Pranje sperme

Pranje sperme

Prema najnovijim europskim studijama pranje sperme pokazalo se kao vrlo sigurna opcija kod parova sa različitim HIV statusom koji žele začeti. Studija je izrađena zajedničkom suradnjom 8 europskih klinika, a rezultati su objavljeni u rujnu 2007.

Studija je uključivala 1036 parova sa različitim HIV statusom, odnosno muški je partner u svim parovima bio HIV+. Ovi parovi ukupno su prošli više od 3000 ciklusa asistirane oplodnje ispranom spermom u kojima nije došlo niti do jednog slučaja transmisije virusa. Prema rezultatima je zaključeno da nije etično ili legalno opravdano isključiti pojedince iz procesa umjetne oplodnje na bazi muške infekcije HIV-om.

Zahvaljujući moćnim anti-retrovirusnim terapijama, HIV+ osobe danas vode sasvim normalan život, a sve više njih razmišlja i o roditeljstvu.

Velik broj parova sa različitim HIV statusom ima nezaštićene spolne odnose u želji sa začećem, što uključuje velik rizik od transmisije HIV-a.

Mogućnost za parove u kojima je muškarac HIV+ je pranje sperme. Ta metoda uključuje odstranjenje HIV-a iz sjemena te umjetnu oplodnju partnerice HIV- statusa.

Rizik prenošenja HIV-a pri nezaštićenom spolnom odnosu iznosi 0,1%, no nijedna studija do sada nije usporedila taj rizik sa rizikom kod postupka pranja sperme. 8 europskih centara koji omogućavaju pranje sperme osnovalo je za europsku HIV-mrežu Centar za metode asistirane oplodnje- CREATHE (Centre for Reproductive Assisted Techniques). Istraživači iz ovih centara osvrnuli su se na dosadašnje slučajeve da bi procijenili učinkovitost i sigurnost postupka pranja sperme.

U centrima je sveukupno provedeno 3390 ciklusa umjetne oplodnje na 1036 parova. Broj ciklusa po jednom paru varirao je od 1-19. Najčešće primijenjena metoda bila je unutarmaternična oplodnja (u 84% slučajeva). Prosječna dob ženskih partnerica bila je 32 godine, a muških partnera 35. Studija je uključila podatke od 1989-2003. godine.

Tretmani su rezultirali trudnoćom kod 499 žena (48%), ukupno je postignuto 533 trudnoće. Rođeno je 468 djece u 410 poroda (uključujući 29 parova blizanaca i 13 trojki). Došlo je do 112 pobačaja, 2 smrti novorođenčadi, 8 slučajeva vanmaternične trudnoće, 2 prekida trudnoće i 1 slučaj smrti djeteta u vrijeme trudnoće.

U toku 6 mjeseci nakon oplodnje 97% žena testirano je na HIV. Niti jedna žena nije bila HIV+ pa je prema tome zaključeno da je rizik transmisije u postupku pranja sperme ne postoji.

Ova studija bila je prva opsežna studija postupka pranja sperme provedena suradnjom više centara te prva studija sa dovoljnim brojem slučajeva da bi se potvrdila sigurnost i učinkovitost metode asistirane oplodnje u kojoj je postupak pranja sperme primarni način sprečavanja HIV infekcije kod partnerice.

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ