Povezivanje organizacija diljem Europe koje nude testiranje na HIV u zajednici

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa sudjelovala je na sastanku COBATEST mreže u Barceloni 14. i 15. svibnja 2018. COBATEST mreža proizašla je iz HIV-COBATEST projekta, a povezuje centre za testiranje na HIV i spolno prenosive infekcije u zajednici s ciljem suradnje u postizanju većeg uspjeha u dijagnostici i prevenciji HIV infekcija.

38 centara za testiranje uključujući CheckPoint centar Zagreb pod vodstvom udruge HUHIV u partnerstvu s Gradom Zagrebom i Klinikom za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Ministarstva zdravstva, pridružili su standardizirane podatke o rizičnim skupinama poštujući načelo anonimnosti. Zbirni prikaz podataka od 111.579 testiranih korisnika i 1.421 novodijagnosticiranih slučajeva prikazan je na sastanku COBATEST mreže popraćen predavanjima i diskusijom. Podaci su između ostalog pokazali da većina korisnika koja pripada nekoj rizičnoj skupini testirana od strane COBATEST mreže ne pristupa redovnom testiranju (jednom godišnje), iako je to preporuka Svjetske zdravstvene organizacije. Većina korisnika vraća se istom centru za testiranje, što znači da se unutar centara ohrabruje redovno testiranje i omogućuje bolja povezanost i rad sa svojim korisnicima. Prema WHO podacima iz 2016., europsko područje ima 18.2 novodijagnosticiranih slučajeva na 100.000 stanovnika, a razlike se vide između zapada, centra i istoka Europe. Dok je u centru Europe 2.9 novodijagnosticiranih na 100.000 stanovnika, na zapadu ih ima 6.2, a na istoku čak 50.2. Podaci COBATEST mreže potvrdili su trend visoke prevalencije na zapadu i istoku Europe. Kako bi se povećao uspjeh rada centara za testiranje, naglašena je važnost kontinuiranih edukacija savjetnika i liječnika, kvalitetnog obuhvata ciljanih populacija i primjera dobrih medijskih kampanja za prevenciju i testiranja. 

Na predavanjima je predstavljen i alat za savjetovanje, odnosno testiranje koji bi prikupljao standardizirane podatke, te je prikazan način korištenja tog alata. Predstavljena je i studija iskustava centara za testiranje. Većina centara provodi predsavjetovanje, a veliki centri za testiranje imaju i zaposlene osobe koje se bave obradom i analizom prikupljenih podataka. Sve organizacije osiguravaju trening svakog savjetnika. Kvalitetni i detaljni podaci odlika su centara za testiranje u zajednici. Zdravstveni centri prikupljaju manje specifičnih podataka i manje podataka općenito, stoga su centri za testiranje važan doprinos strategiji prevencije i dijagnostike na nacionalnoj razini. Korištenjem standardiziranih alata za prikupljanje podataka smanjila bi se greška prikupljenih podataka, obujam posla, a povećala bi se kvaliteta i doprinos podataka zdravstvu. Bilo je diskusije i o GPDR-uredbi u kontekstu centara za testiranje, a 5 centara (Češka, Portugal, Grčka, Njemačka i Ukrajina) prikazala su svoja iskustva s PrEP-om, odnosno predeskpozicijskom profilaksom. Većinom se radi o pilot-projektima kojima se provjerava efektivnost PrEP-a, mjereći smanjenje dijagnoza uz neke druge karakteristike (redovitost, infekcije nekim drugim spolno prenosivim bolestima i sl.) Razgovaralo se i o izazovima stupanja u seksualni odnos pod utjecajem neke od kemijskih supstanci. Najčešće se radi o marihuani, ali česti su i amfetamini, poppers, ecstasy, MDMA, LSD itd. Pod utjecajem kemijskih supstanci osoba je sklonija rizičnim spolnim ponašanjima, stoga je potrebno o tome razgovarati. Centri za testiranje ohrabreni su poticati korisnike na otvaranje te teme, kao i na ponudu psihološke pomoći ako osoba procijeni da je ovisna o nekoj kemijskoj supstanci.

U kontekstu ostalih centara za testiranje, CheckPoint centar Zagreb pokazao je značajan uspjeh u broju korisnika kojima je pružena podrška savjetovanjem i edukacijom u svrhu prevencije i zaštite spolnog zdravlja te broju novodijagnosticiranih u 2017. godini. S obzirom na uspješnu suradnju sa zdravstvenim sustavom, informatizaciju sustava i visoko zadovoljstvo korisnika, predstavnici udruge HUHIV bili su važan dio diskusija o unaprijeđenju usluga testiranja i općenito o kvalitetnom pristupu ovim izazovima. Predavanjima i razmjenom iskustava u praktičnom dijelu svi prisutni dobili su vrijedne ideje i povratnu informaciju o načinu svog rada. Sastanci poput COBATEST network sastanka imaju važnu ulogu u zajedničkoj borbi protiv HIV-a u Europi. Brojna različita iskustva, ideje, komentari i pohvale ohrabrili su centre za testiranje da ono što rade dobro rade još i bolje, a tamo gdje ima mjesta za razvoj  unaprijediti novim znanjima.