Svjetski dan hepatitisa – održan stručni simpozij

U petak, 25. srpnja 2014. u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ održan je simpozij povodom Svjetskog dana hepatitisa koji se službeno obilježava 28. srpnja. U organizaciji simpozija sudjelovali su Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Ministarstvo zdravlja RH, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo, ELPA i Hrvatski liječnički zbor – Sekcija za virusne hepatitise HDIB.

Za vrijeme trajanja simpozija vodeći stručnjaci na području virusnih hepatitisa u Republici Hrvatskoj održali su predavanja o aktualnim smjernicama i trendovima u liječenju kod nas i u svijetu.

Hepatitis simpozij 2014

Uvodno predavanje osvrnulo se na aktualne epidemiološke podatke Republici Hrvatskoj (Kaić i sur. 2013). U Hrvatskoj je, prema aktualnoj epidemiološkoj slici, hepatitis A praktički blizu eliminacije, hepatitis D se ne javlja, a hepatitis E tek sporadično. Najčešći uzročnici virusnih hepatitisa su hepatitis B i C. Prema posljednjim podacima, hepatitis B je kod nas u opadanju čemu je uvelike pridonijelo uvođenje obaveznog cijepljenja u škole i rodilišta. Najizrazitiji pad uočen je upravo u mlađim dobnim skupinama koje su obuhvaćene cijepljenjem. Hepatitis C je u blagom opadanju. Unatoč zabilježenom padu, hepatitis B i C i dalje su značajan javnozdravstveni problem s obzirom da je oko 25.000 osoba u Hrvatskoj kronično zaraženo virusom hepatitisa B, a oko 40.000 virusom hepatitisa C.

HUHIV Svjetski dan hepatitisa

Od posebnog značaja bilo je predavanje „Smjernice za liječenje hepatitisa C: Svijet, Europa, Hrvatska“ u kojem se osvrnulo na dosadašnji razvoj i dostupnost terapije za liječenje hepatitisa C. Danas je u Hrvatskoj dostupna dvojna terapija, a od 2013. i trojna terapija koja je prethodno neuspješno liječenima pružila novu šansu za terapiju s velikim postotkom izlječenja pojedinih genotipova virusa. Predstavljeni su i rezultati liječenja trojnom terapijom u Hrvatskoj koji su kompatibilni s rezultatima velikih svjetskih istraživanja. Ukazuju na njezinu učinkovitost u liječenju, ali i potvrđuju postojanje nuspojava zbog kojih je u pojedinim slučajevima potrebno prekinuti liječenje. Veliki naglasak je stavljen na nove terapijske mogućnosti koje su postale dostupne i u Europi, a kroz nekoliko godina se očekuju i u Hrvatskoj. Posljednjih godina ostvaren je veliki napredak u istraživanju i pronalaženju novih mogućnosti liječenja hepatitisa C te se na tržištu očekuje terapija s još boljim rezultatima i manje nuspojava.

Predavanje o hepatitisu C kod starijih osvrnulo se na specifičnosti i liječenja hepatitisa C u starijoj životnoj dobi. Simpozij je završen predavanjem o transplantaciji jetre zbog virusnih hepatitisa kao krajnjem obliku liječenja. Na predavanju su podijeljena iskustva stručnog tima iz KB Merkur gdje se već godinama uspješno obavljaju transplantacije u skladu sa svjetskim standardima.

HUHIV hepatitis

Udruga HUHIV sudjelovala je na simpoziju podjelom biltena i edukativnih brošura o virusnim hepatitisima. U biltenima su predstavljeni rezultati rada CheckPoint centra Zagreb i doprinos ovog izuzetno uspješnog i važnog zajedničkog projekta Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo i udruge HUHIV u borbi protiv virusnih hepatitisa u Hrvatskoj, pružajući građanima besplatnu uslugu brzog testiranja u cilju provođenja izvrsnosti rane detekcija kao jednog od najvažnijih elemenata uspješnog liječenja i izlječenja. Od otvorenja 06.05.2013. do 30.06.2014. godine o virusnim hepatitisima educirane su ukupno 2072 osobe, što predstavlja izuzetno važan element u prevenciji širenja bolesti i antidiskriminaciji te je na hepatitis C anonimno i besplatno testirano 1675 osoba, od kojih je otkriveno 16 anti-HCV pozitivnih (1%) koji su nakon pružene liječničke i psihosocijalne podrške upućeni u Kliniku za infektivne bolesti na daljnju obradu, kontrolu i liječenje. Ovaj rezultat rada CheckPoin centra vrlo je važan zbog ranog otkrivanja bolesti i, shodno tome, držanju bolesti pod kontrolom, uspješnijem liječenju i izlječenju, kao i uštedi na liječenju. Pokazalo se da je interes za testiranje u sklopu izvaninstitucionalnog koncepta, otkako je Centar otvoren, puno veći nego inače u zdravstvenim institucijama, a to znači da ćemo kod sve više osoba otkrivati HCV u ranoj fazi. Ovakvi centri, koji su smješteni izvan institucija i nude na jednostavan način brze rezultate testiranja i anonimnost, značajni su jer se građani na taj način puno lakše odlučuju na taj korak.

CheckPoint Zagreb hepatitis

Ovim putem, udruga HUHIV se zahvaljuje svim suradnicima i institucijama na potpori projektima od javnozdravstvenog interesa, promoviranju inovativnosti i izvrsnosti u ranom detektiranju infekcija te zajedničkom sudjelovanju i omogućavanju provedbe projekta i kampanja za građane Zagreba i Hrvatske.

HUHIV hepatitis kampanja

HUHIV Svjetski dan hepatitisa 2014