Centar za mlade Grada Zagreba – svečano potpisivanje Povelje

U ponedjeljak 22.10.2018. u Palači Dverce svečano je potpisana Povelja Centra za mlade Grada Zagreba o suradnji između 32 organizacije koje će zajednički raditi na unaprjeđenju aktivnosti za mlade u Gradu Zagrebu. Radi se o jedinstvenom projektu u kojem sudjeluje veliki broj partnera udruženih za isti cilj. Nositelj projekta je Udruga Zamisli. Na konzorciju je usvojen je Pravilnik o radu Centra, Program rada Centra i Standard kvalitete pružanja usluga centra. Otvaranje Centra planirano je 18. studenog 2018. godine.

HUHIV je ponosni član konzorcija i veselimo se skorim aktivnostima za mlade koje ćemo zajedno organizirati.

POVELJA CENTRA ZA MLADE GRADA ZAGREBA

Preambula

Jednakost, tolerancija, uvažavanje različitosti, nenasilna komunikacija, asertivnost, suradnja, proaktivnost, poštivanje demokracije, ljudskih prava i temeljnih sloboda temelji su rada s mladima u Centru za mlade grada Zagreba (dalje u tekstu Centar).

Uvod
Centar zajednički koriste organizacije koje programski rade u korist mladih. U Centru se njeguju vrijednosti zajedničke svim uključenim organizacijama te se potiče psihosocijalni rast i razvoj mladih, unapređuju se njihova znanja i kompetencije, zagovaraju se prava mladih i kvalitetne politike za mlade, informira se javnost, potiču se razmjena znanja i umrežavanje organizacija u zajedničkim nastojanjima za dobrobit mladih. U Centru se provode aktivnosti bogatog sadržaja i raznolike metodologije rada s mladima, okupljaju se sve zainteresirane mlade osobe, mlade se podučava novim znanjima i vještinama, pripremaju se zanimljiva i korisna predavanja/radionice/tribine, nude se razgovor, savjetovanje i ugodna prijateljska atmosfera, pomaže se mladima u upravljanju konfliktima te u rješavanju nastalih sukoba mirenjem. Osoblje Centra je na usluzi mladima i onima koji rade s mladima te donositeljima odluka vezanim uz mlade.

Načela

Sljedeća načela predstavljaju smjernice za rad u Centru:
1. Centar je otvoren je za sve mlade bez iznimke i bez diskriminacije.
2. Centar je dostupan radnim danom i vikendom, i kroz cijelo vrijeme nudi aktivnosti.
3. Centar osigurava pristup informacijama svim mladima.
4. Centar jamči jednakost sudjelovanja na svim aktivnostima za sve mlade.
5. Centar osigurava raznolikost sadržaja za mlade.
6. Centar osigurava program aktivnosti kroz cijelo svoje radno vrijeme.
7. Centar pruža ugodno i prijateljsko okruženje.
8. Centar osigurava prostor mladima za njihove aktivnosti i upražnjavanje slobodnog vremena.
9. Centar svakog korisnika poštuje kao pojedinca te mu pokušava pomoći i osnažiti ga.
10. Usluge Centra besplatne su za korisnike.
11. Centar se zalaže za proaktivnost, asertivnost, suradnju i nenasilnu komunikaciju.
12. Sve dobivene informacije od korisnika zaštićene su sukladno odredbama pozitivnih propisa.
13. Sve informacije i aktivnosti nezavisni su od svakog vjerskog, političkog, ideološkog, 
konzumerističkog ili komercijalnog utjecaja.
14. Centar nastoji doprijeti do što većeg broja mladih na primjeren i kreativan način.
15. Centar surađuje s ostalim institucijama i udrugama te se umrežava s posrednicima i drugim
subjektima koji rade s mladima.
16. Centar pomaže mladima produbiti naučene i steći nove vještine i znanja.
17. Centar pomaže mladima riješiti sukobe/nesporazume mirenjem (dogovorom).

U Zagrebu, 22. listopada 2018. godine