HUHIV na Tjednu udruga 2019.

Od 12. lipnja do 14. lipnja 2019. na Europskom trgu Grada Zagreba,  Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom organizirao je manifestaciju Tjedan udruga kojoj je cilj upoznavanje šire javnosti s radom udruga, programima koje udruge provode, kao i njihovim članovima.

Udruga HUHIV pridružila se obilježavanju te smo tijekom manifestacije na našem štandu prezentirali naše aktivnosti i usluge, uz dijeljenje prikladnih promotivnih materijala. Na štandu udruge HUHIV građanima su pružene informacije o zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja, specifičnostima spolno prenosivih bolesti, mogućnostima edukacije i samo-procjene rizika putem mobilnih aplikacija Spolno zdravlje (www.spolnozdravlje.hr) i Sve o hepatitisu (www.hepatitis.hr) te brojni savjeti o potrebi i mogućnostima besplatnog, anonimnog, pouzdanog i brzog testiranja iz oralne tekućine na HIV i hepatitis C u CheckPoint centru Zagreb.

Građani su na HUHIV štandu također imali priliku uzeti besplatne prezervative, koji su još uvijek najbolja zaštita od većine spolno prenosivih bolesti.

Osim informiranja, građani su imali prilike i sudjelovati u kratkom upitniku kojim smo htjeli istražiti razgovaraju li sa svojim bližnjima o spolnom zdravlju i jesu li zadovoljni dobivenim informacijama o spolnom zdravlju u sklopu formalnog obrazovanja. U ideji da usporedimo tri važna sustava u razvoju trajnih vještina za odgovorno spolno zdravlje – roditelji, škola, partner i prijatelji,  građani su nam odgovarali na kratka pitanja te su procijenili da partnera i prijatelje najviše doživljavaju izvorima podrške i informacija o ovim temama, dok su obrazovni sustav i roditelji ocijenjeni kao manje podržavajući (graf 1). Ocjene su davali na ljestvici od 1 do 5, gdje su peticom označili ako se slažu da je navedena kategorija kontakta izvor podrške i informiranja o spolnom i reproduktivnom zdravlju.

Graf 1. Usporedba roditelja, obrazovnog sustava te partnera i prijatelja kao izvora podrške i informacija spolnog i reproduktivnog zdravlja

Navedeni rezultati ukazuju na to da je spolno i reproduktivno zdravlje i dalje tabuizirana tema, gdje je najviše podrške u kontaktu s partnerima i prijateljima, a obrazovni sustav i roditelji i dalje ostaju manje prepoznati. Za uspješni razvoj trajnih kompetencija zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja važno je da participiraju i roditelji i obrazovni sustav na prihvaćajući i učinkovit način. Nije važno samo znati da se, primjerice, klamidija može dobiti nezaštićenim spolnim odnosom – važno je znati kako to znanje primijeniti, na primjer korištenjem kondoma, te što učiniti kada do nezaštićenog spolnog odnosa dođe – s kim je moguće povjerljivo razgovarati, gdje je moguće provjeriti status svog spolnog zdravlja i slično. U obrazovnom sustavu spolno zdravlje obično se obrađuje u kategoriji još jedne obrazovne cjeline, zanemarujući činjenicu da se radi o intimnom, tabuiziranom, ali velikom dijelu ljudske prirode koju mladi često sami istražuju bez podrške odraslih i institucija. Proces samoistraživanja važno je ohrabrivati, ali edukacijom je moguće izbjeći neugodne posljedice u tom procesu – neplaniranu trudnoću, prijenos spolno prenosivih bolesti, neplodnost i druge ozbiljne zdravstvene komplikacije pa čak i smrtni ishodi do kojih može doći neprepoznavanjem i netretiranjem spolno prenosivih bolesti. Stavljajući ga u rang s ostalim obrazovnim cjelinama, mladi ta znanja mogu smatrati važnima za ispitnu situaciju u školi, a ne i za život, te ako izostaje podržavajuća, neosuđujuća atmosfera, neće se obratiti stručnjacima ako imaju nedoumice u vezi spolnoga zdravlja.

Roditelji također imaju važnu ulogu u razvoju spolnog i reproduktivnog zdravlja. Ako svojim ponašanjem djeci i mladima šalju poruku da je spolnost nešto tajnovito i posramljujuće, mladi će preuzeti taj stav vezan za svoju spolnost. Možemo očekivati da će se bojati obratiti stručnjacima, odnosno da će biti prepušteni sami sebi. U iskustvu rada s korisnicima CheckPoint centra Zagreb, oni mlađi od 20 godina često kao razlog nekorištenja kondoma spominju dostupnost/visoku cijenu kondoma. Kupnjom kondoma roditelji šalju poruku da (1) je važno ohrabriti zaštićene spolne odnose, (2) da prihvaćaju svoje dijete kao spolno biće i (3) da su otvoreni za komunikaciju o spolnom zdravlju. Ako vas zanima više o tome zašto je važno razgovarati s djecom i mladima o spolnosti, ovdje je link o napisanom članku na tu temu.

U društvu je izražen stav da izravan razgovor o spolnosti (i spolnim odnosima) dovodi do ohrabrivanja spolnih odnosa, ali znanost ne pokazuje takve podatke – ona društva koja sustavno uključuju razgovor o spolnom zdravlju u obitelji i obrazovnom sustavu pokazuju i rezultate koji ukazuju na kasniju dob ulaska u prvi spolni odnos.

U sklopu CheckPoint centra djeluje i HUHIV Savjetovalište za spolno zdravlje usmjereno na promicanje spolno odgovornog ponašanja mladih s ciljem unaprjeđenja i očuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja, zaštite od spolno prenosivih bolesti, promicanja redovnog zdravstvenog pregleda, testiranja u slučaju rizika, savjetovanja i informiranja o spolnom zdravlju i spolno prenosivim bolestima te promicanja odgovornog spolnog života.

Građani su poseban interes pokazali za dodatnim informacijama o virusnim hepatitisima koji još uvijek predstavljaju značajan javnozdravstveni problem koji zahvaća najrazličitije segmente stanovništva među kojima još uvijek postoji velik udio onih koji žive s hepatitisom, a da to ne znaju.

Veoma smo zahvalni Gradu Zagrebu na pozivu za sudjelovanje, te se veselimo budućim akcijama kroz koje imamo priliku informirati građane o našim aktivnostima i uslugama.

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa