HUHIV na IX. znanstveno-stručnom skupu Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici

U periodu od 29. rujna do 1. listopada 2022., na Filozofskom fakultetu u Osijeku je održan IX. znanstveno-stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici. Skup tradicionalno organizira Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Osijek, ove godine u suorganizaciji s Društvom psihologa Osijek, Hrvatskim psihološkim društvom i Hrvatskom psihološkom komorom.

Na Skupu je sudjelovala i udruga HUHIV, koju je predstavljala stručna suradnica dr.sc. Katarina Sokić. izloživši rezultate istraživanja Kvaliteta života aktivnih i liječenih ovisnika o opojnim drogama u Republici Hrvatskoj, koji se provodio u sklopu projekta Inkluzijom ranjivih skupina do socijalne pravde, financiran sredstvima Aktivnog fonda za građanstvo u Republici Hrvatskoj.

Cilj istraživanja bio je ispitati kvalitetu života, motivacijske faktore za prestankom konzumacije droga, rehabilitacijom i resocijalizacijom, prepreke s kojima su suočeni u borbi s ovisnošću, zadovoljstvo životom i osjećaj sreće kao važne indikatore osobne dobrobiti. Ispitana je i vrsta, kvaliteta i dostupnost psihosocijalne podrške i zdravstvene zaštite tijekom borbe s ovisnošću i tijekom pokušaja liječenja od ovisnosti te motivacijski čimbenici i prepreke u borbi s ovisnošću. Sudionici su samoprocijenili svoje fizičko i psihičko zdravlje i uključujući zadovoljstvo životom u cjelini i osjećaj sreće. Osim navedenog prikupljeni su podaci o radnopravnom statusu i financijskom položaju sudionika. Istraživanje je provedeno na uzorku od ukupno 273 sudionika od kojih su 177 bili aktivni ovisnici o opojnim drogama, a 96 su bili liječeni ovisnici o opojnim drogama.

Rezultati su pokazali da je briga za vlastito zdravlje najsnažniji motiv za početak liječenja kod 41% aktivnih i 40% liječenih ovisnika, slijedi želja za „normalnim“ životom i normalizacija odnosa s obitelji. Osuda i nepovjerenje društva percipirani su od strane sudionika kao najveća prepreka u borbi s ovisnošću. Gotovo polovica aktivnih i liječenih sudionika svjedoči o doživljenoj stigmatizaciji od strane stručnjaka i ustanova.  Temeljem ovih rezultata trebalo bi raditi na edukaciji osoba koje dolaze u kontakt s ovisničkom populacijom. Pozitivna percepcija zdravstvenog i socijalnog sustava kao i udruga civilnog društva pokazuje da postoji društveni potencijal čije bi umrežavanje i koordinacija moglo polučiti pozitivne rezultate u prevenciji ovisnosti i u borbi s ovisnošću.

 

Program Skupa možete pogledati ovdje

Knjigu sažetaka Skupa možete pogledati ovdje

 

 

 

Projekt Inkluzijom ranjivih skupina do socijalne pravde je podržan sa € 13,570.20 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Hrvatke udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa