Volim zdravlje – nastavak provedbe projekta

U sklopu projekta Volim zdravlje – UP.02.2.1.04.0017 proveli smo prilagođene edukacije u 5 medicinskih škola i obuhvatili 223 učenika i 16 nastavnika. Edukacije su provodili stručnjaci iz Klinike za infektivne bolesti Dr Fran Mihaljević (dvije medicinske sestre), HZJZ-a (epidemiolog) i HUHIV-a (psiholog) obuhvativši teme spolnog zdravlja, krvlju i spolno prenosivih bolesti, epidemiologije, prevencije, liječenja, zdravstvene skrbi, stigme i dr.

Tijekom edukacija prikupljeno je 182 povratnih informacija i zapažanja o fokusima njihovih zanimanja i smanjenog znanja s ciljem identificiranja tematskih poglavlja za izradu održivih edukacija u sklopu sustava e-učenja na novom portalu volimzdravlje.hr.

U tijeku travnja i svibnja 2020. održano je nekoliko sastanaka projektnog tima na temu izrade sustava e-učenja fokusiranog isključivo na teme spolnog zdravlja odnosno krvlju i spolno prenosivih kroničnih zaraznih bolesti (HIV, virusni hepatitisi, SPB). Napravljen je opis potreba za implementacijom te povezivanje sa izvođačem (sadržaji, funkcionalnosti te ponuda i ugovaranje radova). Cilj je stvoriti održiv i fokusiran sustav e-učenja na specifične teme zdravlja namijenjen postojećim i budućim zdravstvenim djelatnicima, uz kontinuirano održavanje, nadogradnju i promociju e-učenja prema ciljnim skupinama.

Identificirali smo preko 15 tematskih područja za koje je potrebno izraditi e-edukacije koje će se implementirati u sustav e-učenja. Također identificirani su stručnjaci za izradu e-edukacijskih modula, metode izrade te primarne i sekundarne ciljne skupine polaznika e-tečajeva. Definirane su ključne teme unutar tematskih područja, struktura tematskih cjelina, definicije s kojima se polaznici trebaju upoznati tijekom tečaja i korisni izvori informacija za pripremu modula.

Definirane tematske cjeline obuhvaćaju Spolno zdravlje – što sve obuhvaća i zašto je važno; Kako razgovarati o spolnom zdravlju; Muški i ženski spolni sustav; Spolno prenosive infekcije i njihova učestalost; Kako prepoznati spolno prenosive infekcije i bolesti; Vrste spolnih odnosa i njihova rizičnost za SPI; Kako se zaštititi od spolno prenosivih infekcija; Testiranje na spolno prenosive infekcije; HIV; Virusni hepatitis; Stigma i diskriminacija u zdravstvenom sustavu; HIV i virusni hepatitis – pravne smjernice za zdravstvene djelatnike; Rad s osobama koje žive s HIV-om; Ubodni incident – kako postupiti; Korisni alati za prevenciju i edukaciju u praksi; Može li to biti HIV / Može li to biti HCV? – Vodič za rano otkrivanje infekcije; Najčešća pitanja mladih o spolnom zdravlju; Starenje s HIV-om.

HUHIV će o svim projektnim aktivnostima redovito izvještavati javnost putem službenih stranica i društvenih mreža udruge.

Više o projektu Volim zdravlje