Početak provedbe projekta Osposobi se i zaposli

U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu broj poziva: UP.01.2.0.04 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije donijeli su Odluku o financiranju projekta OSPOSOBI SE I ZAPOSLI – UP.01.2.0.04.0033 u iznosu od 1.906.971,22 kuna. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda uz intenzitet potpore od 100%. Trajanje projekta je od 06.07.2021. do 06.07.2023.

U sklopu predloženog projektnog prijedloga, udruga HUHIV osigurat će programe kojima se cilja obuhvatiti mlade neaktivne NEET osobe i olakšati njihov ulazak na tržište rada. Izuzev navedenog, neaktivne NEET osobe uključene u programe Projekta potaknut će se za uključivanje u mjere HZZ-a, a sukladno njihovim sposobnostima i afinitetima. Posebna pozornost posvećuje se NEET osobama koje su najudaljenije od tržišta rada, a to su liječeni ovisnici i osobe u probacijskim sustavima. Aktivnosti i njihova provedba prilagođene su uvjetima pandemije i provodit će se uz pridržavanje svih mjera HZJZ-a.

Glavne grupe aktivnosti kroz koje se vežu mjerljivi ishodi su aktivnosti dosega i aktivacije neaktivnih osoba u NEET statusu kroz izradu individualnog plana za svaku uključenu osobu, kroz razvoj mekih i transverzalnih vještina te kroz rad terenskih radnika; aktivnosti podrške neaktivnih osoba u NEET statusu, uključujući i one najudaljenije s tržišta rada, a s naglaskom na liječene ovisnike i osobe iz probacijskih sustava kroz mentorstvo i savjetovanje te sustavnu podršku; te aktivnosti obrazovanja pripadnika ciljne skupine te informiranja o stanju na tržištu rada – aktivnosti informiranja, uključivanje u verificirane programe obrazovanja odraslih, uključivanje u aktivnosti razvoja poslovnih vještina i upoznavanje s mjerama HZZ-a.

Aktivnosti se provode u Gradu Zagrebu. Ciljna skupina su NEET osobe 15-29 g. (njih 60) koji dolaze iz probacijskih sustava, koji su liječeni ovisnici i/ili učenici srednjih škola koji ne nastavljaju obrazovanje i ne traže posao.