Održana edukacija budućih zdravstvenih djelatnika u prostorima udruge HUHIV

28.02.2022. održana je edukacija završnog razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska. Edukacija se sastojala od predstavljanja usluga koje nudi udruga HUHIV, kao i predstavljanja prostora u kojem se opisane aktivnosti zbivaju. Poseban naglasak u edukaciji stavili smo na CheckPoint Zagreb – centar za povjerljivo i besplatno savjetovanje i testiranje u zajednici koje građani sve više prepoznaju ne samo kao mjesto za testiranje, već i sveobuhvatno savjetovanje o zdravim stilovima života koje objedinjuju područje mentalnog, tjelesnog, spolnog i socijalnog zdravlja.

Edukacije koje provodimo radioničkog su tipa i posebno nam je važno mlade uključiti u oblikovanje sadržaja te interaktivnim metodama poticati na razgovor, pitanja, diskusiju i isticanje svega što mlade najviše zanima uz obaveznu anketu o zadovoljstvu i preporukama za razvoj i poboljšanje.

U sklopu edukacije, predstavljena je i mobilna aplikacija Spolno zdravlje, izrađena uz podršku grada Zagreba i HZJZ-a, čiji su sadržaji relevantni, moderno opisani i recenzirani od strane liječničke struke.

Neke informacije mlade uobičajeno zbunjuju, poput prijenosa spolno prenosivih bolesti, načina djelovanja metoda kontracepcije i njihove učinkovitosti, stoga posebno obraćamo pažnju da razjasnimo mladima te stvari, jer hrabrost koju imaju tijekom individualnog savjetovanja ponekad nemaju za vrijeme edukacije ili radionice. Dodatno, razgovarali smo i o načinima što možemo napraviti kao pojedinci i budući sastavni dijelovi zdravstvenog sustava, tako da reduciramo stigmu unutar zdravstvenog sustava.

Još jednom zahvaljujemo entuzijazmu profesora Vinogradske škole što ulaže dodatne napore stvaranja nove generacije zdravstvenih djelatnika osjetljivih za potrebe ranjivih skupina, ali i da sami steknu kompetencije odgovornog spolnog ponašanja, i nadamo se da će tako razmišljati sve više odgojno-obrazovnih djelatnika, ne nužno zdravstvene struke. Otvorena kultura građanstva prema temama spolnosti, spolnog i reproduktivnog zdravlja odgovornost je svih nas.