Predstavljanje rezultata istraživanja Neformalnoj mreži OCD-a

Po završetku istraživanja Stanja kvalitete života osoba s problemom ovisnosti, okupili smo članove Neformalne mreže OCD-a, uz čiju smo pomoć proveli istraživanje, kako bismo im predstavili rezultate istraživanja. Ključni suradnik u provedbi Projekta je Služba za suzbijanje zlouporabe droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u čije je ima na projektu surađivala Josipa Lovorka Andreić. Sastanak s članovima mreže održali smo 04. listopada 2022. putem Zoom platforme, a naša stručna suradnica dr.sc. Katarina Sokić, mreži je predstavila rezultate i pokazatelje istraživanja.

Istraživanje stanja kvalitete života osoba s problemom ovisnosti, s gledišta aktivnih i liječenih ovisnika, diljem Hrvatske, usmjerili smo se na njihovu motivaciju za prestankom konzumacije droge, uključivanje u program oporavka i njihove potrebe za uspješnu resocijalizaciju. Obuhvatili smo korisnike koji koriste usluge udruga za smanjenje štete i one koji su uključeni u program liječenja u terapijskim zajednicama. Ispitana je vrsta, kvaliteta i dostupnost psihosocijalne podrške i zdravstvene zaštite tijekom bolesti ovisnosti i tijekom liječenja/tretmana poremećaja uporabe droga. Sudionici su samoprocijenili svoje fizičko i psihičko zdravlje, uključujući zadovoljstvo životom u cjelini i osjećaj sreće kao važne indikatore osobne dobrobiti. Osim navedenog, prikupljeni su podaci o radno-pravnom statusu i financijskom položaju sudionika, kao i osnovni sociodemografski podaci.

Rezultati su pokazali da je briga za vlastito zdravlje najsnažniji motiv za početak liječenja kod 41% aktivnih i 40% liječenih osoba s problemom ovisnosti, slijedi želja za „normalnim“ životom i normalizacija odnosa s obitelji. Gotovo polovica aktivnih i liječenih osoba s problemom ovisnosti doživjela je osjećaj stigmatizacije/diskriminacije od strane stručnjaka i ustanova, što ukazuje kako bi trebalo poraditi na edukaciji stručnjaka, koji dolaze u kontakt s ovom populacijom. No, možemo istaknuti pozitivnu percepcija zdravstvenog sustava, socijalnih usluga te udruga civilnog društva, čije bi umrežavanje i koordinacija mogla polučiti pozitivne rezultate u prevenciji, tretmanu, oporavku i socijalnog reintegraciji, što ukazuje na značajan društveni potencijal.

Na predstavljanju su također sudjelovali budući zdravstveni djelatnici, predstavnici promotivno – preventivni program Zdravo Sveučilište, Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, kako bi se upoznali s ključnim stručnjacima u radu prevencije i suzbijanja ovisnosti te s izazovima s kojima se nose osobe s problemom ovisnosti. Dodatno, želimo zahvaliti svim udrugama za smanjenje štete i terapijskim zajednicama, koje su pomogle u provedbi ovog istraživanja, koje svakodnevno naporno rade za boljitak njihovih korisnika i štićenika.

Službeni izvještaj rezultata istraživanja, bit će dostupan za javnost po završetku Projekta.

Projekt Inkluzijom ranjivih skupina do socijalne pravde je podržan sa € 13,570.20 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

 

 

Projekt Inkluzijom ranjivih skupina do socijalne pravde je podržan sa € 13,570.20 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Hrvatke udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ