PREVENCIJA

Prevencija HIV bolesti usmjerena je prema putovima širenja bolesti i uključuje:
• informaciju,
• edukaciju,
• testiranje.

Mala je vjerojatnost da se HIV-om zarazite nekim nesretnim slučajem na koji niste mogli utjecati, a mnogo veća da infekciju dobijete zbog rizičnog ponašanja koje je rezultat vaše slobodne volje, mogućnosti izbora, ali i društvenih normi i pritisaka.

Ponašanje pojedinca koje pridonosi vjerojatnosti infekcije HIV-om naziva se rizično ponašanje. Odgovornim, nerizičnim ponašanjem pojedinca i njegovog spolnog partnera ili partnerice postiže se djelotvorna zaštita te se vjerojatnost infekcije svodi na najmanju moguću mjeru.

Djelotvorne preventivne mjere uglavnom se jednostavno primjenjuju i podrazumijevaju stil života bez elemenata rizičnog ponašanja ili s najmanjom mogućom mjerom takvih elemenata.

Najvažnije je sljedeće:

A) izbjegavanje seksualnih odnosa izvan veze temeljene na opravdanom uzajamnom povjerenju

Saznanja temeljena na istraživanjima, kao i sami statistički podaci, svjedoče da je monogamno seksualno ponašanje najmanje rizično, kako za zarazu HIV-om, tako i za ostale spolno prenosive bolesti.

B) uporaba prezervativa

Potrebno je naglasiti da je zaštita prezervativom vrlo uspješna samo ako se strogo pridržavate sljedećih pravila:

– Uvijek, bez iznimke, koristite se prezervativom prilikom svih rizičnih seksualnih odnosa.

– Koristite se samo lateks-prezervativima koji su originalno zapakirani, neoštećeni i, naravno, nekorišteni te nisu jako stari niti izlagani toplini ili suncu.

– Prezervativ postavite na vrijeme, prije svakog oblika seksualnog odnosa, ostavljajući na vrhu prostor za spermu.

– Tijekom i nakon seksualnog odnosa, spriječite pucanje ili skliznuće prezervativa, kako biste spriječili istjecanje sperme i neposredan kontakt sluznica, odnosno sluznice i tjelesnih izlučevina.

Stavovi stručnjaka donekle se razlikuju u procjeni kakvoće zaštite od spolno prenosivih bolesti koja se provodi prezervativima. Ipak, gotovo su svi suglasni da, iako uporaba ne pruža apsolutnu zaštitu, uz uvjete pravilnog korištenja, primjena prezervativa pruža iznimno visok stupanj zaštite od spolnog prijenosa bolesti.

C) bezuvjetno izbjegavanje korištenja droge intravenskom primjenom

Ako je osoba intravenski korisnik, preporučeno je liječenje i isključiva primjena jednokratnog sterilnog pribora koji ne rabi nitko drugi prije ili nakon ubadanja. (NIKAKO NE UPOTREBLJAVATI TUĐE, RABLJENE IGLE, ŠPRICE I OSTALI PRIBOR ZA INRAVENSKU UPORABU DROGE!)

Kod intravenskih korisnika, potreba za drogom toliko je snažna da često ne razmišljaju o posljedicama uporabe pribora koji je prije njih netko već bio upotrijebio. To je jedan od razloga zašto je znatan udio intravenskih korisnika među zaraženima HIV-om.

D) izbjegavanje seksualnog odnosa u stanju opijenosti alkoholom ili drogama koji smanjujući sposobnost rasuđivanja povećavaju vjerojatnost neodgovornoga seksualnog ponašanja

Štetno i neodgovorno ponašanje u stanju opijenosti, također je jedan od razloga velike proširenosti infekcije HIV-om te hepatitisa B i C među ovisnicima.

E) korištenje usluga tetoviranja i pirsinga samo na mjestima za koja ste posve sigurni da su ubuhvaćena nadzorom zdravstvenih službi i da koriste sterilnu opremu

F) korištenje mjera zaštite i zaštitne opreme (rukavica, naočala, maske i dr.) prilikom rukovanja krvlju, organima ili tjelesnim izlučevinama

To se ponajprije odnosi na osobe koje profesionalno dolaze u doticaj s potencijalno zaraženim osobama i materijalom.

Važno je napomenuti da HIV pozitivnu osobu koja je u stabilnoj vezi ili je želi stvoriti, partner nikako nema razloga odbacivati samo zbog pozitivnog HIV statusa. Uz primjenu zaštitnih mjera i uz danas već prilično djelotvorno liječenje, oba partnera mogu imati dug i kvalitetan zajednički život.

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa