Edukacija djelatnika koji rade s azilantima i migrantima u Porinu

Na poziv stručnjaka i ostalih suradnika koji u hotelu Porin izravno rade s azilantima i migrantima, psihologinja udruge HUHIV održala je edukaciju u trajanju dva školska sata na temu krvlju i spolno prenosivih bolesti. Djelatnici su prvotno izrazili potrebu za edukacijom samih korisnika hotela Porin, ali s obzirom da postoje različite barijere, primarno jezične, za rad s migrantima i azilantima na području spolnog zdravlja u većem broju, za početak suradnje dogovorena je edukacija samih djelatnika, uključujući prevoditelje, psihologe, socijalne radnike, medicinske setre/tehničare i ostale koji su s njima svaki dan u kontaktu te imaju uvid u njihove potrebe.

Na edukaciji se okupilo dvadesetak djelatnika, najviše djelatnika Hrvatskog crvenog križa koji u Porinu u multidisciplinarnom timu izravno rade s migrantima i azilantima. Predavanje je uključivalo nešto detaljniju edukaciju o HIV-u i virusnim hepatitisima, o kojima su neki od prisutnih imali priliku slušati i ranije, međutim, ovim predavanjem pokrivene su i novosti u testiranju, skrbi i liječenju ovih infekcija.

Predavanje je bilo interaktivno te je uključivalo i raspravu pa su sudionici imali priliku postavljati pitanja o temama koje su ih dodatno ili detaljnije zanimale te su ih smatrali korisnima za svakodnevni rad, a razmijenjena su i iskustva u radu s korisnicima te je dogovoren nastavak suradnje kako bismo svi skupa pridonijeli prevenciji i zaštiti te očuvanju spolnog i reproduktivnog zdravlja migranata i azilanata.