HIV/AIDS kod intravenskih korisnika droga – rizici i izazovi

Na poziv Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV), Hrvatski Crveni križ priključio se obilježavanju Svjetskog dana HIV/AIDS-a.

Predavanje studentima medicine održao je Dr. sc. Siniša Zovko, dr. med.

Analizirajući pandemiju HIV/AIDS-a, specifična skupina intravenskih korisnika (koji sredstva ovisnosti upotrebljavaju injicirajući ih štrcaljkama i iglama), predstavljaju jednu od najrizičnijih skupina za širenje pandemije, posebice u zemljama istočne Europe, Rusije, Centralne Azije i Jugoistočne Azije.

Hrvatski crbeni križ

U Hrvatskoj, gdje se procjenjuje da ima oko 20 000 ovisnika (od kojih je 80% ovisnika opijatnog tipa) ta populacija ne predstavlja visoko rizičnu skupinu za širenje HIV-a. Ta skupina u Hrvatskoj rizična je u smislu širenja hepatitisa C (budući da ih je oko 40% hepatitis C pozitivno).

Važana javnozdravstvena aktivnost, koja ima mnogostruke pozitivne utjecaje na održavanje i poboljšanje zdravstvenog stanja intravenskih droga, su „Harm Reduction“ programi – programi smanjenja šteta, koji su u javnosti poznati kao programi zamjene štrcaljki i igala – „Needle Exchange“ programi, NX.

Hrvatski crveni križ Hrvatski crveni križ

Hrvatski Crveni križ svojim HR programima (Zagreb, Zadar, Nova Gradiška, Krapina) više od desetljeća doprinosi pozitivnim pomacima definiranim Nacionalnom strategijom borbe protiv zlouporabe droga kao i Nacionalnom strategijom borbe protiv HIV/AIDS-a. Svojim „outreach“ aktivnostima Hrvatski Crveni križ direktno radi s populacijom intravenskih korisnika droga na području Republike Hrvatske.

Tijekom predavanja, osim prikaza svjetske i Hrvatske epidemiološke situacije vezane uz zlouporabu droga, kao i javnozdravstveni problem preklapanja bolesti (ovisnost, HIV/AIDS, hepatitis C, tuberkuloza), prikazane su osnove ispravnog rada programa smanjenja šteta, kao i rezultati i iskustva Hrvatskog Crvenog križa u provođenju „Harm Reduction“ programa.

Ovim putem HUHIV se zahvaljuje dr.sc.Siniši Zovku dr.med. kao i cijelom timu Hrvatskog Crvenog križa koji su pomogli u provođenju aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a, te volonterima Hrvatskog Crvenog križa na nesebićnoj pomoći.