Nemjerljiv = Nezarazan

Lijekovi za liječenje infekcije HIV-om mogu ukloniti rizik spolnog puta prijenosa HIV-a. Osobe koje žive s HIV-om koje redovito uzimaju lijekove i imaju nemjerljivu razinu virusa ne mogu prenijeti HIV svojim seksualnim partnerima.   Kako dolazi do prijenosa HIV-a? Načini na koje se HIV može prenijeti, što svi medicinski dokazi pokazuju,...

VIREMIJA

Viremija je prisustvo virusa u krvi. Izražava se kao količina virusa, odnosno broj kopija virusnih RNK u mililitru krvi. U liječenju i praćenju infekcije HIV-om, važno je pratiti količinu virusa u krvi.