Provedba projekta Osposobi se i zaposli

Udruga HUHIV provodi Europski projekt „Osposobi se i zaposli“ s ciljem obuhvata i pomoći mladim ljudima (15 do 29 godina) koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju. Projekt provodimo u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Institutom za gospodarstvo i inovacije.

Aktivnosti se provode u Gradu Zagrebu. Ciljna skupina su NEET osobe od 15-29 g. , učenici srednjih škola koji ne nastavljaju obrazovanje i ne traže posaoali i mlade osobe iz zatvorskih ili probacijskih sustava uključujući i liječene ovisnike kao najudaljenije skupine društva kojima je potrebno uključivanje u tržište rada i društvo općenito.

Do sada smo u projekt uključili nekoliko desetaka korisnika koji ispunjavaju uvjete projekta odnosno koji su neaktivni na tržištu rada. Svim korisnicima pruženi su sadržaji aktivacije u sustav kroz izradu individualnog plana za svaku uključenu osobu, razvoj mekih i transverzalnih vještina, uključivanje u verificirane programe obrazovanja odraslih (verificirane programe osposobljavanja zagrebačkih učilišta i autoškole), aktivnosti razvoja poslovnih vještina i upoznavanje s mjerama HZZ-a, usluga mentorstva pri traženju posla te program savjetovanja odnosno psihološke podrške od strane stručnjaka psihologa u svrhu osnaživanja pojedinca za uključivanje na tržište rada.

Za korisnike programa sve je besplatno odnosno financijski pokriveno iz projekta.

Nezaposlenost mladih jedan je od temeljnih društveno-političkih izazova Republike Hrvatske koji je i dalje u rastu,  usprkos velikom potencijalu i volji mladih. Prilike za zaposlenje su nedostatne i među mladima prevlada osjećaj beznađa, zbunjenosti i manjka perspektive. U srpnju 2021. Hrvatski zavod za zapošljavanje je objavio podatke da je na burzi registrirana 31 713 nezaposlena mlada osoba, od ukupno 126 006 registriranih ukupno nezaposlenih, što ih čini četvrtinom svih nezaposlenih. Podaci kojima raspolaže Hrvatski zavod za zapošljavanje ne prikazuju u potpunosti realno stanje stvari jer mnogo osoba koje ne rade uopće nisu u sustavu – maknuti su s burze, nisu u edukaciji, nemaju posao i kao posljedica svega navedenog, mogu biti suočeni s pravom egzistencijalnom krizom, te bez potpore sustava. Popratni problemi koji se mogu javiti su različite psihičke teškoće kao posljedica osjećaja naučene bespomoćnosti, i zbog toga je potrebno da se sustav orijentira na osvještavanje vlastitih potencijala i snaga kako bi se život ponovno vratio u kontrolu.

Danas se mobiliziraju brojne strategije koje mogu pomoći osobama NEET statusa da se uspješno zaposle, uključe u edukaciju te započnu ili nastave razvoj brojnih kompetencija koje će povećati njihovu individualnu konkrentnost na tržištu.  Svaki pripadnik našeg društva ima golemi potencijal biti uspješan i sretan, i u uređenom društvu za taj put treba dobivati nekompromisnu podršku od strane sustava. Stručnjaci udruge HUHIV koriste se tom mišlju vodiljom kada rade sa svojim korisnicima – uz prihvaćajući i neosuđujući odnos pomažu u razvoju kapaciteta i zajedničkom pronalasku metoda kojima se uspostavlja kontrola nad kursom života.

Projektom ”Osposobi se i zaposli” omogućujemo kreiranje kvalitetnih i učinkovitih programa putem koji će se omogućiti integracija navedene skupine na tržište rada. Svrha projekta je osigurati aktivnosti i programe putem kojih će se mladim neaktivnim NEET osobama olakšati ulazak na tržište rada i osigurati im uključivanje u daljnje obrazovanje i osposobljavanje te u mjere koje se nude za mlade.

U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu broj poziva: UP.01.2.0.04 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije donijeli su Odluku o financiranju projekta OSPOSOBI SE I ZAPOSLI – UP.01.2.0.04.0033 u iznosu od 1.906.971,22 kuna. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda uz intenzitet potpore od 100%. Trajanje projekta je od 06.07.2021. do 06.07.2023.

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ