Volim zdravlje – analiza utjecaja CVD19 i nastavak provedbe

Sukladno epidemiološkoj situaciji i njenom utjecaju na provođenje projekta Volim zdravlje – UP.02.2.1.04.0017, napravljena je analiza provedbe projekta, novonastale situacije i utjecaja na provedbu projekta uključujući izradu konkretnih prilagodbi provedbe projekta.

Plan provedbe projekta oslanja se na definirane mjerljive ishode i ugovoreno trajanje, posebno vodeći računa kako je provedba edukacija u školama srž cijele projektne ideje.

Do pojave restrikcija i njenih posljedica u RH povezanih sa epidemijom CVD-19 (ožujak 2020.), provedba projekta vršila se sukladno definiranom planu provedbe.

U tijeku ožujka nastale su mjere uslijed epidemije CVD-19 te je daljnja provedba onemogućena (edukacije u školama) kako bi se ostvarili planirani ishodi projekta i kao preduvjet slijedećih aktivnosti. Ostale aktivnosti koje se nastavljaju mogu se dalje provoditi jer se odnose na implementaciju održivog online učenja.

Provedeno je ukupno 5 edukacija (od planiranih 10) kojima je obuhvaćeno ukupno 223 učenika (od planiranih 500) i 16 nastavnika, od kojih je tri provedeno u Gradu Zagrebu, dvije edukacije su obuhvatile Varaždinsku županiju te Bjelovarsko-bilogorsku.

Temeljem provedenih evaluacija edukacija i provjera znanja na ukupno primljenih 182 povratne informacije učenika, s prosjekom dobi 18,5, odnosno 38 učenika i 144 učenice, prosječna ocjena edukacija bila je 4,62 na skali školske ocjene od 1 do 5. 94% učenika navelo je da bi ovu edukaciju preporučilo svojim vršnjacima. Zanimljivo je da je 74,76% učenika reklo da je o ovim temama već slušalo u školi. Ove podatke povezujemo s ispitom znanja posebno kreiranim s ciljem provjere znanja prije i poslije edukacija, koristeći osnovna teorijska i praktična pitanja iz područja spolnog i reproduktivnog zdravlja. Testiranje prije edukacije kod populacije učenika neposredno prije edukacije pokazuje prosječnu uspješnu riješenost ispita od 64,4% (Prosjek ostvarenih bodova je 20,61/32). Nakon edukacije, prosječna uspješna riješenost ispita je 72,2% (prosjek ostvarenih bodova je 23,10/32).  Ovi podaci pokazuju da, iako učenici imaju percepciju o zastupljenosti ovih sadržaja u školskom programu, ti sadržaji nisu sustavno usvojeni i učenici pokazuju mnogo prostora za razvoj. Naša edukacija izravno je pomaknula procijenjeno znanje u željenom smjeru, a dodatno je potrebno istražiti pomak znanja na pojedinim česticama.

Sukladno check-listi zapažanja tijekom svih provedenih edukacija, prikupljale su se informacije od mladih što im je u fokusu zanimanja, s ciljem identificiranja tematskih poglavlja izrade edukativnih materijala prema interesima mladih / učenika. Identificirane teme / poglavlja objediniti će se u sklopu sustava e-učenja na web portalu volimzdravlje.hr koji će se izraditi u sklopu projekta.

Do sada je identificirano minimalno 15 tematskih područja (planirano je 10) za izradu edukacijskih modula za sustav e-učenja. Nakon implementacije sustava e-učenja i edukacijskih modula, u planu je kampanja u studentskim i učeničkim domovima te fakultetima kojom će se promovirati korištenje održivog online učenja te poticati razvoj svijesti i znanja s ciljem da minimalno 1000 mladih diljem RH pristupi online edukacijskim sadržajima.

Nastavak provođenja projekta Volim zdravlje podrazumijeva obustavu aktivnosti odlazaka u škole, međutim izraditi ćemo veći broj (za 50% više) edukacijskih modula sukladni identificiranim tematskim područjima kao povratnim informacijama od učenika i stručnjaka.

Planirane aktivnosti u nastavku provedbe projekta obuhvaćaju detaljnu evaluaciju i definiciju tematskih područja, identificiranje stručnjaka i izradu edukacijskih modula; izradu e-learning sustava i implementaciju svih edukacijskih sadržaja; izradu i provedbu kampanja s ciljem poziva mladih na korištenje e-learning sustava s posebnom pažnjom na sve škole koje nismo uspjeli obuhvatiti direktnim edukacijama.

Ovim pristupom nastojati ćemo utjecati na povećane ishode projekta u odnosu na nemogućnost edukacija u školama.

HUHIV će o svim projektnim aktivnostima redovito izvještavati javnost putem službenih stranica i društvenih mreža udruge.

Više o projektu Volim zdravlje

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa