Edukacijska radionica Savjetovanje i testiranje na HIV, virusne hepatitise i SPB – novosti, evaluacija, mogućnosti

18.11.2019. u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo održana je Edukacijska radionica Savjetovanje i testiranje na HIV, virusne hepatitise i SPB – novosti, evaluacija, mogućnosti.

U sklopu aktivnosti praćenja i prevencije HIV infekcije, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih bolesti Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti organizirala je godišnji sastanak centara (savjetovališta) za savjetovanje i testiranje u obliku edukacijske radionice Savjetovanje i testiranje na HIV, virusne hepatitise i SPB – novosti, evaluacija, mogućnosti koja se održala 18. studenog 2019. u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Konferencijskoj dvorani, Rockefellerova 7, Zagreb.

Cilj skupa bio je informiranje o novostima u području epidemiologije i praćenja HIV infekcije, virusnih hepatitisa B i C i spolno prenosivih bolesti, prezentacije rezultata rada, postignuća i problema / barijera centara / savjetovališta te razmjena informacija i umrežavanje dionika.

Sastanak je primarno bio namijenjen voditeljima i djelatnicima centara u zavodima za javno zdravstvo, Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, organizacijama civilnog društva te drugim zdravstvenim radnicima koji rade u ovom području.

Udruga HUHIV tradicionalno pridonosi ciljevima koje ova radionica obrađuje te je sudjelovala u predstavljanju glavnih postignuća, prepreka, izazova i aktivnosti rada CheckPoint centra Zagreb kao centra za savjetovanje i testiranje u društvenoj zajednici. Također, zajednički smo predstavili novosti u provedbi EU Joint Action projekta Integrate te ovogodišnju organizaciju i provedbu nacionalne kampanje povodom Svjetskog dana AIDS-a i zaštite spolnog zdravlja koju HUHIV kao nositelj tradicionalno provodi u Hrvatskoj.

Edukacijska radionica je bodovana od strane HLK i obuhvaćala je slijedeći program:

Moderatori: Tatjana Nemeth Blažić, Mirjana Lana Kosanović Ličina

UVOD, INFORMIRANJE SUDIONIKA O AKTIVNOSTIMA U EU

 • HIV i SPB u Europi – EuroGASP sastanak, sastanak koordinacijskog povjerenstva za SPB u EU – Tatjana Nemeth Blažić (HZJZ)
 • Studijski posjet u Publich Health England: spolno i reproduktivno zdravlje – Tatjana Nemeth Blažić (HZJZ)

ISTRAŽIVANJA

 • Stigma siromaštva jača je od one seksualne radnice – rezultat i istraživanja o stavovima u javnosti o seksualnom radu, seksualnim radnicma i klijentima – Iva Jovović (LET)
 • Longitudinalna analiza povezanosti uporabe pornografije i rizičnih seksualnih ponašanja među srednjoškolcima – Goran Koletić (Filozofski fakultet)

EVALUACIJA RADA CST-a – CENTARA ZA SAVJETOVANJE I TESTIRANJE

 • Pregled godišnjeg izvještaja rada Centara – Tatjana Nemeth Blažić (HZJZ), Mirjana Lana Kosanović Ličina (ZZJZ A. Štampar)
 • Glavna postignuća, prepreke, izazovi i akcije – prezentacije rada savjetovališta/Centara/testiranja
 • Rezultati testiranja na hepatitis B i C u zatvorima; Centar za dobrovoljno savjetovanje i testiranje u zatvorima – izazovi i mogućnosti – Rade Novičić, Zvonimir Penić – (Uprava za zatvorski sustav i probaciju)

PROJEKTI, EDUKACIJE – NOVOSTI

 • Euro-GASP – novosti, Blaženka Hunjak (HZJZ)
 • INTEGRATE – novosti – Tatjana Nemeth Blažić (HZJZ), Iva Jovović (LET), Maja Erceg Tušek (HUHIV), Zoran Dominković (Iskorak)
 • Radionica MOVE: osnovne činjenice – Josipa Lovorka Andreić (HZJZ)
 • Iskustva s MOVE edukacije i mogućnosti primjene u CST – Petra Smoljo (HZJZ)

EDUKATIVNO PROMOTIVNE AKTIVNOSTI – NOVOSTI

 • Svjetski dan AIDS-a, kampanja za prevenciju HIV-a i SPB & zaštita spolnog zdravlja 2019. – Arian Dišković, Tomislav Beganović (HUHIV)

NOVOSTI IZ LIJEČENJA I SKRBI OBOLJELIH OD INFEKCIJE HIV-om i SPB i PrEP PROGRAMA

 • Liječenje i skrb oboljelih od infekcije HIV-om i PrEP program u Hrvatskoj – gdje smo? – Josip Begovac (Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“)
 • PrEP program u Hrvatskoj – gdje smo? – Šime Zekan (Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“)
 • Oralne manifestacije spolno prenosivih bolesti – Ivan Alajbeg (Stomatološki fakultet)
 • Rasprava, zaključci i evaluacija