O nama

O nama

Što je HUHIV?
HUHIV (Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa) je nevladina, nepolitička, neprofitna udruga koja se bavi prevencijom, edukacijom i pomoći oboljelima od HIV-infekcije i AIDS-a i virusnog hepatitisa. Udruga pomaže svim osobama koje žive s HIV-om ili hepatitisom u rješavanju problema vezanih za medicinsku, socijalnu skrb, pravnu pomoć. Također, djeluje na području edukacije mladih i opće populacije o HIV-bolesti i hepatitisu i diskriminaciji koja je s ovim bolestima povezana.

Tko je HUHIV i čime se bavi?
HUHIV čine svi njezini članovi, djelatnici, volonteri.

Udruga je nastala 1999. godine sa ciljem pomoći osobama koje žive s HIV-om. U početku su najveći napori usmjereni na osiguravanje medicinske i socijalne skrbi oboljelima od HIV-a i AIDS-a. S vremenom su za oboljele osobe organizirane i grupe za samopodršku, omogućeno besplatno pravno savjetovanje te psihosocijalna podrška. Područje aktivnosti udruge prošireno je na i prevenciju te edukativne projekte. 2005. godine kroz projekt Global Fund-a na klinici za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević” otvoren je Centar za savjetovanje i testiranje sa psihosocijalnom podrškom za oboljele. Početkom 2010. godine udruga je proširila svoje aktivnosti i na područje virusnih hepatitisa te promijenila naziv u Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa.

ŠTO SMO SVE RADILI?

 • Check Point Zagreb – centar za zdravlje i edukaciju mladih
 • web stranica
 • online savjetovanje – pitaj@huhiv.hr
 • HUHIV INFO bilten
 • SOS telefonska linija
 • tribine o HIV/AIDS-u
 • nabava i slanje lijekova osobama van Zagreba
 • obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a
 • edukacije mladih
 • edukacije zdravstvenih djelatnika
 • grupe za samopodršku oboljelih
 • pomoć pri ostvarivanju prava na liječenje
 • besplatno pravno savjetovanje
 • outreach programi – edukacije, testiranje, savjetovanje
 • izrada velikog broja tiskanih materijala
 • sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim konferencijama i seminarima
 • kampanje za testiranje
 • edukativna kampanja STOP AIDS
 • izrada 1. izvještaja o stanju ljudskih prava osoba koje žive s HIV-om
 • obilježavanje Svjetskog dana hepatitisa
 • GBV projekt – praćenje rodno uvjetovanog nasilja među srednjoškolskom populacijom
 • Uključivanje u mrežu vršnjačkih edukatora – Y –peer
 • Ljetne akcije na Zrću
 • Suradnja sa drugim nevladinim udrugama i organizacijama