casual“ atmosferi. Hvala!“

„U potpunosti sam zadovoljan sa uslugom. Ljubazno i educirano osoblje. Mladi kadar i nasmijan bez čudnih pogleda zašto sam ovdje i tko sam ja.“

studija slika

 

ZAHVALNICA GRAD ZAGREB_bez reznih linija