Simpozij povodom Svjetskog dana AIDS-a

30.11.2012. godine u zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, s početkom u 10 sati, održan je Simpozij povodom Svjetskog dana AIDS-a.
Nakon pozdravnih riječi voditelja Referentnog centra za dijagnostiku i liječenja zaraze HIV-om Ministarstva zdravlja ravnatelj Klinike, prof. dr. sc. Ilija Kuzman, ukazao je na financijske probleme Klinike te velike izdatke antiretrovirusne terapije, a potom su sljedećim redoslijedom uslijedila predavanja:

Epidemija zaraze HIV-om u Hrvatskoj i svijetu, dr. Tatjana Nemeth Blažić;
Antiretrovirusno liječenje 2012. godine, prof. dr. sc. Josip Begovac;
Učestalost promjene antiretrovirusnih lijekova tijekom prve tri godine liječenja, Marta Perović Mihanović, dr. med.;
Primarna rezistencija HIV-a na antiretrovirusne lijekove u Hrvatskoj i zemljama jugoistočne Europe, dr. sc. Snježana Židovec Lepej;
Povezivanje skrbi za HIV i spolno prenosive bolesti, Šime Zekan, dr. med;
Grupe samopodrške osoba koje žive s HIV-om, Latica Mirjanić, mag. psych.

Službena statistika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo govori o 1002 osobe zaražene HIV-om od početka epidemije do listopada 2012.godine. Broj će do kraja ove godine sigurno biti veći, a podatak o 19.093 testiranja u deset Centara za testiranje i savjetovanje u cijeloj Hrvatskoj, u desetogodišnjem razdoblju, ukazuje na uistinu veliku neosviještenost populacije spram ove problematike te potrebu za kontinuiranom edukacijom i promocijom testiranja. Ova statistika, ali i podatak kojeg je u svome predavanju iznio prof. Begovac, da se oko 40% HIV zaraženih osoba uključuje u zdravstvenu skrb već u poodmakloj fazi HIV bolesti (u fazi AIDS-a), navode na pitanje koliki je stvaran broj zaraženih kod nas.


Iako je skrb HIV oboljelih u Republici Hrvatskoj dobro koncipirana, i iako se vide određeni pomaci u odnosu na sam početak „HIV ere“, potrebno je ojačati suradnju na svim razinama i uložiti daleko veće napore u edukaciju i osvještavanje pučanstva za ovu problematiku, kao i u poboljšanje skrbi svih spolno prenosivih bolesti jer jedino ulaganje u preventivni rad može dugoročno dati željene učinke.