POSJETI SREDNJIH MEDICINSKIH ŠKOLA U HUHIV-u

U drugoj polovici ožujka HUHIV tim je u prostorima CheckPoint centra Zagreb dva puta ugostio učenice i učenike završnih razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska pod vodstvom njihove nastavnice. Za vrijeme posjete učenicima su predstavljene aktivnosti CheckPoint centra Zagreb, centra za zdravlje i edukaciju mladih kao nadogradnje zdravstvenog sustava u društvenoj zajednici. Predstavili smo im primjer dobre prakse integracije zdravstvenih izazova mladih u centar i savjetovalište za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja, probirno testiranje na HIV i hepatitis C, potrebe za edukacijom o svim aspektima spolnog zdravlja te povezanost sa svim ostalim izazovima i uslugama kao što su mentalno zdravlje, psihosocijalna podrška, povezanost sa ostalim zdravstvenim institucijama prema prepoznatim potrebama mladih, kao i različite aktivnosti udruge HUHIV.

Obzirom da se radi o mladim ljudima koju uskoro započinju svoje radno iskustvo u zdravstvenom sustavu, izrazili su velik interes o HIV-u, virusnim hepatitisima, načinima prijenosa, testiranju, bihevioralnom pristupu, liječenju te brizi i potrebama prilikom korištenja zdravstvenih usluga. Educirani su o krvlju i spolno prenosivim infekcijama, novostima u području njihove dijagnostike i liječenja uz razgovor i interaktivnost postavljanjem različita pitanja. Učenici su dobili edukativne materijale i brošure te su im predstavljene mobilne aplikacije Spolno zdravlje i Sve o hepatitisu kao alati edukacije, informiranja i pomoći. Tijekom posjete razgovarali smo s njima o njihovim zabrinutostima u radu s pacijentima, činjenicama i standardima sukladno znanstvenim spoznajama te stigmatizaciji osoba koje žive s HIV-om i/ili virusnim hepatitisima u zdravstvenom sustavu s ciljem razbijanja različitih mitova koji i dalje opstaju te suzbijanja postojećh predrasuda. Pokrili smo i temu ubodnih incidenata i važnosti njihova prijavljivanja u praksi.

Izuzetno je važno kontinuirano raditi na edukaciji, pogotovo učenika koji su budući zdravstveni djelatnici te već kreću s praksom kako bi ova znanja mogli primijeniti i u svom radu te utjecati na svoje kolege kako bi razvijali okruženje koje će unaprijediti pristup pacijentima te profesionalne kompetencije samih zdravstvenih djelatnika.  Ova posjeta nastavak je uspješne dugogodišnje suradnje udruge HUHIV s medicinskim školama, planiramo i daljnje posjete te organiziranje različitih  edukacija za učenike kako bismo pridonijeli razvoju njihovih profesionalnih kompetencija te poboljšali kvalitetu postojeće skrbi za osobe koje žive s krvlju i spolno prenosivim infekcijama.