Javnozdravstvena edukativna kampanja #VOLIMZDRAVLJE povodom Svjetskog dana AIDS-a 2020.

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa ovogodišnju nacionalnu kampanju povodom Svjetskog dana AIDS-a tradicionalno je održala je uz potporu Ministarstva zdravstva i Grada Zagreba te uz podršku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. Epidemiološke mjere natjerale su nas na inovativne pristupe u provedbi kampanje koja se umjesto dosadašnjih centralnih zbivanja na Cvjetnom trgu u Zagrebu, brojnih edukacija s učenicima srednjih škola i studentima medicine, u potpunosti preselila online uz nove kreativne pristupe dosega i zainteresiranosti mladih i ostalih građana za zdravljem.

Tijekom pandemije COVID-19 mnoge su preventivne aktivnosti organizirane unutar i izvan zdravstvenog sustava odgođene ili se odvijaju u izmijenjenom i/ili smanjenom opsegu. Ostalim zdravstvenim problemima koji i dalje značajno utječu na javno zdravlje posvećuje se manje pozornosti. Istovremeno, rizična ponašanja povezana sa spolnim i reproduktivnim zdravljem i moguće neželjene posljedice nisu nestali zbog pandemije, samo je vjerojatnost da ljudi u potrebi potraže i dobiju potrebnu pomoć i podršku manja.

Fizička mjesta okupljanja u zajednici zamijenile su različite online mogućnosti za komunikaciju i učenje. To značajno mijenja pristup preventivnim intervencijama i zahtjeva prilagodbu postojećih aktivnosti zaštite zdravlja. Civilno društvo, kao nadopuna zdravstvenom sustavu, ovdje može učiniti veliki doprinos, jer je u mogućnosti brže odgovoriti na promjenjive potrebe stručne i šire zajednice.

Uz pojačanu aktivnost putem društvenih mreža tijekom studenoga i prosinca i ususret Svjetskom danu AIDS-a tradicionalno smo organizirali i proveli Europski tjedan testiranja od 20. do 27. studenog u kojem udruga HUHIV radom CheckPoint centra Zagreb sudjeluje svake godine od samih početaka ove Europske inicijative koja se u sklopu inicijative integriranog testiranja na HIV, virusne hepatitise i spolno prenosive infekcije provodi od 2013. Danas u ovoj inicijativi sudjeluje preko 600 organizacija diljem Europe.

Uz već postojeće usluge testiranja na HIV, hepatitis C i sifilis tijekom Europskog tjedna testiranja proširili smo usluge testiranja i na klamidiju i gonoreju te ih učinili trajno dostupnima. CheckPoint centar Zagreb svoje usluge pruža tijekom cijele godine, a za vrijeme trajanja kampanje povodom Svjetskog dana AIDS-a (studeni i prosinac), usluge savjetovanja koristilo je 260 osoba, izvršeno je 293 testiranja na specifične infekcije te je u tom periodu otkriveno 7 novih spolno prenosivih infekcija uz pruženu podršku i povezivanje sa sustavom skrbi i liječenja.

Pokrenuli smo edukativnu kampanju #VolimZdravlje s ciljem podizanja svijesti javnosti, a posebno mladih, o važnosti prevencije spolno prenosivih infekcija i bolesti te očuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja, koja se provodila tijekom studenoga i prosinca.

Inicijativa Volim Zdravlje Udruge HUHIV proizašla iz istoimenog ESF projekta u partnerstvu s HZJZ-om postala je središnje nacionalno mjesto podrške društvenoj zajednici u području HIV-a, hepatitisa, spolno prenosivih bolesti i svih ostalih povezanih segmenata zdravlja. Inicijativa Volim zdravlje omogućuje savjetovanje i pomoć svima a portal www.volimzdravlje.hr udruge HUHIV ključno je mjesto koje objedinjuje sve aktivnosti podrške koje HUHIV pruža u zajednici kao nadogradnja zdravstvenog sustava.

Volim zdravlje prvenstveno je edukativna odnosno e-learning platforma namijenjena svima, posebno mladima te stručnjacima u području zdravstva i obrazovanja. Namjera je omogućiti korisnicima platforme kontinuirano učenje i usavršavanje znanja s ciljem njihovog senzibiliziranja za teme spolnog zdravlja i njegovog utjecaja na zdravlje u cjelini, smanjenje stigme i diskriminacije koja prati ove teme i otežava pristup zdravstvenim uslugama prevencije i pravovremenog povezivanja sa zdravstvenom skrbi.

Ovim uspješnim projektom izgrađen je novi brand Volim zdravlje, koji komunikacijski objedinjuje ljubav i zdravlje te koji smo implementirali kao glavni komunikacijski brand udruge HUHIV na svim kanalima komunikacije – Facebook: VolimZdravlje; Instagram: @volimzdravlje; YouTube: Volim Zdravlje. Plan dugoročnog razvoja brenda podrazumijeva komunikacijske ciljeve optimizacije komunikacije, konsolidacije sadržaja te fokusirano usmjeravanje zajednice na odgovarajući sadržaj ili aktivnost u okviru novog brenda Volim zdravlje; edukacije i podizanje razine osviještenosti o važnosti spolnog zdravlja te zdravog načina života općenito; pomoć i poboljšanje kvalitete života korisnika; smanjenje stigme i diskriminacije prema oboljelima; poticanje i potporu razvoju i unapređivanju znanstvenih i drugih programa kojima je za cilj sveobuhvatan pristup prevenciji bolesti i promicanju zdravih stilova života objedinjujući područje mentalnog, tjelesnog, spolnog i socijalnog zdravlja.

Osim izgradnje svjesnosti o brendu i njegovim sadržajima, osnovni ciljevi kampanje su izgradnja zajednice i angažiranost ciljane populacije na kreativne načine, poticanje na interakciju, angažman u promociji i poticanju zdravlja zajednice.

U kampanju ukazivanja na važnost čuvanja spolnog zdravlja aktivno se uključila i naša poznata voditeljica i pjevačica Ida Prester kao i mnoge druge osobe iz javnog života koje podržavaju važnost promicanja odgovornog spolnog ponašanja i edukacije mladih, svih spolno aktivnih osoba kao i onih koji će to tek postati, što je ključno za prevenciju spolno prenosivih infekcija.

U promociju kampanje Volim zdravlje povodom Svjetskog dana AIDS-a uključile su se brojne javne osobe i influenceri na društvenim mrežama pozivajući mlade na svjesnost važnosti i očuvanja spolnog zdravlja. U suradnji s Dialog komunikacijama organizirali smo snimanje 5 osobnih intervjua te ih promovirali putem društvenih mreža s poveznicama na www.volimzdravlje.hr. Gosti su se otvorili o svom osobnom iskustvu sa spolno prenosivim infekcijama, zaštiti, ljubavi i ostalim intimnim temama što su naši pratitelji jako dobro prihvatili. Gosti su bili Slavko Sobin, Jelena Veljača, Paula Sikirić i Marko Vuletić. Za kraj, poseban video posvetili smo problemima u društvu vezano uz spolno zdravlje, na koje simptome treba reagirati te što se događa ako dobijemo pozitivan nalaz o čemu su s Idom razgovarali psiholog Udruge HUHIV Davor Dubravić i  prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., specijalist epidemiologije, voditeljica Odjela za HIV, spolno i krvlju prenosive bolesti pri HZJZ-u. Sve intervjue možete pogledati na našem YouTube kanalu: https://www.youtube.com/user/udrugahuhiv ili Instagram profilu: https://www.instagram.com/volimzdravlje/

Edukativnom kampanjom #VolimZdravlje koja se provela tijekom studenoga i prosinca naglasili smo važnost prepoznavanja rizika povezanih sa spolnim ponašanjima koja mogu dovesti do neželjenih posljedica i utjecaja na zdravlje te potaknuli mlade da se informirano i dosljedno brinu o svom spolnom i reproduktivnom zdravlju. Prepoznavanje rizika, testiranje u slučaju rizika i rano otkrivanje HIV infekcije pa tako i ostalih spolno i krvlju prenosivih infekcija iznimno je važno jer je liječenje tada uspješnije, sprječavaju se moguće komplikacije kao i daljnje širenje infekcije.

Rezultati kampanje

U periodu trajanja kampanje Volim zdravlje ostvarili smo doseg od gotovo 500.000 ljudi.

Pošto se kampanja odvijala putem društvenih mreža uz podršku brojnih poznatih i utjecajnih osoba na društvenim mrežama koji su dobrovoljno podržali kampanju ali i objavljivanjem profesionalno snimljenih intervjua s poznatim osobama koji su izazvali velik interes javnosti, najveći doseg ostvaren je upravo tim putem. Rad s poznatim osobama ali i s profesionalnom agencijom rezultirao je brojnom medijskom pokrivenošću (42 medijske pojavnosti) među kojima smo ostvarili gostovanja na Novoj TV, HRT-u i drugim intervjuima objavljenima na Internet portalima te emitiranjem TV spota na HRT-u.

Naravno, smisao svega je interes javnosti za ove važne javnozdravstvene teme s ciljem poboljšanja informiranosti i razumijevanja važnosti odgovornog spolnog ponašanja, zdravog stila života i zaštite od spolno prenosivih infekcija u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja. Ostvarili smo gotovo 180.000 posjeta našim web stranicama i mobilnim aplikacijama s brojnim interaktivnim uslugama informiranja, savjetovanja, procjene rizika, učenja i podrške.

Volim zdravlje portal za edukaciju i informiranje sadašnjih i budućih zdravstvenih djelatnika i svih koji vole zdravlje o temama iz područja spolnog i reproduktivnog zdravlja, ali i drugim zdravstvenim temama nudi paletu od 28 E-LEARNING tečajeva kreiranih od renomiranih zdravstvenih i drugih stručnjaka i koje je u 2020. upisalo 1.667 osoba što predstavlja izniman uspjeh u obuhvatu i provedbi online ciljane edukacije.

U sklopu rada Savjetovališta za spolno zdravlje udruge HUHIV naši stručnjaci konstantno su na raspolaganju za pomoć, podršku, informiranje, upućivanje i preporuke zaštite spolnog zdravlja. Putem besplatnog info telefona 0800448767, pitaj@huhiv.hr te Pitaj stručnjaka unutar interaktivnih mobilnih aplikacija Spolno zdravlje i Sve o hepatitisu, tijekom trajanja kampanje nam se za pomoć obratilo 225 osoba dok je savjetovanju i testiranju pristupilo 260 osoba.

Iako su mnoge naše aktivnosti postale digitalne zbog COVID-19 pandemije i time postigli odlične rezultate, neke elemente ipak smo zadržali izvan virtualnog prostora – simbolično smo osvijetlili fontane Umjetničkog paviljona na Trgu žrtava fašizma i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Još jednom smo pokazali primjer najbolje prakse sinergije društvene zajednice, zdravstvenih i javnih institucija i stručnjaka čime osiguravamo podršku zajednici u primjeni najbolje prakse i inovativnih pristupa, dijeljenju znanja, izgradnji partnerstva i učinkovitog angažmana zajednice, struke i ključnih dionika kao nadogradnja zdravstvenog sustava, učinkovitog ulaganja u zdravlje građana, učinkovitog odgovora na potrebe građana i mladih, oboljelih od HIV-a i SPB te podrške razvoju zdravstvenih nadstandarda i interdisciplinarne skrbi.

Hvala svima na podršci!