Rezultati projekta Inkluzijom ranjivih skupina do socijalne pravde

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) nositelj je projekta Inkluzijom ranjivih skupina do socijalne pravde, financiranog sredstvima Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, u trajanju od 01.10.2021. do 31.10.2022., kojim su se posvetili osobama s problemom ovisnosti o drogama čija je kvaliteta života obilježena kroničnim problemima mentalnog i fizičkog zdravlja.

Osnovna svrha Projekta je jačanje zagovaračke uloge organizacija civilnog društva (dalje: OCD) usmjerenih na zdravstvo, jačanje ranjivih skupina te zagovaranja javnih politika – uvrštavanje programa oporavka u javne pozive i strateške dokumente koji reguliraju područje ovisnosti. S tim ciljem provedeno je istraživanje stanja kvalitete života ovisnika s gledišta aktivnih korisnika droga i liječenih osoba s problemom ovisnosti diljem Hrvatske.

Istraživanjem je ispitana kvaliteta života, motivacijski faktori za prestankom konzumacije droga, rehabilitacijom i resocijalizacijom, prepreke s kojima su suočeni u borbi s ovisnošću, zadovoljstvo životom i osjećaj sreće kao važne indikatore osobne dobrobiti. Ispitana je i vrsta, kvaliteta i dostupnost psihosocijalne podrške i zdravstvene zaštite tijekom borbe s ovisnošću i tijekom pokušaja liječenja od ovisnosti te motivacijski čimbenici i prepreke u borbi s ovisnošću.

Sudionici su samoprocijenili svoje fizičko i psihičko zdravlje i uključujući zadovoljstvo životom u cjelini i osjećaj sreće. Osim navedenog prikupljeni su podaci o radnopravnom statusu i financijskom položaju sudionika. Istraživanje je provedeno na uzorku od ukupno 273 sudionika od kojih su 177 bili aktivni ovisnici o opojnim drogama, a 96 su bili liječeni ovisnici o opojnim drogama.

Rezultati su pokazali da je briga za vlastito zdravlje najsnažniji motiv za početak liječenja kod 41% aktivnih i 40% liječenih ovisnika, slijedi želja za „normalnim“ životom i normalizacija odnosa s obitelji. Osuda i nepovjerenje društva percipirani su od strane sudionika kao najveća prepreka u borbi s ovisnošću.

Temeljem ovih rezultata trebalo bi raditi na edukaciji osoba koje dolaze u kontakt s ovisničkom populacijom. Pozitivna percepcija zdravstvenog i socijalnog sustava kao i udruga civilnog društva pokazuje da postoji društveni potencijal čije bi umrežavanje i koordinacija moglo polučiti pozitivne rezultate u prevenciji ovisnosti i u borbi s ovisnošću.

HUHIV je rezultate, zajedno sa Službom za suzbijanje zlouporabe droga (HZJZ), predstavio Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske.

Istraživanje je provedeno uz pomoć Udruge Institut Pula, Institut Pula – Dnevni centar Poreč, Udruge za pomoć mladima “HELP”, Udruge apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji “Porat”, Udruge Terra, Udruge za prevenciju ovisnosti, pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge i obitelji “Moji dani”,  Udruga Pet plus, Udruge za unapređenje kvalitete življenja ”LET”, Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ – Terapijski centar Ivanovac te Udruge za borbu protiv ovisnosti „Biram novi život”.

Publikaciju rezultata istraživanja možete preuzeti ovdje:

Projekt Inkluzijom ranjivih skupina do socijalne pravde je podržan sa € 13,570.20 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Hrvatke udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.