#spolnozdravljejevazno – Svjetski dan spolnog zdravlja

Mjesec rujan često se proglašava mjesecom spolnog zdravlja, a Svjetski Dan spolnog zdravlja obilježava se 04. rujna na inicijativu Svjetskog udruženja za seksualno zdravlje, globalne organizacije koja se zalaže za promicanje najboljih praksi u području spolnog zdravlja.

Povodom Svjetskog dana spolnog zdravlja idealna je prilika da se naglasi i promovira važnost promicanja spolnog i reproduktivnog zdravlja, dodatne edukacije, informiranja i podizanja svijesti o važnosti odgovornog spolnog ponašanja, sprečavanja neplanirane trudnoće i spolno prenosivih bolesti te poštivanju i zaštiti prava svake osobe.

Spolno zdravlje važan je dio cjelokupnog zdravlja koji utječe na različite aspekte zdravlja i pod utjecajem je različitih aspekata zdravlja, a Svjetska zdravstvena organizacija spolno zdravlje definira kao stanje potpunog tjelesnog, emocionalnog, mentalnog i socijalnog dobrostanja u segmentu spolnosti, a ne samo odsutnost bolesti, disfunkcije ili nemoći.

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa se već preko 23 godine bavi promocijom zdravlja i prevencijom HIV-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih bolesti u Hrvatskoj i regiji, s posebnim naglaskom na poboljšanje zdravstvenih i socijalnih ishoda za sve građane koji su izloženi rizicima od infekcija ili su pod utjecajem spolno i krvlju prenosivih bolesti.

Poseban fokus stavljamo na mlade koji spadaju u skupinu ranjivih tj. onih podložnih zarazi od spolno prenosivih bolesti i posljedica po spolno i reproduktivno zdravlje, najčešće zbog smanjene informiranosti, promjene stavova i ponašanja te uslijed svjesnosti postojećih rizika ali nedovoljne primjene zaštitnih ponašanja te sklonosti eksperimentiranju. Stoga im kontinuirano treba pružiti podršku u obliku informiranja,  savjetovanja i testiranja s ciljem pružanja sveobuhvatnog pristupa prevenciji bolesti i promicanju zdravih stilova života.

Očuvanje spolnog zdravlja danas predstavlja ozbiljan javnozdravstveni izazov. Rizično spolno ponašanje dovodi do konstantnog postojanja i porasta broja oboljelih od spolno prenosivih infekcija. Stoga je dostupnost testiranja iznimno važna, jer su neprepoznate i neliječene spolno prenosive infekcije često bez simptoma i izazivaju dugoročne i ozbiljne zdravstvene posljedice (od karcinoma, imunokompromitiranih stanja, do neplodnosti i drugih komplikacija), kao i nesvjesno širenje.

Činjenica je da se većina spolno prenosivih bolesti danas uspješno liječi a mnoge se mogu prevenirati primjerice cijepljenjem ili zaštitnim ponašanjem. Naš zadatak je prevencija daljnjeg širenja spolno i krvlju prenosivih bolesti; obuhvat mladih i osoba pod povećanim rizikom; bolja informiranost, dostupnije testiranje i što ranije otkrivanje, pravovremeno liječenje, sprječavanje ili smanjenje mogućih komplikacija bolesti i s time omogućiti duži i kvalitetniji život ali i spriječiti širenje infekcije na druge te stvaranje i razvoj svijesti o rizicima i važnosti zdravog življenja.

Jedan od najznačajnijih projekata udruge HUHIV koji ove godine obilježava desetu godinu rada i koji uspješno objedinjuje i provodi spomenute ciljeve je CheckPoint Zagreb – centar za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja odnosno centar za savjetovanje i testiranje u zajednici, kao nadogradnja zdravstvenom sustavu dokazano ima vodeću ulogu u obuhvatu mladih sa preko 1400 savjetovanja i testiranja godišnje, pretežito mladih.

U suradnji sa zdravstvenim ustanovama i stručnjacima Centar djeluje kao nadogradnja zdravstvenog sustava s ciljem prevencije i pomoći mladima u području spolnog i reproduktivnog zdravlja. Djelujući u društvenoj zajednici, centar ostvaruje sinergiju s hrvatskim zdravstvenim sustavom u skladu sa smjernicama i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti te Nacionalnih strategija, uz potporu Grada Zagreba, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević i Ministarstva zdravstva.

U deset godina rada Centar je dokazao kontinuiranu potrebu zaštite spolnog zdravlja mladih kao navedeni primjer dobre prakse i izvrsnosti u prevenciji spolno prenosivih bolesti u Kompendiju Svjetske zdravstvene organizacije i to temeljem sveobuhvatnog pristupa prevenciji bolesti i promicanje zdravih stilova života objedinjujući područje mentalnog, tjelesnog, spolnog i socijalnog zdravlja.

Velik broj osoba koje se odazivaju u centar imaju povećano rizično ponašanje i najčešće nisu testirani na spolno i krvlju prenosive infekcije, kojima su vjerojatno bili izloženi. Kako oni u velikoj mjeri izbjegavaju odlazak u ustanove, dokazana je potreba za njihovim dohvatom na njihovu „vlastitu terenu“ tj. ponudom i kontinuitetom izvaninstitucionalne usluge unutar društvene zajednice, besplatno, povjerljivo, stručno, brzo i bez uputnice, kao javnozdravstveni standard prevencije spolno i krvlju prenosivih zaraznih bolesti.

Od početka rada ukupno je individualno educirano gotovo 14.000 korisnika, o rizicima, zaštiti zdravlja, spolnom i reproduktivnom zdravlju, od kojih je dio preusmjeren u relevantne institucije sukladno stručnim preporukama i potrebama, a preko 11.500 korisnika je testirano sa ukupno 660  novootkrivenih infekcija kao najkvalitetniji oblik prevencije širenja u društvu i zaštite zdravlja jer su svi uspješno povezani sa sustavom liječenja. Ako gledamo proporcionalno prema broju testiranja, najučestalije su klamidija s gotovo 7% pozitivnih među testiranima, zatim slijedi gonoreja s malo više od 6% pozitivnih nalaza, zatim sifilis i hepatitis C s oko 4% pozitivnih među testiranima i najmanje učestala je infekcija HIV-om s nešto iznad 1% pozitivnih testova.

Testiranje se vrši brzim probirnim testovima na HIV, hepatitis C i sifilis s preliminarnim rezultatom za jednu minutu do 20 minuta te uzimanjem uzoraka za laboratorijsko testiranje na klamidiju i gonoreju.

Testiranju prethodi predsavjetovanje s ciljem procjene rizika i najboljih stručnih preporuka temeljem provedbe efektivnog zdravstvenog pristupa. Zabrinjava porast infekcija sifilisom te činjenica da je gotovo svaki deseti korisnik pozitivan na infekciju klamidije ili gonoreje. Također zabrinjava činjenica da je preko pola korisnika saznalo svoju dijagnozu testirajući se tek prvi puta. Dakle, unatoč poboljšanju znanja mladih o zaštiti spolnog zdravlja, primjena zaštitnih ponašanja uključujući prepoznavanje rizičnih spolnih ponašanja i potrebe za testiranjem, i dalje ostaju izazov.

Sve usluge pružaju se besplatno, bez uputnice, stručno i povjerljivo, a to su:

  • Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje koje je usmjereno na promicanje spolno odgovornog ponašanja mladih s ciljem unaprjeđenja i očuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja.
  • Pružanje probirnog testiranja na spolno prenosive infekcije – Testirati je moguće na HIV, hepatitis C, sifilis, klamidiju i gonoreju – s ciljem pravovremenog otkrivanja infekcija, upućivanje u skrb i liječenje te smanjenje zdravstvenih komplikacija i stigme oko spolnog zdravlja.
  • Pružanje psihosocijalne podrške i povezivanje sa sustavom skrbi i liječenja za sve u potrebi, u suradnji sa referentnim zdravstvenim institucijama. Cilj naših aktivnosti je olakšati suočavanje i prilagodbu na zdravstveno stanje te poboljšati kvalitetu spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Centar od samih početaka djeluje uz potporu Grada Zagreba a u 2022. ostvareno je i partnerstvo sa projektom Centar za zdravlje mladih. Sve usluge zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja mladih koje provodimo kroz CheckPoint centar udruge HUHIV, dostupne su i u Centru za zdravlje mladih, čime smo svima u potrebi omogućili širi spektar usluga i pristupa sveobuhvatnom zdravlju.

Ovom sinergijom institucionalnog sustava i društvene zajednice sada smo omogućili usluge svaki radni dan i to po principu “drop-in centra” odnosno slobodnog dolaska u radno vrijeme Centra za zdravlje mladih u Heinzelovoj 62a utorkom i četvrtkom od 10 do 14h i po principu naručivanja odnosno rezervacije osobnog termina testiranja ponedjeljkom, srijedom i petkom od 16 do 19.30 u CheckPoint centru Zagreb u Domagojevoj 10. Sve informacije dostupne su na web stranicama czm.hr i huhiv.hr.

Važno je napomenuti da je s godinama, prateći potrebe zajednice i preporuka struke, razvijen cijeli sustav pomoći i podrške mladima i građanima. Pa tako je građanima, osim podrške u živo, putem telefona ili emaila, na raspolaganju inovativna mobilna aplikacije Spolno zdravlje sa brojnim interaktivnim alatima i podrškom, jedinstvena i korisna BRUTALKA – enciklopedija o spolnom zdravlju, zatim e-learning edukacijski centar Volimzdravlje.hr , uvijek dostupna podrška putem web stranice huhiv.hr te u prostorima udruge HUHIV i prostorima Centra za zdravlje mladih.

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ