INTEGRATE – EU projektni sastanak u Zagrebu

Od 2. do 4. svibnja 2018. u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Zagrebu održan je trodnevni radni sastanak radnih skupina europskog projekta INTEGRATE i Europskog tjedna testiranja na HIV i hepatitis C (ETW).

INTEGRATE  je europski projekt zajedničke akcije punog naziva Joint Action on integrating prevention, testing and linkage to care strategies across HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe čiji je cilj poboljšati integrirani pristup ranoj dijagnozi i povezivanju s prevencijom i skrbi za oboljele od infekcije HIV-om, virusnim hepatitisima, ostalim spolno prenosivim infekcijama (SPI) i tuberkulozom u zemljama članicama EU-a do 2020. godine, u kojem udruga HUHIV sudjeluje kao partner.

Projekt, čiji je koordinator Danska, nastavlja se na aktivnosti prethodnih i aktualnih projekata koje financira EU i u koje su također uključeni INTEGRATE partneri  (Quality Action, HA-REACT, OptTEST, EuroHIVEdat, HEPCARE). Provodi se u okviru Trećeg programa za zdravstvo i Radnog programa u 2016. godini (3rd Health Programme and 2016 Work Programme) i EU ga sufinancira s udjelom od 80 %.

U provedbi ovog projekta sudjeluje 29 nominiranih partnera iz 15 zemalja članica EU-a i Srbije: 17 iz zavoda za javno zdravstvo, 4 iz bolnica za zarazne bolesti i istraživanja, 7 iz organizacija civilnog društva i 1 iz sveučilišta. Projekt je službeno prihvaćen u Bruxellesu u rujnu 2017. godine, a traje 36 mjeseci (2017.-2020.). Ukupni mu je proračun 2,4 milijuna eura.

Sastanak je obuhvaćao paralelni i zajednički rad u radnim skupina, prema radnim paketima i posebno rad ETW-a. Među brojnim vertikalnim i horizontalnim temama, HUHIV aktivno pridonosi radnom paketu Policy development and sustainability, specifično u ciljevima i organizaciji pilot istraživanja o iskustvima pacijenata oboljelih od HIV-a, virusnih hepatitisa, drugih spolno prenosivih infekcija i tuberkuloze u Hrvatskoj, Rumunjskoj i Španjolskoj. Glavni zadatak bio je analiza i definiranje parametara za osmišljavanje upitnika za istraživanje, metodologije dosega ciljnih skupina, broja obuhvata i analize prikupljenih podataka. HUHIV također aktivno sudjeluje u razvoju integriranog testiranja i povezanosti sa sustavom skrbi, posebice u području kombiniranog testiranja na SPI i povezanosti s preventivnim aktivnostima u centrima za dobrovoljno testiranje u društvenoj zajednici.

Zajednički zadaci obuhvaćaju i razvoj integriranih alata kombiniranih metoda i vrsta testiranja, pristup populacijama u potrebi, razvoj smjernica i indikatorskih pristupa, umrežavanja u nacionalne sustave praćenja, razvoj kapaciteta i dr.

U sklopu radne skupine ETW-a raspravljalo se o rezultatima provedbe obilježavanja Europskog tjedna testiranja 2017. godine te su prikazane i predložene različite nove inicijative za unapređenje aktivnosti.

Zajednička akcija je usmjerena na multidisciplinaran i integriran pristup prevenciji i liječenju  navedene četiri skupine bolesti, s obzirom da one imaju zajedničke socijalne i zdravstvene odrednice koje utječu na iste vulnerabilne skupine stanovništva. Projekt uključuje razne aktivnosti poput poboljšanja epidemiološkog praćenja, podrške nacionalnim institucijama u analizi i reviziji nacionalnih strategija i akcijskih planova te poboljšanje nacionalnih sustava praćenja i evaluacije preventivnih aktivnosti. Osim toga, projektne aktivnosti uključuju poboljšanje korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (engl. ICT tools  – Information and Communication Technologies) na području prevencije i obavještavanja partnera i epidemiološkog praćenja kontakata. Provedba projekta ima za cilj jačanje kapaciteta zdravstvenih djelatnika, organizacija civilnih društava i institucija javnog zdravstva edukacijom, razmjenom znanja i iskustava u integriranom pristupu ranom otkrivanju i povezivanju sa skrbi.

Projektne aktivnosti su sukladne i doprinose provedbi europskih strategija i akcijskih planova za prevenciju infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa, tuberkuloze i SPI-ja identificiranjem inovativnih i na dokazima temeljenih alata za prevenciju radi smanjenja novih slučajeva iz navedenih četiriju skupina bolesti.