Izvješće Svjetske zdravstvene organizacije o napretku za HIV, virusni hepatitis i spolno prenosive infekcije (2021)

Svjetska zdravstvena organizacija objavila je Izvješće o postignućima i nedostacima u provedbi globalnih strategija zdravstvenog sektora za HIV, virusni hepatitis i spolno prenosive infekcije (SPI) u razdoblju od 2016.-2021. godine te navodi ključne korake potrebne za uklanjanje ovih bolesti kako bi se postigli ciljevi do 2030. godine. Razmatra se napredak u odgovoru zdravstvenog sektora u svim strateškim smjernicama i u svakoj regiji Svjetske zdravstvene organizacije te se raspravlja o mogućnostima za prevladavanje preostalih izazova radi postizanja univerzalnog pristupa učinkovitim intervencijama protiv HIV-a, hepatitisa i spolno prenosivih infekcija te doprinos širem cilju – univerzalne zdravstvene pokrivenosti.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, HIV, virusni hepatitis i spolno prenosive infekcije i dalje su glavne prijetnje javnoj zdravlju i uključuju milijun novih spolno prenosivih bolesti dnevno, što rezultira sa 2,3 milijuna smrtnih slučajeva i 1,2 milijuna karcinoma godišnje. Podaci pokazuju da su hepatitis B i C uzrokovali 3 milijuna novih infekcija i 1,1 milijuna smrtnih slučajeva u 2019. godini. Samo je 10% ljudi koji imaju kroničnu infekciju virusom hepatitisa B dijagnosticirano, od kojih se 22% liječi. Što se tiče hepatitisa C, dijagnosticiran je kod 21% ljudi, a liječi ih se 62%. Unatoč napretku u odnosu na ciljeve za hepatitis B 2020. godine, postoji ogroman prazan prostor za postizanje ciljeva do 2030. godine.

Incidencija zaraze HIV-a pala je na najniži godišnji broj od 1990. godine, s obzirom da je 2019. godine bilo 1,7 milijuna novoinficiranih. Međutim, to je i dalje daleko ispod globalnog cilja koji je iznosio manje od 500 000 novoinficiranih do 2020. godine.

Što se tiče spolno prenosivih infekcija, novi podaci pokazuju 374 milijuna novih slučajeva godišnje. Kongenitalni sifilis bilježi blagi pad, dok se incidencija većine drugih spolno prenosivih infekcija poravnava unatoč ambicioznim ciljevima.

Također, smanjenje učestalosti infekcije hepatitisom B jedna je od rijetkih zdravstvenih ciljeva održivog razvoja koji je na pravom putu. Uz to, novi podaci pokazuju da se 9,4 milijuna ljudi liječi zbog kronične infekcije virusom hepatitisa C, što je devet puta više nego 2015. godine.

Povećava se broj liječenja oboljelih od HIV-a i smanjenje prijenosa sifilisa i HIV-a s majke na dijete. Čak 2/3 svih ljudi koji žive s HIV-om i 85% trudnica koje žive s HIV-om primaju antiretrovirusnu terapiju, što dovodi do značajnog pada smrtnosti i manje dječjih infekcija uslijed vertikalnog prijenosa.

SZO navodi da mnogo više zemalja ima pokrivene nacionalne strateške planove i ažurirane smjernice za rješavanje pitanja spolno prenosivih infekcija. Povećava se pokrivenost intervencijama poput probirnog testiranja sifilisa kod trudnica u antenataloj njezi i cijepljenje protiv humanog papiloma virusa.

Jedan od ključnih izazova je taj što mnogi ljudi nisu u mogućnosti pristupiti spomenutim vitalnim intervencijama. U mnogim situacijama populacije koje su najteže pogođene i izložene su većem riziku (mladi i oni stigmatizirani tim bolestima) propuštaju usluge.

Pandemija COVID-19 također je utjecaja na pružanje usluga testiranja i prevencije za HIV i spolno prenosive infekcije pa su tako na sva tri programa bolesti unesene inovacije u pružanju i održavanju osnovnih zdravstvenih usluga. 

 

IZVOR:

New report highlights global progress on reducing HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections and signals need for renewed efforts to reach 2030 targets (who.int)

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa