Nedostatak vitamina D kod HIV+ osoba

Gotovo trećina HIV+ osoba pati od manjka D vitamina. Tamna boja kože najvažniji je faktor rizika za ovaj poremećaj. Među pacijentima bijele kože, nedostatak vitamina D bio češći je kod pacijenata na NNRTI terapiji nego kod pacijenata koji koriste inhibitore proteaze.

Stranica 3 od 3123