Što mogu značiti dijafragma i lubrikanti za žene

Što mogu značiti dijafragma i lubrikanti za žene

Lateks dijafragma i lubrikanti ne pružaja dodatnu zaštitu od HIV-infekcije kada se koriste zajedno s muškim prezervativima – rezultat je istraživanja na slučajno odabranom uzorku MIRA-e (Methods for Improving Reproductive Health in Africa) objavljenog u Early Online Publication izdanju medicinskog časopisa „The Lancet“. Istraživanje su u Južnoafričkoj Republici i Zimbabveu provodili UCSF-a, Women`s Global Health Imperative, Ibis Reproductive Health, University of Zimbabwe, Medical Research Council of South Africa te Perinatal HIV Research Unit of South Africa uz potporu fondacije Bill & Melinda Gates. Trajalo je od kolovoza 2003. do prosinca 2006. godine, a njime se željela ispitati efikasnost dijafragme i lubrikanata u prevenciji HIV-a u žena. U istraživanju je sudjelovalo približno 5000 spolno aktivnih, HIV-negativnih žena u dobi od 18 do 49 godina.
Iako istraživači pišu da su rezultati njihove studije „razočaravajući“, ustanovili su da, iako su žene u interventnoj skupini prijavile značajno niži stupanj korištenja prezervativa (54%) u odnosu na kontrolnu skupinu (85%), nisu imale povećani rizik od HIV-infekcije.

Klinički kontekst
Južna Afrika smatra se epicentrom pandemije HIV/AIDS-a. Procijenjeno je da je više od 20% spolno aktivne populacije u Zimbabveu i Južnoafričkoj Republici HIV-pozitivno. Žene u tim zemljama su u dvostruko većem riziku od infekcije HIV-om zbog sociokulturalnih ograničenja i razlike u moći između žena i muškaraca, uslijed čega nisu u mogućnosti pregovarati o upotrebi prezervativa. Stoga su jeftine preventivne metode koje će žene moći kontrolirati hitno potrebne. Budući da su farmaceutske intervencije još godinama daleko, međunarodni tim istraživača kreirao je veliko istraživanje na slučajno odabranom uzorku kako bi ispitali pruža li dijafragma ikakvu zaštitu od HIV-infekcije. Rezultati prijašnjih istraživanja pokazuju da dijafragma, koja se diljem svijeta koristi kao kontracepcijsko sredstvo, može smanjiti incidenciju bakterijskih spolnoprenosivih bolesti kao što su klamidija i gonoreja (koje povećavaju rizik od zaraze HIV-om). Smatra se da dijafragma i na druge načine može štititi od HIV-infekcije. Prekrivanjem cerviksa dijafragma štiti stanice posebno osjetljive na HIV od ekspozicije sjemenoj tekućini.

Dizajn istraživanja
Kao što je već spomenuto, u istraživanju je sudjelovalo približno 5000 spolno aktivnih žena iz Durbana, Johannesburga i Hararea. Nakon skrininga (kriteriji za uključivanje bili su sljedeći: žene u dobi od 18 do 49 godina, spolno aktivne – u prosjeku četiri ili više snošaja mjesečno, HIV-negativne, negativne ili liječene od Chlamydia Trachomatis i Neisseria Gonorrhea te da imaju zdrav cerviks) randomizirane su u dvije grupe – interventnu i kontrolnu. Interventnoj grupi su, osim prezervativa, podijeljene dijafragme od lateksa i lubrikanti na bazi vode, dok je kontrolna grupa dobila samo prezervative. Obje grupe primile su opsežan preventivni HIV-paket koji se sastojao od prezervativa, predtestnog i posttestnog savjetovanja o HIV-u te intenzivnog savjetovanja o smanjenju rizika i spolnoprenosivim bolestima, testiranja i liječenja izlječivih spolnoprenosivih bolesti. Tijekom savjetovanja naglašena je uloga prezervativa kod prevencije HIV-a (prezervativi su istaknuti kao jedina poznata metoda HIV-prevencije). Tijekom trogodišnjeg istraživanja žene su kvartalno testirane na HIV i ostale spolnoprenosive bolesti te ispitivane o njihovom stupnju korištenja dijafragmi i/ili prezervativa.

Rezultati
Za vrijeme trajanja studije ukupno je 309 žena serokonvertiralo na HIV (stopa incidencije bila je 4% na 100 osoba godišnje). Stope incidencije bile su gotovo identične u obje grupe – u interventnoj grupi iznosila je 4,1%, a u kontrolnoj 3,9%. Istraživači su stoga zaključili da dijafragme i lubrikanti ne pružaju dodatnu zaštitu od HIV-infekcije kada su osigurani pored prezervativa te opsežnog preventivnog HIV-paketa.

Zaključak
Iako su stope incidencije gotovo iste u obje grupe, žene iz interventne grupe reportirale su značajnije nižu upotrebu prezervativa (54%) u odnosu na kontrolnu grupu (85%) (p<0.0001). Istraživači pišu da rjeđa uporaba prezervativa u interventnoj od kontrolne grupe nije rezultirala povećanjem rizika od HIV-a, sugerirajući da je korištenje dijafragme moglo kompenzirati tu razliku u uporabi prezervativa. S obzirom na to da je broj žena koje su koristile dijafragme, ali ne i prezervative mali, nisu mogli donijeti zaključak da dijafragma pruža određenu zaštitu od HIV-a. S obzirom na to da nisu utvrđene protektivne beneficije dijafragme i lubrikanata, ženama koje ne mogu uvjeriti svoje partnere da koriste prezervativ i dalje su i te kako potrebne metode zaštite koje kontroliraju one same. Reference: Carter, M.: Diaphragms and lubricant are not effective HIV prevention for woman, major trial shows; Aidsmap Berclay, L.: Diaphragm, Lubricant Gel May Not PreventmHIV in Women; Medscape Priredila: Kristina Duvančić, dipl. soc. rad.