PANEL MOJA STVAR: spolno zdravlje je svačija odgovornost, a mlade treba osloboditi stigme

KAMPANJA HRVATSKE UDRUGE ZA BORBU PROTIV HIV-A I VIRUSNOG HEPATITISA ZAVRŠILA PANELOM #MOJASTVAR

Zanimljivom panel diskusijom o važnosti odgovornog spolnog ponašanja, u petak 6. prosinca u co-working prostoru HUB385, završena je ovogodišnja, zabavno edukativna kampanja koju je provela Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) pod nazivom “Moja stvar“. Panel diskusijom, koja se, prvi put, prenosila putem Instagram profila udruge HUHIV (@huhiv), nastojalo se, na zabavan i prilagođen način, potaknuti mlade da razmišljaju, informiraju se i brinu o svom spolnom zdravlju, educirajući se putem niza usluga koje pruža udruga HUHIV, a koje su usmjerene prema zaštiti spolnog zdravlja mladih. Kampanja, koju su podržali Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Grad Zagreb, Ministarstvo zdravstva i brojne institucije i stručnjaci, završena je panelom #mojastvar koji je okupio predstavnike mlađe generacije i ovogodišnje ambasadore kampanje, Youtubericu i influencericu Niku Ilčić (@nikailcic) i Ivana Hilje – “Hiljsona Mandelu” (@hiljsonmandela) iz popularnog trap sastava KUKU$, ali i predstavnike struke, glasnogovornicu udruge HUHIV i psihologinju Maju Erceg Tušek te dr. med. Tatjanu Nemeth Blažić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Panel je dostupan na YouTube kanalu udruge HUHIV: https://youtu.be/VvG1B997JIg.

 

Na panelu su sudionici diskutirali o nazivu kampanje “Moja stvar” u kontekstu spolnog zdravlja, važnosti prihvaćanja odgovornosti za vlastito spolno ponašanje i brige o vlastitom i tuđem zdravlju, a predstavnici mlađe generacije podijelili su s online publikom svoje mišljenje o važnosti spolnog zdravlja kao i informiranja, odnosno, edukacije putem korisnih i dostupnih platformi. Psihologinja Maja Erceg Tušek istaknula je kako naziv Moja stvar podrazumijeva da je spolno zdravlje stvar svakog pojedinca te da druga osoba ne može, umjesto nas samih, brinuti o nečijem spolnom zdravlju kao što svatko može brinuti o svom. Spolno zdravlje i spolno odgovorno ponašanje nije nečija tuđa stvar ili odgovornost, spolno zdravlje tiče se svakog pojedinca, to je svačija stvar, odnosno, odgovornost svakog od nas. Također, zaključak oko kojeg su se svi sudionici panela složili jest da mladi, većinom, dovoljno ne istražuju te se ne informiraju putem pouzdanih izvora o temi spolnog zdravlja kao ni spolno prenosivih bolesti, stoga još uvijek, postoji stigma prema osobama koje žive s HIV-om kao i stigma prema toj bolesti, općenito. Predstavnice struke, dr. Nemeth Blažić i psihologinja Maja Erceg Tušek, istaknule su kako u Hrvatskoj postoji niz predrasuda o bolestima kao što su HIV i AIDS, a glavni uzrok su, još uvijek, nedovoljna informiranost, stigma i osuđivački stav okoline, dok se Nika i Ivan, kao predstavnici mlađe generacije, slažu kako veliku ulogu u neinformiranosti i predrasudama prema temama spolnog zdravlja i spolnih bolesti, ima i nedovoljno prisutan spolni odgoj u osnovnim i srednjim školama kao i podrške roditelja i okoline.

S obzirom da je ovogodišnja kampanja nastojala ukazati na činjenicu da mladi, ali i ostali često pridaju premalo pažnje rizicima koji mogu biti povezani sa spolnim odnosima te često misle da se loše ili neželjene posljedice događaju drugima, Nika i Ivan su željeli biti dijelom kampanje, kako bi se i sami dodatno informirali te mladima poslali poruku da je spolno zdravlje bitna, životna i svačija stvar, koja utječe na cjelokupno zdravlje, stoga se ne bi smjela zanemarivati. Tijekom panela je istaknuta važnost informiranje putem pouzdanih i pristupačnih platformi, kao što je HUHIV savjetovalište, ali i mobilna aplikacija “Spolno zdravlje”, koja uključuje brojne interaktivne usluge poput “Pitaj stručnjaka” i „Kalkulator rizika“, a podjednako je važno povjerenje te otvorenost u komunikaciji prema onima koji su dio naše stvari, odnosno, partnerima na čije zdravlje, također, utječemo.

Panelom se nastojalo okupiti pripadnike različitih generacija i razina informiranosti, čuti njihova mišljenja o odgovornom spolnom ponašanju te, putem mladima pristupačne platforme Instagram, poslati poruku kako spolno zdravlje nije sporedna i neugodna, nego bitna tema o kojoj svaki pojedinac treba brinuti, s obzirom da utječe na naše cjelokupno zdravlje. Kampanjom se željelo podržati i potaknuti mlade da osvijeste kako oni sami jedini mogu preuzeti odgovornost za svoje spolno zdravlje, tako da o njemu pričaju te se educiraju putem pouzdanih izvora informacija kao što su HUHIV-ova web stranica https://huhiv.hr/mojastvar/ i mobilna aplikacija “Spolno zdravlje” te, na taj način, spriječe neželjene posljedice, a ako do njih dođe, informirano donesu odluku o svom spolnom zdravlju i ponašanju, jer to jest njihova stvar i njihova odgovornost.

Sve usluge promocije i zaštite spolnog zdravlja koje HUHIV kampanja komunicira podržavaju Grad Zagreb, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i brojne druge institucije i stručnjaci.

Andrea Mulder / Photo Art

Andrea Mulder / Photo Art

Andrea Mulder / Photo Art

Andrea Mulder / Photo Art

Andrea Mulder / Photo Art

Više informacija na:

https://youtu.be/VvG1B997JIg

https://huhiv.hr/mojastvar/

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa