Održan sastanak i edukacija za stručnjake u provedbi projekta

Održan sastanak i edukacija za stručnjake povodom projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga

Dana 29.09.2020. Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa okupila je suradničke organizacije i stručnjake projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373​. Sastanak i edukacija održala se preko Zoom meetings aplikacije zbog poštivanja epidemioloških mjera vezano uz kontekst COVID-19 pandemije, i to u 11:00h, a trajala je nešto dulje od 2h.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda (Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1), a opći cilj mu je unaprijeđenje socijalne uključenosti osoba s problemima ovisnosti kroz izgradnju mreže za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Osim osoba s problemima ovisnosti, projektnim aktivnostima obuhvaćeni su članovi njihovih obitelji i stručnjaci koji rade s osobama s problemima ovisnosti. Nositelj projekta je, Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa, partner je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a trajanje je od 14. travnja 2020. do 13. travnja 2022.

Predviđene projektne aktivnosti su: razvoj edukacijskog programa za pomoć oboljelima od HCV-a, izgradnja mreže za pomoć osobama s problemima ovisnosti u koju se uključuje 6 udruga iz 6 županija, obuhvat osoba s problemima ovisnosti u zatvorskim sustavima na području 7 županija, pružanje psihosocijalne pomoći osobama s problemima ovisnosti i članovima njihovih obitelji, uključivanje osoba s problemima ovisnosti oboljelih od zaraznih bolesti u liječenje u okviru zdravstvenog sustava, djelovanje na području 12 županija najizraženije zastupljenosti po broju osoba s problemima ovisnosti (od kojih su 6 županija tretirane prema indeksu razvijenosti kao potpomognuta područja) te jačanje kapaciteta stručnjaka.

Organizacije civilnog društva koje se pridružuju udruzi HUHIV u zajedničkoj projektnoj misiji su – udruga PORAT, udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji iz Zadra; udruga Ne-Ovisnost koja se bavi borbom svih oblika ovisnosti iz Osijeka; HELP, udruga za pomoć mladima i osobama s problemima povezanim s konzumiranjem droga; Institut Pula koji se bavi preventivnim aktivnostima, harm reduction programima i programima resocijalizacije bivših ovisnika; te udruga TERRA koja se bavi smanjenjem socijalne isključenosti i unaprijeđenjem zdravlja ranjivih i marginaliziranih skupina društva. Predstavnici udruga učestvovali su sastanku uz djelatnike udruge HUHIV i stručne suradnice koje su pomogle u pisanju priručnika – prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med. i Josipa Lovorka Andreić, dipl. krim.

Predstavljanje priručnika bila je jedna od svrha održanog sastanka, kao zaključka prve faze projektnih aktivnosti. Stručnjaci su izradili Priručnik za pružanje psihosocijalne pomoći osobama s problemima ovisnosti i članovima njihovih obitelji, a Maja Erceg Tušek, mag. psih., prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., i Josipa Lovorka Andreić, dipl. krim. provele su edukaciju za jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s ovisnicima i članovima njihovih obitelji koja se temelji na priručniku.

Maja Erceg Tušek, mag. psih., uvela nas je u teme sastanka i opisala detalje vezane za priručnik. Struktura priručnika obuhvaća sljedeće teme: osnove virusnog hepatitisa, epidemiologija virusnog hepatitisa, virusni hepatitis B (HBV), virusni hepatitis C (HCV), dijagnostika hepatitisa, intravenozno korištenje droga i virusni hepatitis, hepatitis B i C u zatvorskom sustavu, centri za HBV/HCV savjetovanje i testiranje u Hrvatskoj, uloga centara za testiranje u prevenciji i povezivanju sa skrbi, modeli implementacije centara za testiranje, preduvjeti rada i organizacija centara za testiranje, različiti dijagnostički postupci, protokoli rada u centrima za testiranje, proces savjetovanja (osnovne vještine savjetovanja, savjetovanje prije/poslije testiranja, motivacijsko intervjuiranje) te integracija usluga centara za testiranje s drugim ustanovama. Uključene su i smjernice i naputci u Hrvatskoj i svijetu, te zakonski propisi i etički aspekti rada u centrima za testiranje.

Prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., predstavila je epidemiološke podatke virusnog hepatitisa uključujući i rezultate za pojačano praćenje hepatitisa B i C (preliminarni podaci) – epidemiološke karakteristike oboljelih koje mogu pomoći u boljem ciljanju preventivnih i interventnih aktivnosti, te ih je povezala s izvješćem o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga.

Josipa Lovorka Andreić, dipl. krim., predstavila je znanja koja je koristila za izradu svog dijela priručnika, a najviše se tiču prevencije i smanjenja šteta, injektiranja droga, hepatitisa B i C u zatvorskom sustavu te motivacijskog intervjuiranja. Naglasila je ciljeve održivog razvoja UN-a o okončanju HIV-a i uklanjanju virusnih hepatitisa kao prijetnji za javno zdravlje do 2030. – a, to je da se stručnjaci bave potrebama osoba koje injektiraju droge. Podijelila je važne informacije vezane za korištenje droga i zatvorski sustav, opisala ulogu i iskustva zdravstvenih institucija i organizacija civilnih društava te opisala motivacijsko intervjuiranje – usmjereni oblik intervencije koji se provodi s ciljem pronalaženja i osnaživanja motivacije za promjenu.

HUHIV će o projektnim aktivnostima redovito izvještavati javnost putem službenih stranica i društvenih mreža udruge.

U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, u Opširnije
U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, Hrvatska Opširnije
Izrađena je publikacija provedbe projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 financiranog Opširnije
7. i 8. ožujka održana je dvodnevna radionica osoblja za provedbu bio-bihevioralnog istraživanja uzorkovanjem upravljanim ispitanicima među osobama koje injektiraju Opširnije
01.03.2022. stručnjaci udruge HUHIV treći puta posjetili su terapijsku zajednicu udruge „Moji dani“ u Krapinsko-zagorskoj županiji, točnije u Đurmancu. Cilj Opširnije
U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, Hrvatski Opširnije
U sklopu aktivnosti projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373. financiranog iz Opširnije
8. i 9. prosinca 2021. održan je Stručni skup na temu unapređenja praćenja ključnih epidemioloških pokazatelja za zarazne bolesti i Opširnije
Stručnjaci udruge HUHIV posjetili su udrugu Terra 26.11.2021. u Rijeci i njihov drop-in centar. Udruga Terra na toj lokaciji uobičajeno Opširnije
16.11.2021. stručnjaci udruge HUHIV ponovno su posjetili zajednicu udruge Porat u Zadru (drop-in centar), kako bi proveli testiranje s osobama Opširnije