PRIMJER DOBRE PRAKSE UDRUGE HUHIV OBJAVLJEN U KOMPENDIJU SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE (SZO)

U skladu s provođenjem Akcijskog plana za odgovor zdravstvenog sektora na virusni hepatitis u Europskoj regiji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) čiji je cilj eliminacija virusnog hepatitisa kao javnozdravstvene prijetnje do 2030., regionalni ured SZO za Europu pokrenuo je službeni poziv za prijavljivanjem primjera dobre prakse u području virusnih hepatitisa u svibnju 2019. Državne zdravstvene institucije, državni i regionalni programi, organizacije civilnog društva (OCD) i nevladine organizacije koje sudjeluju u  odgovoru na epidemiju pozvane su na uključivanje u ovu akciju dijeljenjem primjera svoje dobre prakse. Primjeri su prikupljani od svibnja do prosinca 2019. te su evaluirani prema unaprijed određenim kriterijima te su ih tehnički revidirali stručnjaci iz regionalnog ureda SZO.

Rezultat ovog procesa jest upravo objavljeni Kompendij primjera dobre prakse u odgovoru zdravstvenog sektora na virusni hepatitis u Europskoj regiji SZO. Kompendij obuhvaća 34 primjera dobre prakse iz 18 zemalja članica Europske regije. Autori su različiti dionici u zajedničkom odgovoru na virusni hepatitis, uključujući vlade, nacionalne programe za virusni hepatitis, akademske, javnozdravstvene i istraživačke institucije te organizacije civilnog društva i nevladine organizacije.

Čak tri hrvatska primjera izabrana su i objavljena u ovom kompendiju koji je objavljen na stranicama SZO povodom obilježavanja Svjetskog dana hepatitisa 2020. gdje je dostupan na engleskom jeziku. Jako smo ponosni jer je i primjer dobre prakse udruge HUHIV prepoznat zbog svojih doprinosa eliminaciji virusnog hepatitisa.

2018. godine primjer dobre prakse udruge HUHIV također je uvršten u Kompendij primjera dobre prakse u odgovoru zdravstvenog sektora na HIV u Europskoj regiji SZO te smo jako ponosni na još jedno priznanje Svjetske zdravstvene organizacije koje je potvrda da idemo u dobrom smjeru u pružanju integriranih usluga građanima i stručnjacima.

Primjer dobre prakse udruge HUHIV pod naslovom „Partnerstvo i sinergija u odgovoru na virusni hepatitis u Hrvatskoj“ obuhvaća nekoliko najvažnijih aktivnosti koje udruga HUHIV provodi u suradnji sa zdravstvenim stručnjacima:

  1. CheckPoint centar Zagreb – centar za testiranje i edukaciju koji djeluje u društvenoj zajednici
  2. Digitalna i online edukativna platforma hepatitis.hr te mobilna aplikacija Sve o hepatitisu @ GooglePlay & AppStore
  3. Psihosocijalna podrška za osobe pogođene virusnim hepatitisom
  4. Edukacije za zdravstvene djelatnike
  5. Nacionalne javnozdravstvene kampanje

Ovim putem zahvaljujemo se na podršci svima koji su omogućili kontinuirano pružanje usluga kojima udruga HUHIV pridonosi eliminaciji virusnog hepatitisa te provođenje ostalih aktivnosti odgovora na virusni hepatitis u Hrvatskoj, prvenstveno svim našim partnerima i suradnicima, Ministarstvu zdravstva, Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Gradu Zagrebu.

HUHIV godinama ustrajno radi na dokazima utemeljenom upravljanju i prevenciji HIV-a i virusnih hepatitisa, izgradnji modela kontinuuma skrbi koji olakšavaju pristup uslugama podrške, testiranja, skrbi i liječenja, uklanjanju zakonskih i regulatornih prepreka za uspješno javnozdravstveno upravljanje HIV-om i virusnim hepatitisima u svim postavkama na temelju dokaza i provođenju nacionalnih projekata nadzora, istraživanja i vrednovanja koji su u interesu oboljelih od HIV-a i virusnih hepatitisa.  Jedan od kontinuiranih prioriteta je poboljšanje zdravlja i socijalnih rezultata za stanovništvo u opasnosti ili zahvaćeno HIV-om, virusnim hepatitisima ili SPB u odnosu na zdravstvenu pismenost, prevenciju, testiranje, liječenje i upravljanje zdravljem te stigmu i diskriminaciju. Osiguravamo podršku zajednice u primjeni najbolje prakse i inovativnih pristupa, dijeljenju znanja, izgradnji partnerstva i učinkovitog angažmana zajednice, struke i ključnih dionika kao nadogradnja zdravstvenog sustava i sinergije institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice, učinkovitog ulaganja u zdravlje građana, učinkovitog odgovora na potrebe oboljelih od HIV-a, virusnih hepatitisa i SPB te podrške razvoju zdravstvenih nadstandarda i interdisciplinarne skrbi.

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ