Obilježavanje Svjetskog dana AIDS-a na FBF-u

Povodom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a 03. prosinca u predvorju zgrade Farmaceutsko–biokemijskog fakulteta (FBF) održan je edukativni kutak u predvorju zgrade fakulteta od 11:00-17:00 sati u organizaciji Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije (CPSA) i sekcije farmaceuta juniora Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD), uz podršku Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV). Studenti i ostali mogli su postaviti pitanja na informativnom štandu te pokupiti materijale koje su pripremili organizatori. HUHIV je za studente i ostale posjetitelje i mlade farmaceute osigurao različite edukativne brošure o HIV-u i spolnom zdravlju te kondome.

U Velikoj predavaonici fakulteta isti su dan s početkom u 15h održana tri pozvana predavanja povodom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a. Izv.prof.dr.sc. Lidija Bach-Rojecky sa Zavoda za farmakologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta održala je predavanje pod nazivom “Terapija i nove mogućnosti liječenja HIV-a” tijekom kojega je s prisutnim mladim farmaceutima i studentima farmacije podijelila svoje iskustvo i pružila vrlo detaljan i zanimljiv pregled razvoja terapije za liječenje HIV-a, od samih početaka pa do danas, izdvojila je prednosti i nedostatke pojedinih terapijskih rješenja te istraživanja i novosti u razvoju novih kombinacija, lijekova i načina primjene terapije za liječenje HIV-a.

dr.sc. Manuela Miletić, spec.med.biochem. iz Odjela za dijagnostiku krvlju prenosiivh bolesti Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu (HZTM) održala je predavanje “Dijagnostika HIV-a” te je slušatelje detaljnije upoznala s protokolima i procesima testiranja na HIV i ostale krvlju prenosive bolesti u HZTM, podijelila je svoje iskustvo i rezultate dugogodišnjeg rada te upozorila na izazove na koje ona i njezini kolege nailaze u radu. Detaljnije je pojasnila serološke biljege infekcije HIV-om, period prozora ovisno o načinima testiranja, osvrnula se na različite generacije i vrste testova koji se koriste u praksi u Hrvatskoj i u svijetu, pojasnila je incidenciju prijenosa HIV-a ovisno o vrsti izlaganja te je prirpemila pregled uvođenja testova u testiranju krvi dobrovoljnih darivatelja krvi u Republici Hrvatskoj.

Maja Erceg Tušek, mag.psych. iz Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) održala je treće i posljednje predavanje kojim je predstavila aktivnosti udruge HUHIV tijekom 20 godina rada, uključujući rad i rezultate CheckPoint centra Zagreb te doseg korisnika putem mobilnih aplikacija Spolno zdravlje i Sve o hepatitisu korištenjem modernih aplikacija i uključivanjem influencera u promidžbu. Upoznala je sudionike i s novim inicijativama, uključujući  ovogodišnju kampanju „Moja stvar“ i aktivnosti koje udruga provodi povodom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a. Podijelila je sa sudionicima iskustvo rada s korisnicima u Centru za anonimno i besplatno testiranje na HIV i HCV i centru za psihosocijalnu podršku, izazove u radu i primjere iz prakse te naglasila važnost suradnje različitih institucija i rada u multidisciplinarnim timovima kako bi se ostvario značajan doprinos suzbijanju HIV epidemije i pridonijelo eliminaciji hepatitisa B i C. Testiranje na HIV u zajednici pridonijelo je ranijoj dijagnozi, ranijim povezivanjem sa skrbi i sprečavanjem razvoja komplikacija koje otežavaju liječenje u nepovoljno utječu na cjelokupno zdravstveno stanje.

Uz edukativne aktivnosti koje udruga redovno provodi, najavila je i ESF projekt “Volim zdravlje“ u okviru kojega će HUHIV u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo do kraja listopada 2020. provoditi aktivnosti s ciljem dugoročnog utjecaja na znanja i svijest mladih o spolnom i reproduktivnom zdravlju te jačanje kompetencija budućih zdravstvenih djelatnika.

Prisutni studenti i mladi farmaceuti iskazali su veliki interes za temama obrađenima kroz predavanja te su sva tri predavanja kroz interaktivnu raspravu pridonijela boljem razumijevanju ove tematike i pružila im neke praktične korisne smjernice u budućem i sadašnjem radu.