INTEGRATE Joint Action 3. partnerski forum i 2. regionalna radionica

13. i 14.11.2019. u prostorima Fondacije Villa Maraini / Talijanskog Crvenog križa u Rimu održan je sastanak sudionika druge godine provedbe EU projekta Integrate – Joint Action.

INTEGRATE  je europski projekt zajedničke akcije punog naziva Joint Action on integrating prevention, testing and linkage to care strategies across HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe čiji je cilj poboljšati integrirani pristup ranoj dijagnozi i povezivanju s prevencijom i skrbi za oboljele od infekcije HIV-om, virusnim hepatitisima, ostalim spolno prenosivim infekcijama (SPI) i tuberkulozom u zemljama članicama EU-a do 2020. godine, u kojem udruga HUHIV sudjeluje kao partner.

Integrate Joint Action je trogodišnji projekt (2017.-2020.) koji je 80% sufinanciran od strane 3rd EU Health Programmea te okuplja 29 partnera iz institucija javnog zdravstva, bolnica, nevladinih udruga i sveučilišta iz Hrvatske, Danske, Estonije, Grčke, Mađarske, Irske, Italije, Litve, Malte, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Španjolske, Ujedinjenog Kraljevstva i Srbije. Glavni cilj Joint Actiona je integrirati ranu dijagnostiku i povezivanje sa skrbi s prevencijom i liječenjem HIV-a, virusnog hepatitisa, tuberkuloze i spolno prenosivih infekcija u Europi do 2020. Drugim riječima, ovaj projekt istražuje načine kako efektivni alati za dijagnostiku i povezivanje sa skrbi jedne bolesti mogu biti primjenjivi u području druge bolesti na način da nudi razmjenu ideja, pregled postojećih praksi i njihovih mogućnosti adaptacije.

Glavni cilj udruge HUHIV kao sudionika i INTEGRATE projekta je integrirati rane dijagnoze, povezivanje sa skrbi i prevencijom HIV-a, virusnih hepatitisa, TB i SPB u zemljama članicama EU do 2020. godine. INTEGRATE projekt usredotočuje se na izgradnju kapaciteta i razmjenu znanja među partnerima a središnji dio rada usmjeren je na prepoznavanje najboljih praksi u testiranju i povezivanju sa skrbi i naporima za poboljšanje održivosti na nacionalnim razinama kroz razvoj politika.

13. studenoga održan je treći Partnership Forum meeting na kojem su uz predstavnike udruge HUHIV sudjelovali brojni predstavnici partnerskih organizacija koje sudjeluju u projektu. Obrađene su slijedeće teme:

  • Izvještaj o vanjskoj evaluaciji projekta INTEGRATE – Opći cilj vanjske evaluacije je evaluacija procesa, napretka i implementacije dosadašnjih aktivnosti projekta i generiranje preporuka koje će poboljšati metode rada i koordinacije, preciziranje i prilagođavanje aktivnosti i prioriteta koji su bili postavljeni u prvom dijelu projekta.
  • Integrirano testiranje HIV-a, virusnih hepatitisa, tuberkuloze i spolno prenosivih infekcija i povezivanje sa skrbi uključujući statuse pilot aktivnosti i planova za 2020. – preporuke za evaluaciju: Usredotočenost na analizu podataka u preostalom razdoblju; Odrediti glavne zaključke, ključne točke i utvrđene prepreke; Uključiti kvalitativno izvještavanje o “neuspjesima”; širenje informacija o rezultatima i postignućima; prepoznati ciljanu populaciju i uključiti ju na nacionalnoj razini i u svim zemljama; Predstaviti slučajeve / pilote na generički način, jednostavno za implementaciju u drugim postavkama / zemljama.
  • Integrirano testiranje – HIV samo testiranje i samo-uzorkovanje – status i planovi za 2019. godinu. Samo-testiranje i samo-uzorkovanje nova je strategija za brzo povećanje pristupa uslugama testiranja na HIV, pogotovo tamo gdje je pokrivenost zdravstvenim uslugama slaba uz populaciju visokog rizika koja inače ne bi koristila usluge zdravstvenih institucija. Ove usluge dostupne su za HIV, ali i neke SPI (sifilis, HPV) i HBV / HCV … uz ograničenu primjenu u Europi te potrebu za praktičnim alatima i primjerima najbolje prakse za postavljanje i provođenje samo-testiranja u praksi. Cilj je podržati širenje programa samo-testiranja i samo-uzorkovanja s fokusom na dosezanje populacije visokorizičnog ponašanja, poboljšanje praćenja i osiguranja povezanosti sa sustavom zdravstvene skrbi.
  • Praćenje i evaluacija testiranja na HIV, virusni hepatitis i SPI i povezanost sa zdravstvenom skrbi – Cilj je podržati integrirano testiranje i povezivanje podataka o zdravstvenoj skrbi iz centara za dobrovoljno savjetovanje i testiranje (CBVCT) utemeljenih u zajednici u nacionalne sustave nadzora, praćenja i evaluacije za HIV, SPI i virus hepatitisa C.
  • Izvještaj o napretku integriranog alata kombinirane prevencije HIV-a, hepatitisa, SPI i tuberkuloze – „RiskRadar“ – Cilj razvoja je razviti i pokrenuti integrirani ICT alat koji uključuje različite kombinacije preventivnih programa koji se bave sa četiri područja bolesti: HIV, hepatitis, SPI, TB.
  • Predstavljena su postignuća u implementaciji „Partner notification“ alata.
  • Razvoj politike i održivost – u implementaciji ovog radnog paketa svi partneri su usmjereni ka prepoznavanju potrebnih koraka za integraciju aktivnosti u nacionalni zdravstveni sustav; potrebnih koraka potrebnih za prevladavanje zakonskih prepreka i integriranje aktivnosti u zakonske odredbe zemalja; koraka potrebnih za osiguranje financijske održivosti pilot aktivnosti; koraka potrebnih kako bi se osigurala uključenost ključnih dionika u svakoj zemlji.
  • Istraživanje iskustava pacijenata – Glavni cilj je razviti i provesti pilot aktivnost praćenja iskustva pacijenata u procesu testiranja i povezivanju sa skrbi među osobama s dijagnosticiranim HIV-om i / ili hepatitisom C kako bi se podržalo prihvaćanje najbolje prakse i preporuka zasnovanih na dokazima. Ciljevi obuhvaćaju razvijanje alata za kontinuiranu primjenu istraživanja iskustva pacijenata koji je izvediv za pacijente, a zahtijeva minimalna sredstva za pokretanje te dati procjene ispitivanja iskustva s pacijentima s testiranjem i povezivanjem sa skrbi i kvalitetom života.
  • Ishodi projekta Integrate – komunikacija i širenje rezultata – prijedlozi kako komunicirati na nacionalnoj i međunarodnoj razini rezultate INTEGRATE-a.

14. studenoga održana je Druga regionalna radionica Integrate JA partnera: Razumijevanje snaga i barijera samo-testiranja na HIV, obavijest partnera i kombinacija koja se temelji na ICT-u kao učinkovit alat za integraciju rane dijagnoze HIV-a, virusnog hepatitisa, TB i SPI i povezanost sa zdravstvenom skrbi.

Opći cilj je unaprijediti kapacitet zdravstvenih radnika, organizacija civilnog društva i javnih zdravstvenih ustanova o integraciji rane dijagnostike i povezivanja sa skrbi za HIV, virusni hepatitis, TB i SPI u državama članicama EU.

Specifični ciljevi su prepoznati potrebe i prioritete integriranja dijagnostike i povezivanja sa skrbi HIV-a, virusnih hepatitisa, TB i SPI u partnerskim zemljama Integrate projekta te provesti 3 regionalne radionice o rezultatima za zdravstvene djelatnike, civilno društvo i javne zdravstvene ustanove diljem EU.

Predstavljeni su primjeri, primjene i izazovi implementacije i provedbe samo-testiranja i samo-uzorkovanja na HIV u Europi  s ciljem podržavanja širenja programa samo-testiranja i samo-uzorkovanja s fokusom na doseg populacija pod visokim rizikom od infekcija, poboljšanje nadzora i osiguranje povezanosti osoba koje se samo-testiraju sa skrbi.

Predstavnici Europskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije naglasili su preporuke struke u implementaciji samo-testiranja predstavivši Strateški okvir za provođenje samo-testiranja u Europi.

Kao primjer dobre prakse, stručnjaci iz Terrence Higgins Trust prikazali su iskustvo dostupnosti testova za samo-testiranje HIV-a online.

Održane su i radionice i vježbe usmjerene ka unapređenju lokalnih politika i uvjeta ka implementaciji novih modela i pristupa integriranom testiranju te upotrebe razvijenih alata kao što su RiskRadar i Partner notification.

Zajednička akcija usmjerena je na multidisciplinaran i integriran pristup prevenciji i liječenju  navedene četiri skupine bolesti, s obzirom da one imaju zajedničke socijalne i zdravstvene odrednice koje utječu na iste vulnerabilne skupine stanovništva. Projekt uključuje razne aktivnosti poput poboljšanja epidemiološkog praćenja, podrške nacionalnim institucijama u analizi i reviziji nacionalnih strategija i akcijskih planova te poboljšanje nacionalnih sustava praćenja i evaluacije preventivnih aktivnosti. Osim toga, projektne aktivnosti uključuju poboljšanje korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija na području prevencije i obavještavanja partnera i epidemiološkog praćenja kontakata. Provedba projekta ima za cilj jačanje kapaciteta zdravstvenih djelatnika, organizacija civilnih društava i institucija javnog zdravstva edukacijom, razmjenom znanja i iskustava u integriranom pristupu ranom otkrivanju i povezivanju sa skrbi.

Projektne aktivnosti pridonose provedbi europskih strategija i akcijskih planova za prevenciju infekcije HIV-om, virusnim hepatitisima, tuberkuloze i SPI-ja identificiranjem inovativnih i na dokazima temeljenih alata za prevenciju radi smanjenja novih slučajeva iz navedenih četiriju skupina bolesti.

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa