HUHIV i CheckPoint zajedno s Gradom Zagrebom na Smotri Sveučilišta u Zagrebu 2016.

Smotra Sveučilišta u Zagrebu održava se već dvadeset prvu godinu zaredom. Ovogodišnja Smotra održana je od 17. do 19. studenoga 2016. u prostorima Studentskog centra (Savska 25).

Smotra Sveučilišta u Zagrebu organizirana je za učenike završnih razreda srednjih škola, studente i ostale zainteresirane s ciljem pravodobnog obavješćivanja o studijskim programima, dostignućima u pojedinim područjima, opremljenosti pojedinih fakulteta, nastavnim planovima, preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, kreativnim mjestima za zapošljavanje u pojedinim strukama, uvjetima smještaja tijekom studija u Zagrebu, studentskom životu i o još mnogo drugih detalja.

Na Smotri se predstavio 31 fakultet i 3 umjetničke akademije Sveučilišta u Zagrebu te druga visoka učilišta iz Zagreba i Republike Hrvatske.

Novost u ovogodišnjem programu bio je skup popularno-znanstvenih i umjetničkih prezentacija pod nazivom Najbolje sa Sveučilišta. Nastavnici i studenti fakulteta na pristupačan su način prezentirali inovativne teme kojima se bave naši istraživači i umjetnici i koje su sastavni dio programa pojedinih studija. Također, u okviru ovoga događanja predstavljeni su uspješni i atraktivni projekti umjetničkih akademija. Maturanti su na taj način dobili cjelovitiju i realniju sliku o studijima koje planiraju upisati, učvrstiti svoju odluku ili dobiti sasvim novu ideju. 

Želja nam je da naši budući studenti budu sigurni u svoj izbor, da što bolje upoznaju teme svojih budućih studija, ukratko, posjetiteljima smo prikazali ono čega nema u tiskanim brošurama, na mrežnim stranicama ili na društvenim mrežama. Dio sveučilišne atmosfere prenesen je u prostor kino-dvorane i na taj način pružena pomoć budućim studentima da odaberu najbolje za sebe.

Sveučilište u Zagrebu pripremilo je budućim studentima publikaciju Vodič za buduće studente za ak. god. 2017./2018. koja se besplatno dijelila svim posjetiteljima Smotre, uz brošure o doktorskim i specijalističkim studijima.

vodic za mlade

Sveučilište u Zagrebu podupire i potiče napore kako bi se poboljšali uvjeti života studenata te je ove godine Grad Zagreb i Gradski ured za zdravstvo bio sponzor Smotre, kao institucija koja provodi niz preventivnih zdravstvenih aktivnosti namijenjenih mladima. Grad Zagreb aktivno je sudjelovao u programu te predstavio aktivnosti, inicijative i teme vezane uz zaštitu i promicanje zdravlja te psihosocijalnu skrb mladih. Na Smotri je predstavljen i Informativni Vodič za mlade o besplatnim uslugama zdravstvenih ustanova Grada Zagreba namijenjenih mladima, koji su se besplatno dijelili posjetiteljima, a u kojem se nalazi i CheckPoint centar Zagreb.

U informativnom vodiču o besplatnim uslugama zdravstvenih ustanova Grada Zagreba namijenjenih mladima „Zagreb za zdravlje mladih“ predstavljen je i CheckPoint centar Zagreb, „community based“ centar za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV i hepatitis C. Na štandu Grada Zagreba, uz Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, sudjelovali i predstavnici udruge HUHIV koji u svojim prostorijama provode ovaj projekt namijenjen prvenstveno mladima uz financijsku, programsku i stručnu podršku Grada Zagreba i Gradskog ureda za zdravstvo. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti preporuča ovakva probirna testiranja/screening, a najnovija dostignuća ukazuju upravo na korisnost usluga edukacije, savjetovanja i testiranja u zdravstvenim postavkama u organizaciji društvene zajednice.

HUHIV je predstavio i ovogodišnju nacionalnu kampanju povodom Svjetskog dana AIDS-a – dana važnosti spolnog i reproduktivnog zdravlja, promovirajući inovativnu mobilnu aplikaciju „Spolno zdravlje“ namijenjenu edukaciju mladih. “Spolno zdravlje” je besplatna platforma i aplikacija izrađena u informativne i obrazovne svrhe, s ciljem poboljšanja informiranosti i razumijevanja važnosti odgovornog spolnog ponašanja, zdravog stila života i zaštite od spolno prenosivih infekcija u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja. Izradili su je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV). Aplikacija na pregledan i zanimljiv način pruža korisne informacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju, uključujući prevenciju, testiranje i liječenje spolno prenosivih bolesti, sukladno važećim znanstvenim i stručnim spoznajama. Bilo da je riječ o provjeri rizika, kvizu znanja, informacijama ili preporukama, vjerujemo da će svatko pronaći nešto za sebe.

Kao i proteklih godina, u okviru suradnje između Sveučilišta u Zagrebu i srednjih škola, programe Smotre pratili su srednjoškolci iz cijele Hrvatske, koji su na Smotru Sveučilišta u Zagrebu stigli u organiziranim skupinama. Programe Smotre pratilo je nekoliko tisuća posjetitelja svih generacija i uzrasta. 

Ulaz na Smotru bio je besplatan. Uz aktivnosti na svojim izložbenim prostorima, smještenima u izložbenom šatoru i u zgradi Studentskoga centra, sudionici Smotre predstavljali su se i na pozornici Kina SC-a.

Hvala Gradu Zagrebu što nam je omogućio da budemo gosti na ovoj Smotri i predstavljanju rada i ciljeva udruge HUHIV i CheckPoint centra Zagreb.

smotra-sveucilista-2016_1 smotra-sveucilista-2016_2 smotra-sveucilista-2016_3 smotra-sveucilista-2016_4 smotra-sveucilista-2016_5 smotra-sveucilista-2016_6 smotra-sveucilista-2016_7