Tražilica zdravstvenih usluga za mlade

Hrvatski zdravstveni sustav nudi niz zdravstvenih usluga koje pokrivaju različite potrebe mladih. Dio usluga namijenjenih mladima nadopunjuju i organizacije civilnog društva. Kako bi se olakšalo povezivanje korisnika sa spomenutim uslugama kao i međusobno povezivanje samih pružatelja usluga, ključna je dostupnost informacija o postojećim uslugama i korisnicima i pružateljima usluga.

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa i Hrvatski zavod za javno zdravstvo razvili su tražilicu zdravstvenih usluga kao jedinstven izvor informacija o uslugama povezanima sa zaštitom spolnog i reproduktivnog zdravlja te srodnim uslugama u području očuvanja zdravlja u Hrvatskoj.

Tražilica je dostupna u sklopu mobilne i web aplikacije Spolno zdravlje.

Zdravstvene usluge u tražilici imaju sveobuhvatan pristup prevenciji bolesti i promicanju zdravih stilova života i objedinjuju područje mentalnog, tjelesnog, spolnog i socijalnog zdravlja. 

Korištenje tražilice jednostavno je: odabirom željene usluge i dostupnih gradova tražilica prikazuje sve dostupne institucije s osnovnim informacijama, interaktivnom kartom lokacije te mogućnošću direktnog kontakta odabirom ikone za poziv ili slanje e-maila, a više informacija nudi posjetom internetskoj stranici ili otvaranjem mape s uputama o lokaciji.

Tražilica obuhvaća ukupno 33 usluge iz područja zaštite tjelesnog, mentalnog i spolnog zdravlja grupirane u šest kategorija radi bolje preglednosti i lakšeg pronalaženja: testiranje, savjetovanje, liječnički pregledi, tečajevi, liječenje te pravna, psihosocijalna i druga pomoć i podrška. Tražilica pronalazi usluge zdravstvenih institucija te usluge koje pružaju organizacije civilnog društva samostalno ili u suradnji sa zdravstvenim ili drugim institucijama. Tražilica temelji pretraživanje ponuđenih usluga po gradovima u kojima je dotična usluga dostupna odnosno unesena u tražilicu. Uz opis svake usluge možete pronaći vrstu usluge kao i odgovore na pitanja na koji način, je li potrebna uputnica, koliko se čeka na rezultat i druge specifičnosti, ovisno o kojim uslugama se radi, kako bi zainteresirani korisnici imali osnovne informacije.

Rad na implementaciji i održavanju tražilice kontinuirani je zadatak uz podršku Grada Zagreba, Ministarstva zdravstva, Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država Zagreb, Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog farmaceutskog društva i mnogih partnera i suradnika.

Isprobajte tražilicu: