TESTIRANJE NA HIV

Osoba zaražena HIV-om u početku se ne osjeća bolesnom i godinama nema simptome. Osobama koje su se izložile ili misle da su se izložile riziku infekcije HIV-om, test može razjasniti nedoumice. Rano otkrivanje HIV bolesti omogućit će ranije liječenje i preventivnu terapiju te sprečavanje nehotičnog širenja infekcije na druge. Prije svakog testiranja potrebno je razgovarati o nužnosti testiranja sa stručnjakom koji se bavi savjetovanjem o HIV/AIDS-u.