Zašto liječiti bolesnika s „blagim“ hepatitisom C

Izvor: HIVhep godišnjak za zdravstvene djelatnike

Autori: Davorka Dušek, Neven Papić – Zavod za infekcije probavnoga trakta, Odjel za virusni hepatitis, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb

Izlječenje infekcije virusom hepatitisa C (HCV) povezano je sa znatnim smanjenjem smrtnosti, poboljšanjem kvalitete života te regresijom fibroze i ekstrahepatičnih komplikacija bolesti. Novi direktno djelujući lijekovi visoko su učinkoviti i dovode do izlječenja u više od 90% bolesnika, ali uz znatan porast troškova liječenja, što može primorati kliničare i nacionalne zdravstvene sustave da odgode liječenje do razvoja uznapredovale bolesti. Međutim, odgađanje liječenja do stadija uznapredovale bolesti može smanjiti povoljan učinak trajnog virološkog odgovora (engl. sustained virologic response, SVR) na regresiju jetrene bolesti i preživljenje, odnosno povećati stopu morbiditeta i mortaliteta. Recentna farmakoekonomska istraživanja pokazuju da je liječenje bolesnika s niskim stadijem fibroze isplativo unatoč visokim troškovima liječenja.

Javnozdravstveno značenje liječenja blagoga“ kroničnog hepatitisa C

Važnost liječenja svih bolesnika s kroničnom HCV-infekcijom proistječe i iz potrebe za zaustavljanjem, kao i eliminacijom te bolesti. Velik broj kronično inficiranih bolesnika, težina bolesti, nepostojanje cjepiva, kao i neuspjeh profilaktičnih mjera, sugerira da je liječenje ključan dio kontrole bolesti u populaciji. Slična je situacija i u bolesnika s HIV-infekcijom gdje je liječenje ujedno i preventivna mjera. Multidisciplinarni pristup liječenju bolesnika koji su intravenski uživatelji droga, također znatno pridonosi redukciji incidencije i prevalencije kroničnoga hepatitisa C. Bez liječenja kronično inficiranih bolesnika s niskim stadijem fibroze, koji čine i najveći izvor infekcije, teško je zamisliv cilj SZO-a o smanjenju prevalencije za 90% i smrtnosti za 65% do 2030. godine. Dostupni matematički modeli predviđaju da je za znatnije smanjenje prevalencije bolesti potrebno bitno povećati broj liječenih bolesnika, što je dugoročno i povezano sa znatno nižim zdravstvenim troškovima. Recentna farmakoekonomska istraživanja pokazuju da liječenje bolesnika s niskim stadijem fibroze poboljšava zdravstveni ishod u takvih bolesnika te je isplativo, iako dovodi do znatnih dodatnih troškova… cijeli članak dostupan u novom izdanju HIVhep godišnjaka za zdravstvene djelatnike.

 

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa