Udruga HUHIV na nacionalnom Tool Fair-u u 2018.

HUHIV je predstavio aplikaciju Spolno zdravlje na nacionalnom Tool Fairu 2018., koji se održao 27. i 28.06.2018. u Hotelu International u Zagrebu. Aplikacija je prepoznata kao važno edukativno sredstvo naše zajednice i izabrana kao jedan od šest alata koji će predstavljati Hrvatsku na Međunarodnom Tool Fairu 2018. na kojem će u studenom 2018. u Splitu prikazati svoje prednosti pred predstavnicima mnogih zemalja koji ulažu u rad s mladima.

Događaj je organiziran od strane Agencije za mobilnost i programe EU, a njegov opći cilj je promovirati kvalitetu u radu s mladima i podržati izgradnju kapaciteta onih koji rade u osnaživanju mladih. Mladi kroz formalnu edukaciju dolaze u doticaj s mnoštvom informacija koje ih mogu pripremiti za odabir profesije i karijerni razvoj, ali izazovi današnjeg društva inzistiraju na drugačijem pristupu kao važnom dodatku u ulaganju u mlade. Radi se o neformalnom učenju, odnosno prihvaćanju suvremenih izazova u radu s mladima putem kojih mogu raditi na kreiranju raznolikih i inkluzivnih zajednica, suočavanju s vlastitim mjestom za razvoj, razvoju kritičkog mišljenja i usvajanja mnogih znanja kroz aktivnu participaciju. Uz slogan „Power up“ naglašeno je osnaživanje na spremnosti naših mladih za izravno i neizravno djelovanje u svom životu i zajednici.  

Događaj je zamišljen kao prezentacija 11 alata za neformalno učenje isprepletene sa zanimljivim aktivnostima koje su održavale ugodnu i zabavnu atmosferu. Alati su bili raznoliki – od paketa za debatnu diskusiju koji motivira mlade da se uživljavaju u uloge kojima ne pripadaju i da razgovaraju o temama o kojima inače ne bi, društvenih igara za razvoj komunikacijskih vještina i osvještavanje važnosti žena za razvoj čovječanstva kroz povijest, radionica za koheziju i međusobno prihvaćanje kroz Capoeiru, do edukacijskih platforma za e-učenje za mlade i raznih filmskih radionica za mlade.

Aplikacija Spolno zdravlje kreirana od strane HUHIV-a i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uz podršku Grada Zagreba pronašla je svoje mjesto među brojnim alatima sa svojom važnom ulogom u edukaciji mladih. Aplikacija ima raznovrsne članke o spolnom i reproduktivnom zdravlju, kalkulator rizika putem kojeg mladi mogu procijeniti u kojem su riziku bili od spolno prenosivih infekcija, edukativne kvizove znanja sa preko 200 rotirajućih pitanja, tražilicu zdravstvenih usluga koja na jednom mjestu nudi pregled svih mjesta na kojima mogu obaviti željenu uslugu i pod kojim uvjetima, te alat „Pitaj stručnjaka“ gdje mogu izravno poslati svoje pitanje nekom od savjetnika udruge HUHIV. Uz još mnoge sadržaje, aplikacija se pokazala kao vrlo prihvaćen alat neformalnog učenja. Koristeći individualnu perspektivu, mlade poučava o putevima prijenosa uz ton prihvaćanja kako bi se informirali u slučaju situacija u kojima su se izložili nekom riziku.

Zajednički zaključak je bio da Spolno zdravlje kao aplikacija ima važno mjesto u odrastanju naših mladih te da se može koristiti na mnoge načine kako bi se informacije još više približile onima kojima su potrebne.

Zahvaljujemo svim organizatorima događaja Tool Fair na pozivu te smo oduševljeni svim sudionicima kojima je zajednički nazivnik – predanost i ljubav prema onome što rade.