Svjetski dan AIDS-a – 1. prosinca 2017. godine

Svjetski dan AIDS-a se na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije već dvadesetdevetu godinu za redom svake godine diljem svijeta i u Hrvatskoj obilježava 1. prosinca. Osim podizanja svijesti javnosti o infekciji HIV-om i AIDS-u, posebno se ističu i dostignuća postignuta u prevenciji zaraze HIV-om, ali i dostupnosti terapije kojom se postiže gotovo normalno očekivano trajanje života kao u populaciji osoba koje ne žive s HIV-om. Međunarodni simbol svjesnosti i podrške je crvena vrpca (engl. red ribbon).

HIV je virus koji napada imunološki sustav i uzrokuje cjeloživotnu kroničnu bolest koja najčešće nema simptoma dugi niz godina. AIDS je krajnji stadij infekcije HIV-om koja nastaje uslijed uništenja imunološkog sustava, kada se javljaju različite bolesti.

Rana dijagnoza je važna za uspješnije liječenje i normalno očekivano trajanje života kao i za smanjenje širenja infekcije

U cilju zaustavljanja širenja infekcije HIV-om, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i Zajednički program Ujedinjenih naroda za HIV/AIDS (UNAIDS) su u zajedničkoj strategiji u području prevencije i liječenja HIV/AIDS-a postavili ciljeve za ubrzavanje i poboljšanje prevencije i liječenja, koji uključuju eliminaciju infekcije HIV-om i AIDS-a do 2030. godine, kao  dio Globalnih ciljeva održivog razvoja (engl. Sustainable Development Goals, SDGs)„Dosegnuti nulu – Nula novih HIV infekcija. Nula diskriminacije. Nula smrti povezanih s AIDS-om.“  i „90-90-90“. Ostvarenjem globalnog cilja 90-90-90 nastoji se postići da do 2020. godine 90 % svih osoba koje žive s HIV-om znaju svoj status, da 90 % onih kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om uzimaju antiretrovirusnu terapiju te da 90 % njih postigne nemjerljivu količinu virusa u krvi.

Za eliminaciju ove infekcije u budućnosti je, između ostaloga, izazov povećanje broja testiranja osoba koje su izložene povećanom riziku zaraze HIV-om i ranije otkrivanje infekcije. Time se omogućuje rano liječenje koje je uspješnije te dovodi do nemjerljive količine virusa u krvi oboljele osobe i pridonosi smanjenju širenja infekcije. 

Stoga upravo Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) kao poruku ovogodišnjeg Svjetskog dana AIDS-a naglašava problem kasnih dijagnoza i važnost osiguranja dostupnog testiranja na HIV, uključujući testiranje u zajednici i inovativne pristupe testiranju. Jednoj od dvije osobe koja živi s HIV-om u zemljama EU/EEA infekcija se dijagnosticira u kasnoj fazi bolesti, od čega se u dvije trećine (68 %) osoba oboljelih od AIDS-a dijagnoza postavlja samo tri mjeseca nakon otkrivanja infekcije HIV-om.

U Hrvatskoj djeluje mreža centara HZJZ-a i zavoda za javno zdravstvo za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, a  kao važna nadogradnja zdravstvenom sustavu, je dostupno i testiranje u zajednici.

Cjelovit pristup prevenciji bolesti  i unapređenju zdravlja je važan za prevenciju

Prema Zajedničkom programu Ujedinjenih naroda za HIV/AIDS (UNAIDS), tema ovogodišnjeg Svjetskog dana AIDS-a „Pravo na zdravlje“ (engl. #myrighttohealth), a cilj kampanje je promocija važnosti i doprinos ostvarivanju jednakih prava na zdravlje za sve ljude diljem svijeta. 

Ovogodišnja nacionalna kampanja povodom Svjetskog dana AIDS-a: Znanjem čuvajte spolno i reproduktivno zdravlje objedinjuje  javnozdravstvene kampanje „Skini pametno“ i “Nauči, primijeni, podijeli”. Cilj je objedinjene kampanje promovirati odgovorno spolno ponašanje i zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja te pridonijeti smanjenju diskriminacije osoba koje žive s HIV-om. Sadržaj letaka, plakata i ostalih materijala integriranim pristupom povezuje Svjetski dan AIDS-a i zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja.

U središtu obje kampanje su mobilna aplikacija Spolno zdravlje i internetska platforma www.spolnozdravlje.hr, pokrenute s namjerom da se mladima na jednom mjestu približi razumijevanje spolnog zdravlja, odgovornog spolnog ponašanja, zdravog stila života i zaštite od spolno prenosivih infekcija.

Ključne poruke koje želimo prenijeti tijekom ove kampanje:

 • Pametno se brini o spolnom zdravlju jer je to važno.
 • Zaštiti se – tako ćeš imati sigurne spolne odnose.
 • Znanjem čuvaj svoje i tuđe zdravlje.
 • Skini aplikaciju Spolno zdravlje.
 • Odgovornost je seksi!

Digitalna kampanja “Nauči, primijeni, podijeli” uključuje objave i aktivnosti na internetskim stranicama i društvenim mrežama. Kampanji su se pridružile i dale podršku poznate osobe, glazbenici, bendovi i blogeri. Sadržaj letaka i plakata povezuje Svjetski dan AIDS-a i zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja, a sloganom SKINI PAMETNO želimo poručiti mladima da se pametno brinu o spolnom zdravlju jer je ono važno. Slogan objedinjuje dvosmisleno značenje i s jedne strane poručuje mladima da preuzmu i koriste aplikaciju „Spolno zdravlje“ koja pruža korisne i pouzdane informacije o spolnom zdravlju, a s druge strane da se odgovorno ponašaju odnosno pametno se skidaju u svakoj situaciji kada se upuštaju u spolne aktivnosti.

Sažetak video objava pogledajte ovdje ili sve na Youtube kanalu udruge HUHIV.

Kampanje organizira Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnih hepatitisa (HUHIV), uz podršku Ministarstva zdravstva RH, Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, Grada Zagreba, Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, Hrvatskog farmaceutskog društva, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i brojnih drugih. Edukativno informativni materijali su,kao i njihovo oglašavanje, izrađeni u sklopu Nacionalnog projekta „Živjeti zdravo“, financiranog bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Epidemiološki podaci – HIV/AIDS u svijetu, Europi i  Hrvatskoj

Prema podacima UNAIDS-a i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), u svijetu je 2016. godine s ovom infekcijom živjelo 36,7 milijuna ljudi, od čega je 1,8 milijuna bilo novootkrivenih slučajeva zaraze HIV-om, a jedan je milijun ljudi umrlo je od posljedica AIDS-a.

Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC/WHO) je 2016. godine u  31 zemlji Europske Unije (EU/EEA) zabilježeno ukupno oko 29 000 novih slučajeva infekcije HIV–om i AIDS-a, što čini opću stopu od 5,9 na 100 000 stanovnika. Kao i prethodnih godina, spolni odnos među muškarcima (MSM) je i dalje najčešći prijavljeni put prijenosa zaraze (40 %). Drugi je najčešći put prijenosa spolni odnos između žene i muškarca (32 %), dok put prijenosa injektiranjem droga čini 4 %.

Prema podacima Registra za HIV/AIDS Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u razdoblju od 1985. godine, kada su zabilježeni prvi slučajevi zaraze HIV-om u Hrvatskoj, do studenog 2017. godine evidentirana je ukupno 1 521 osoba kojoj je dijagnosticirana HIV infekcija, od čega ih je 496 (33 %) oboljelo od AIDS-a. U istom su razdoblju od HIV/AIDS-a umrle 262 osobe. U posljednjih pet godina se u Hrvatskoj prosječno bilježi oko 95 novodijagnosticiranih slučajeva infekcije HIV-om, što stopom od 22 na milijun stanovnika svrstava Hrvatsku među zemlje s niskom učestalošću infekcije HIV-om (59 na milijun stanovnika je bio prosjek za zemlje EU/EEA u 2016.) U Hrvatskoj se posljednjih godina bilježi porast novodijagnosticiranih slučajeva HIV-a među muškarcima koji prakticiraju spolni odnos s osobama istog ili oba spola (64 % svih HIV/AIDS dijagnoza i više od 80 % godišnjih dijagnoza HIV-a/AIDS-a), a slično je i u zemljama EU/EEA (porast od 33 % u odnosu na 2004. godinu). Drugi po zastupljenosti je visokorizičan heteroseksualni put prijenosa (26 %), a razmjerno je malen udio osoba koje su se zarazile injektiranjem droga (5 %).

Iako se postotak novootkrivenih osoba s HIV infekcijom koje imaju i AIDS smanjuje u odnosu na sve novootkrivene osobe kojima je dijagnosticirana ova infekcija, još je uvijek nepovoljno to što se značajan dio infekcija HIV-om (oko 50 %) otkrije u kasnom stadiju HIV infekcije ili kad je zaražena osoba već oboljela od AIDS-a.

AKTIVNOSTI POVODOM OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA AIDS-a  

 • Europski tjedan testiranja – 17.-24. 11. 2017. – aktivnosti promoviranja testiranja na HIV, virusne hepatitise B i C i sifilis
 • Javnozdravstvena edukativna kampanja 01.11.-15. 12. 2017. „Skini pametno“ i “Nauči, primijeni, podijeli” – digitalna kampanja na internetskim stranicama i društvenim mrežama, oglašavanje plakata i letaka u vozilima javnog prijevoza, domovima zdravlja, zavodima za javno zdravstvo, udrugama, visokoškolskim ustanovama i studentskim domovima diljem Hrvatske, te emitiranje spotova na TV-u, u kinima
 • Promicanje zdravlja i svjesnosti uz prigodno druženje s građanima, posebice mladima, 1. 12. 2017. na trgu Petra Preradovića u Zagrebu, gdje će se građanima besplatno dijeliti edukativno-informativni letci i brošure o HIV-u/AIDS-u i spolnom zdravlju, provoditi organizirana vršnjačka edukacija mladih o spolnom zdravlju i odgovornom spolnom ponašanju (oko 400 mladih), stručno savjetovanje (liječnici, vršnjački edukatori – studenti medicine) o prevenciji i rizicima od zaraze HIV-om i spolno prenosivim bolestima, te spolno odgovornom ponašanju
 • Edukacije mladih i informiranje javnosti o spolno odgovornom ponašanju i očuvanju spolnog i reproduktivnog zdravlja
 • Stručni Simpozij povodom dana AIDS-a 1. 12. 2017. u Klinici za Infektivne bolesti „Dr. F. Mihaljević“ u Zagrebu
 • Edukativno-informativni Pozitivan koncert 02.12. 2017. u Domu sportova u Zagrebu

Pozivamo sve građane diljem Hrvatske da 1. prosinca 2017. god. obilježe Svjetski dan AIDS-a informiranjem, edukacijom i promicanjem očuvanja zdravlja, nastavljajući jednaku tradiciju i brigu o vlastitom zdravlju i tijekom cijele godine! Pridružite se kampanji, nosite crvenu vrpcu u znak podrške, pridonesite zdravlju mladih i svih ostalih građana, promovirajte zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja i stvaranje generacije „bez AIDS-a“.

VIŠE INFORMACIJA ZA MEDIJE:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

www.hzjz.hr; www.javno-zdravlje.hr; info@hzjz.hr

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

www.huhiv.hr; info@huhiv.hr; 091 337 7120